English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 2 kwi 2023
Tłumaczenia z dziedziny 'biochemia' wykonywane przez naukowców – tłumaczy-biochemików
2012-12-27, dodano przez admin
Kategorie: [ Tłumaczenia naukowe ] [ Tłumaczenia z biologii ] [ Artykuły, teksty ]

 
Tłumaczenia z biochemii wykonywane są przez biochemików – magistrów, doktorantów, doktorów, a nawet doktorów habilitowanych zakładów biochemii rozmaitych uczelni wyższych. Takie tłumaczenia naukowe wykonują ludzie, którzy na co dzień pracują w biochemicznych laboratoriach badawczych i posiadają własny dorobek naukowy oraz publikacje w obcojęzycznych czasopismach naukowych. Wszyscy biolodzy molekularni z pewnością znają podręczniki: Biochemia Luberta Stryera, Biochemia Harpera Roberta K. Murraya i in. czy Cytobiochemia Leokadii Kłyszejko-Stefanowicz. Wywodzimy się z kręgów naukowych, więc również świetnie znamy zagadnienia tam przedstawione. Rozumiemy teksty biochemiczne, dlatego bez obaw można nam powierzyć swoje prace magisterskie, rozprawy doktorskie, abstrakty, manuskrypty, teksty odczytów na sympozja, postery na konferencje biochemiczne, rozdziały podręczników akademickich, artykuły naukowe i popularnonaukowe, opisy przypadków, monografie.

 
 

Poddziedziny biochemii:
 • biochemia analityczna (chromatografia, elektroforeza, Western-Blotting, filtracja żelowa – sączenie molekularne, ogniskowanie izoelektryczne),
 • biochemia fizyczna (stała szybkości reakcji chemicznej, kalorymetria),
 • biochemia komórkowa (enzymy komórkowe, wtórne przekaźniki komórkowe, szlaki sygnalizacji wewnątrzkomórkowej),
 • biochemia strukturalna (budowa cukrów, kwasów nukleinowych, białek, aminokwasów, witamin, tłuszczów, trójglicerydów, lipopolisacharydów i innych cząsteczek o aktywności biologicznej),
 • biochemia medyczna (bloki metaboliczne, biochemiczne mechanizmy patogenezy),
 • biochemia żywienia,
 • biochemia krwi (badanie biochemiczne krwi: elektrolity, enzymy wątrobowe: ASPAT, ALAT),
 • cytobiochemia (reakcje biochemiczne na poziomie cytoplazmy komórek),
 • genomika, proteomika i enzymologia (enzymy i inhibitory; endonukleazy, restryktazy, metylazy; ligazy, liazy, transferazy, fosfatazy, fosfodiesterazy, przeciwciała – immunoglobuliny, czynniki krzepliwości krwi itp.),
 • neurobiochemia (biochemiczne mechanizmy zapamiętywania i transmisji sygnału na synapsach chemicznych). 
W zasadzie wszystkie procesy biologiczne opisywane i wykorzystywane w biologii molekularnej i biotechnologii nie byłyby poznane, gdyby nie zasługi biochemii. Odkrycia biochemików na zawsze pozostaną podwalinami pod współczesną biochemię, np.:
 • Watson i Crick w 1953 roku wykorzystali metodę krystalografii rentgenowskiej w celu opisania struktury DNA jako podwójnej, lewskrętnej helisy,
 • Jacques Monod i François Jacob w 1961 roku dowiedli istnienia informacyjnego RNA (mRNA) i opisali mechanizm genetycznej kontroli działania komórek na przykładzie modelu regulacji ekspresji genów (operon laktozowy u bakterii), a w 1963 roku odkryli proces allosterycznej inhibicji aktywności enzymatycznej,
 • Furchgott, Ignarro i Murad w 1998 roku odkryli rolę aktywnych molekuł tlenku azotu (NO) w układzie krwionośnym, sprowadzającą się m. in. do regulacji napięcia naczyń krwionośnych, a w konsekwencji regulacji ciśnienia tętniczego krwi
 


O tłumaczach, akcie twórczym procesu przekładu, wierności, dosłowności i korekcie tłumaczeń na przykładach cytatów znanych pisarzy - Starsze »
« Nowsze - Biuro tłumaczeń jako pomost porozumienia pomiędzy użytkownikami różnych języków


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: