tłumaczenia biotechnologiczne

Home / Services / tłumaczenia biotechnologiczne

Tłumaczenia biotechnologiczne artykułów naukowych, patentów biotechnologicznych

 

Tłumaczenia biotechnologiczne wykonują absolwenci studiów magisterskich lub doktoranci kierunku ’biotechnologia’, względnie 'biologia’ przy wyborze specjalności 'biologia molekularna’.

pomidory i pomarańcza na gałązce – tłumaczenia z biotechnologii
Rośliny genetycznie modyfikowane (GMO) w ramach masowych upraw to głównie kukurydza i soja. Pomidory na jednej gałązce z pomarańczą – to raczej symboliczne ujęcie manipulacji genetycznych z użyciem programu graficznego zamiast metod inżynierii genetycznej.

 

Niektórzy tłumacze tekstów biotechnologicznych posiadają doktorat i własny dorobek naukowy. Inni odbyli zagraniczne studia, staże czy też ukończyli zagraniczne kursy podnoszące zarówno ich kwalifikacje merytoryczne w danej dziedzinie, jak i językowe. Często taki zagraniczny pobyt przekłada się na posiadane międzynarodowe certyfikaty: ogólnych kompetencji językowych – poświadczając zaawansowaną (np. CAE) lub biegłą znajomość języka obcego (np. CPE) – bądź kompetencji dotyczących specyficznych umiejętności, np. technik pisania publikacji naukowych (kurs Postgraduate Writing for Scientists).

Puryna – szkieletowy wzór cząsteczki – tłumaczenia biologia molekularna

Tłumaczymy i redagujemy m.in. następujące dokumenty:

 • patenty biotechnologiczne (metki His-tag),
 • protokoły eksperymentalne (ELISA, PCR, RT-PCR, ogniskowanie izoelektryczne – IF, elektroforeza 1D i 2D, Western-Blotting, klonowanie genów, sekwencjonowanie DNA i białek, ekspresja transgenów w komórkach bakteryjnych, mikromacierze DNA, molekularne metody oczyszczania DNA, RNA, białek, witamin itd.),
 • abstrakty,
 • streszczenia prac licencjackich i magisterskich,
 • recenzje rozpraw doktorskich,
 • artykuły naukowe i manuskrypty,
 • rozdziały książek specjalistycznych, w tym podręczników akademickich,
 • materiały marketingowe dotyczące produktów rekombinowanych, np. insuliny glargine,
 • instrukcje obsługi aparatury naukowo-badawczej (autoklaw, wirówka, cytometr przepływowy, chromatograf HPLC itp.),
  instrukcje obsługi urządzeń do diagnostyki molekularnej (aparat do sekwencjonowania DNA),
 • wnioski o przyznanie grantów na badania, np. z zakresu genetyki roślin czy genetyki zwierząt,
 • studia wykonalności projektów dotowanych z Unii Europejskiej (budowa parków naukowo-technicznych),
 • treść tematycznych witryn internetowych firm biotechnologicznych.

Ponadto wykonujemy przekłady ustne konferencji naukowych.

Tłumaczą biotechnolodzy i biolodzy molekularni: publikacje naukowe, protokoły eksperymentalne (ELISA, RT-PCR, Western-Blotting, klonowanie genów, oczyszczanie białek rekombinowanych, GMO) itp. Precyzyjnie i zawsze na czas!

 

Terminologia związana z tłumaczeniami biotechnologicznymi

Model przestrzenny podwójnej helisy DNA

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologgenetyka molekularna, inżynieria genetyczna, konstrukty genetyczne;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologenzymy restrykcyjne, sekwencje palindromowe, plazmidy;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologprzeciwciała monoklonalne (mAb);

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologkolisty DNA (mtDNA – mitochondrialny, chlDNA – plastydowy), biblioteki cDNA (komplementarnego DNA);

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologmodelowanie molekularne biocząsteczek;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologorganizmy transgeniczne (GMO, hybrydy, mutanty);

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologproteomika i enzymologia;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologtemperatura topnienia i hybrydyzacji DNA;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologczynniki wzrostu i różnicowania komórek, bankowanie komórek, proliferacja i hiperplazja, zahamowanie kontaktowe;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologelektroforeza DNA, żel poliakrylamidowy i bromek etydyny;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologelektroforeza białek, żel agarozowy, zymografia;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologchromatografia: cienkowarstwowa (TLC), gazowa (GC), średniociśnieniowa cieczowa (FPLC), wysokosprawna cieczowa (HPLC);

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologchromatografia powinowactwa, chromatografia chiraselektywna;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologsączenie molekularne (filtracja żelowa);

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologreceptor, ligand, inhibitor (agoniści i antagoniści);

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologmikrosatelitarny DNA, topoizomeraza, telomeraza, polimeraza DNA;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologbioreaktor, Escherichia coli;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologterapia genowa, działo genowe;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologklonowanie – mikromanipulator i mikropipeta;

podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnologzielone białko fluoryzujące (białko GFP, Green Fluorescent Protein).

01

Profesjonalne tłumaczenia biotechnologiczne

Przekłady i tłumaczenia biotechnologiczne wykonywane przez doświadczonych specjalistów. 

02

Najwyższej jakości tłumaczenia biotechnologiczne

Tłumaczenia biotechnologiczne - połączenie znajomości języków ze specjalistyczną i branżową wiedzą.

Jakość jest ważna !

Wybierz tłumaczenie firmy Best Text – wykonane w 100% przez ludzi dla ludzi
 • wykonane w 100% przez człowieka
 • w ciągłym kontakcie z klientem
 • ze starannością i pasją
 • na czas, uczciwie rozliczone

1000

zadowolonych klientów

5200

zrealizowanych projektów

FAQ - najczęstsze pytania

Czas realizacji zlecenia zależy od oczekiwań i potrzeb klienta, objętości tekstu (zwykle jest wprost proporcjonalny do liczby znaków ze spacjami w tekście), pary językowej, stopnia specjalizacji i złożoności tekstu, formatu tekstu (tekst edytowalny zapisany pismem komputerowym vs. skan bądź pismo odręczne), opcjonalnych usług dodatkowych, takich jak odwzorowanie grafiki czy poddanie tłumaczenia korekcie native speakera itd. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapytania prosimy kierować telefonicznie, e-mailem na adres biuro@besttext.pl lub skorzystać z naszego autorskiego kalkulatora samodzielnej wyceny tłumaczenia online.

Cena tłumaczenia zależy od rozmaitych czynników. Zapytania o podanie szczegółowej wyceny, wraz z podaniem oczekiwanego terminu realizacji (liczby dni lub żądanej daty i godziny realizacji), imienia i nazwiska oraz numeru telefonu do kontaktu, prosimy kierować bezpośrednio na e-mail biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text (biuro@besttext.pl). Alternatywnie, w przypadku dysponowania tekstem edytowalnym, można go skopiować do schowka i samodzielnie wkleić do okna naszego autorskiego kalkulatora wyceny automatycznej online, zadając żądane parametry. Kalkulator wskaże wówczas wynikową cenę. Kalkulator podaje domyślnie najbliższy możliwy termin realizacji zlecenia w trybie zwykłym, który następnie należy potwierdzić, przesyłając zamówienie/zapytanie do pracownika biura tłumaczeń w kolejnym kroku poprzez formularz online. W razie większego pośpiechu trzeba wybrać w kalendarzu inny termin realizacji. Funkcja kalkulatora w czasie rzeczywistym pozwala sprawdzić, jak zmieni się wówczas cena usługi.

Specjaliści z danych dziedzin w przypadku tłumaczeń tekstów fachowych, absolwenci filologii obcych w przypadku tekstów bardziej ogólnych lub specjalistycznych humanistycznych, lub tłumacze przysięgli w przypadku przekładów uwierzytelnionych. Wszyscy tłumacze posiadają wykształcenie minimum wyższe w stopniu magistra / lekarza bądź doktora oraz biegle władają językiem obcym, oraz językiem polskim.