English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 2 kwi 2023
Tłumacz przysięgły – dwustopniowe tłumaczenia tekstów specjalistycznych
2012-12-11, dodano przez admin
Kategorie: [ Tłumaczenia specjalistyczne ] [ Artykuły, teksty ] [ Tłumaczenia przysięgłe ] [ O tłumaczeniach i tłumaczach ]


W naszym biurze tłumaczeń z siedzibą w Jaworznie tłumaczenia przysięgłe tekstów specjalistycznych wykonywane są przez fachowców z danej branży, a następnie poddawane wnikliwemu oku tłumacza przysięgłego.

Na życzenie Klienta wykonujemy przekłady uwierzytelnione tekstów specjalistycznych, np. certyfikatu analizy czy deklaracji zgodności różnych produktów (monitor pacjenta, oscylator jamy klatki piersiowej itd.) z normami europejskimi do konkursu przetargowego. Wówczas za sam przekład odpowiada fachowiec z branży o bardzo dobrej znajomości języka obcego, dbając przede wszystkim o merytoryczny aspekt przekładu (wkład semantyczno-syntaktyczny). Następnie filolog z uprawnieniami tłumacza przysięgłego wnikliwie sprawdza zgodność tłumaczenia z dokumentem źródłowym pod kątem kompletności przekładu, właściwej stylistyki, gramatyki, interpunkcji, terminologii popularnej, wnosząc wartość dodaną co do poprawności i spójności językowej wypowiedzi.
 
Tłumacz przysięgły w ten sposób uwierzytelnia dokument, opatrując go swoją okrągłą pieczęcią i sygnując swoim podpisem. Odnotowuje każde tłumaczenie, nadając mu kolejny numer w specjalnym dzienniku zwanym repertorium. Na marginesie warto doprecyzować, że tłumaczem przysięgłym jest osoba mianowana przez Ministra Sprawiedliwości RP, która ukończyła wyższe studia filologiczne w zakresie języka obcego na poziomie magisterskim lub – w rzadkich przypadkach – inny kierunek studiów oraz rok studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń i zdała wymagający egzamin państwowy z przekładów pisemnych i ustnych o tematyce prawnej i ekonomicznej w zakresie języka, dla którego zdobyła uprawnienia. Oczywiście powinna także bezbłędnie posługiwać się językiem ojczystym. Nazwy ''tłumaczenia przysięgłe' i 'tłumaczenia uwierzytelnione' są tożsame. Jeśli chodzi o popularność tłumaczy przysięgłych, w kategorii języków angielski i niemiecki przodują, przy czym – co ciekawe – wg stanu na 10 grudnia 2012 r. w Polsce więcej jest tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego (około 3800) niż tłumaczy przysięgłych języka angielskiego (około 2500). Tłumacz przysięgły języka niemieckiego oraz tłumacz przysięgły języka angielskiego to najczęściej osoby wykonujące tzw. wolny zawód, czyli pracujące na własny rachunek.


Tłumaczenia medyczne – wyboista droga do doskonałości - Starsze »
« Nowsze - Tłumaczenia naukowe – złożony proces przygotowania tekstu do publikacji


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: