English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 2 kwi 2023
Naukowe tłumaczenia medyczne – podobieństwa i różnice w odmianach języka angielskiego
2012-12-13, dodano przez admin
Kategorie: [ Artykuły, teksty ] [ angielski ] [ O tłumaczeniach i tłumaczach ] [ Tłumaczenia naukowe ] [ Tłumaczenia medyczne ] [ Tłumaczenia specjalistyczne ]

 
W przeciwieństwie do odmiany brytyjskiej amerykańska odmiana medycznego języka angielskego charakteryzuje się wypadnięciem jednej samogłoski ('a' lub 'o': 'ae'-->'e' oraz 'oe'-->'e') w niektórych terminach medycznych. Zaznacza się skłonność Amerykanów do skracania słów wywodzących się z języka łacińskiego, który – można by rzec – wciąż jest językiem diagnoz medycznych (różnice zaznaczono w poniższej tabeli tłustym drukiem). Tłumaczenia medyczne wymagają od tłumacza tekstu specjalistycznego spójnego i konsekwentnego stosowania wybranej formy: brytyjskiej lub amerykańskiej. W związku z powyższym w zależności od kraju publikacji artykułu naukowego lub artykułu popularnonaukowego należy stosować odpowiedni rejestr.
 

Tabela 1.
 Przykłady różnic pomiędzy słownictwem angielskim brytyjskim i angielskim
     amerykańskim w medycynie.
język polski
British English
American English
anemia med. anaemia anemia
narkoza,
znieczulenie farmakologiczne med.
anaesthesia anesthesia
hematologia med. haematology hematology
krwotok med. haemorrhage hemorrhage
hemoglobina med. haemoglobin hemoglobin
ginekologia med. gynaecology gynecology
posocznica med. septicaemia septicemia
biegunka med. diarrhoea diarrhea
rzeżączka med. gonorrhoea gonorrhea
ameba, pełzak med. biol. amoeba ameba
ślinotok med. sialorrhoea sialorrhea
obrzęk med. oedema edema
 
Oczywiście pełna lista jest o wiele, wiele dłuższa, jednak przykłady powinny być pouczające, gdyż w innych przypadkach schemat się powiela.


Złudne znaczenia wyrazów języka chorwackiego dla Polaków – tłumaczenia i dialekty - Starsze »
« Nowsze - Biologia tłumaczy nam relacje w świecie materii ożywionej – rozważania egzystencjonalne i prozdrowotne


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: