English deutsch Русский française hrvatski

Wtorek, 27 cze 2017
Korekta tekstów


Pakiet usług = tłumaczenie + korekta + redakcja

Pisemne tłumaczenia specjalistyczne wykonują eksperci po studiach kierunkowych, zgodnie z profilem wykształcenia. Polityka jakości usług naszej firmy opiera się również o możliwość zamówienia tekstu przekładu wraz z weryfikacją drugiego, niezależnego tłumacza (korektora i/lub redaktora), często o bogatszym doświadczeniu translatorskim i zapleczu redaktorskim. Tłumaczenie wraz z korektą (i redakcją) dostarczane jest Klientowi w pliku MS Word przy włączonej funkcji śledzenia zmian (j. angielski: track changes). Specjalnością firmy są tłumaczenia i korekty prac magisterskich, prac licencjackich i prac doktorskich oraz manuskryptów (artykułów naukowych) przeznaczonych do publikacji w polskich lub zagranicznych czasopismach o wysokim współczynniku Impact Factor, np. Acta Biochimica Polonica czy Nature Medicine. Językowa korekta pracy magisterskiej bądź jej streszczenia w języku angielskim należy do jednego z najczęściej przyjmowanych zleceń w biurze tłumaczeń Best Text.  


Korekta tłumaczenia lub manuskryptu (język obcy)

Możliwa jest również korekta tekstów napisanych bezpośrednio przez Klienta w danym języku (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim itd.), dzięki czemu – jak na dłoni – widać każdą pojedynczą poprawkę. Usługa może sprowadzać się do korekty tłumaczeń zewnętrznych, czyli wykonanych przez osoby trzecie (spoza biura Best Text). Program jednocześnie umożliwia wstawianie komentarzy do tekstu w postaci chmurek z objaśnieniami lub pytaniami do autora. Aplikacja posiada dodatkowo opcję odznaczenia, tj. usunięcia zmian wprowadzanych przez recenzenta lub kilku recenzentów w celu "wyczyszczenia" pliku. Bardzo pożyteczna funkcja tego edytora tekstu (patrz: poniższy zrzut ekranu)! 
 
 
 

Korekta tekstu przygotowanego w języku polskim

Ponadto zapewniamy usługę korekty i redakcji polonistycznej lub merytorycznej wszelkich potrzebnych tekstów, np. reklamowych (marketingowych, PR-owskich), treści przemówień czy tekstów przeznaczonych do publikacji i druku wysokonakładowego (książki, artykuły, monografie, katalogi produktów, broszury, ulotki, prace dyplomowe). Korektę taką przeprowadza polonista (mgr lub dr filologii polskiej).
 

Korekta native speakera (angielski, niemiecki, rosyjski itd.)

Z kolei w przypadku nieprzysięgłego tłumaczenia tekstu specjalistycznego na język obcy, wykonanego przez znawcę danej branży, opcją jest dodatkowa korekta native speakera (rodzimego użytkownika docelowego języka przekładu) i wykładowcy akademickiego lub redaktora w jednej osobie. Pomimo wdrożenia przez naszego programistę kalkulatora standardowej wyceny, wynikowa cena korekty tekstu przedłożonego przez klienta jest ustalana indywidualnie i może być znacznie niższa niż wynik generowany przez ten kalkulator. Zależy ona od oceny rzeczywistego nakładu pracy korektora i/lub redaktora. Zapraszamy do wysyłania zapytań ofertowych.

 


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: buzz marketing