English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 2 kwi 2023
Medycyna jako nauka o wielu gałęziach; w słowniczku polsko-angielskim tłumaczymy jej podział na różne specjalizacje
2013-01-03, dodano przez admin
Kategorie: [ Artykuły, teksty ] [ Tłumaczenia medyczne ] [ angielski ]

  
Tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski dotyczące działów medycyny przedstawiamy w poniższej tabeli (Tabela 1). Również wyjaśniamy pokrótce znaczenie tych pojęć.

Tymczasem chcielibyśmy skupić Państwa uwagę na medycynie transportu, która według nowej nomenklatury grupuje medycynę lotniczą, morską, kolejową i tropikalną. Ponadto lekarz ze specjalizacją z medycyny transportu posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie profilaktyki, potencjalnych zagrożeń, diagnozowania i terapii chorób także w obszarze medycyny pracy, medycyny podróży i turystyki, medycyny hiperbarycznej, medycyny transportu drogowego i epidemiologii. Medyk tej specjalizacji ma prawo do orzekania w sprawach lekarskich, sądowych, ubezpieczeniowych, jak również o niezdolności do pracy czy o wskazaniach do rehabilitacji. Ponadto może wystawiać zaświadczenia i opinie lekarskie w kwestii problemów zdrowotnych wynikłych z podróżowania wszelkimi rodzajami środków transportu, np. o ryzyku powstania zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych w wyniku lotu samolotem rejsowym z rezerwacją klasy ekonomicznej (tzw. economy class syndrome). Lekarz medycyny transportu przeprowadza okresowe badania pacjentów oraz wydaje orzeczenia o stanie ich zdrowia. W przypadku podejrzenia choroby lokomocyjnej lub obaw związanych z podróżą nowym środkiem transportu (np. lot samolotem, rejs promem dalekomorskim) należy zgłosić się po pomoc do ww. specjalisty.  Studia podyplomowe w zakresie tej specjalizacji dostępne są w Polsce od roku 1999.
               
Tabela 1. Słowniczek działów medycyny; pojęcia w języku polskim i ich tłumaczenia na język angielski.
                Dodatkowo wyjaśnienie terminów w formie mini-leksykonu. 
 gałąź medycyny 
 (polski)
 field of medicine
 (English)
 definicja
 medycyna domowa  domestic medicine   
 medycyna doświadczalna  experimental medicine   
 medycyna empiryczna  empiric medicine   
 medycyna fizyczna  physical medicine  
 medycyna geriatryczna  geriatric medicine,
 geriatrics
 Dział medycyny zajmujący się
 psychologicznymi i społecznymi
 zagadnieniami dotyczącymi
 chorób i obniżonej sprawności
 ludzi w podeszym wieku. 
 medycyna hiperbaryczna  hyperbaric medicine,
 hyperbaric oxygen  therapy (HBOT)
 Medyczne zastosowanie tlenu
 w stężenieniu wyższym niż ciśnienie
 atmosferyczne (100% zamiast 21%),
 np. terapia odtruwająca
 w przypadku zaczadzenia (CO).
 medycyna jądrowa  nuclear medicine  
 medycyna kliniczna  clinical medicine  
 medycyna kolejowa  railway medicine  
 medycyna kosmiczna  (aero)space medicine,
 cosmic medicine
 
 medycyna lotnicza  aviation medicine,
 air medicine
 
 medycyna ludowa  folk medicine  
 medycyna morska  maritime medicine  
 medycyna nuklearna  nuclear medicine  Gałąź medycyny zajmująca się
 diagnozowaniem i terapią
 chorób z użyciem radionuklidów
 (izotopów promieniotwórczych).
 Przykłady zastosowań: cystografia
 mikcyjna, scyntygrafia układu
 kostnego, leczenie paliatywne
 w onkologii.
 medycyna podróży  travel medicine,
 emporiatrics
 Dziedzina medycyny zajmująca się  problemami zdrowotnymi
 podróżnych w ruchu międzynarodowym. 
 medycyna pracy  occupational medicine,
 work medicine
 
 medycyna przemysłowa  industrial medicine  
 medycyna przypadków
 nagłych
 emergency medicine  
 medycyna psychosomatyczna   psychosomatic medicine  
 medycyna sądowa  forensic medicine,
 legal medicine
 
 medycyna społeczna  socialized medicine,
 state medicine
 
 medycyna transportu  transport medicine  
 medycyna tropikalna  tropical medicine  
 medycyna weterynaryjna  veterinary medicine  
 medycyna wewnętrzna,
 interna
 internal medicine,
 intern
 Dział medycyny zajmujący
 się schorzeniami organów
 wewnętrznych ciała.
 medycyna wieku
 dojrzewania
 adolescent medicine  
 medycyna wieku
 dziecięcego
 p(a)ediatric medicine  
 medycyna wojskowa  military medicine,
 war medicine
 
 medycyna zapobiegawcza  preventive medicine  
 
Główną specjalizacją pracowników biura tłumaczeń Best Text z siedzibą w Jaworznie są tłumaczenia medyczne. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych. Dodatkowo dajemy Państwu możliwość wykonania przysięgłego tłumaczenia tekstu medycznego. Taki przekład jest dwustopniowy, tj. najpierw dokument medyczny trafia do lekarza w roli tłumacza, skąd następnie filolog w roli tłumacza przysięgłego wnosi swój wkład w warstwę językową przekładu. Wówczas dokument, np. przekład karty informacyjnej leczenia szpitalnego, nabiera mocy prawnej i jest akceptowany nie tylko przez pracowników szpitali czy klinik (w celu dalszego leczenia wystarczy tłumaczenie zwykłe), lecz przede wszystkim przez firmy ubezpieczeniowe, sądy, urzędy i inne instytucje państwowe, np. przez konsylium lekarzy-orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Tłumaczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych – MSDS (SDS) wymaganych ustawowo w przemyśle chemicznym; zwroty H - Starsze »
« Nowsze - Nowe, darmowe słowniki angielsko-polskie pdf do pobrania online z działu dla tłumaczy: biochemia, chemia organiczna, farmacja, medycyna


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: