regulamin

Home / regulamin

Regulamin świadczenia usług
przez BIURO TŁUMACZEŃ „BEST TEXT”

 
 

wysyłka tłumaczenia i faktury

Tłumaczenie pisemne odsyłane jest Klientowi w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail bądź w formie papierowej na podany w zamówieniu adres do wysyłki. Wraz z otrzymaniem zlecenia do realizacji usługi wystawiana jest faktura, która wysyłana jest do Klienta, o ile Klient zaznaczył tę opcję w formularzu zamówienia. Klienci, którzy nie potrzebują faktury VAT, otrzymają informację o terminie płatności i kwocie do zapłaty w treści e-maila. Termin płatności jest zgodny z wyborem Klienta w formularzu zamówienia.

reklamacje

W razie zastrzeżeń Klienta co do jakości wykonania usługi Klientowi przysługuje nieprzekraczalny termin 10 dni na złożenie reklamacji. Firma Best Text ma 7 dni na rozpatrzenie reklamacji, chyba że przekład był wykonany w trybie ekspresowym. Wówczas standardowo reklamacje będą rozpatrywane od razu, lecz nie później niż do 2 dni roboczych. W przypadku, gdy reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona pozytywnie, biuro tłumaczeń specjalistycznych Best Text zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek, które Klient porusza w piśmie reklamacyjnym. Biuro zastrzega sobie, że czas usunięcia ewentualnych usterek będzie adekwatny do objętości zlecenia i trybu czasowego zamówienia, lecz nie dłuższy niż 14 dni.

anulowanie zlecenia

Klient może anulować zlecenie tłumaczenia pisemnego w trakcie jego wykonywania, lecz zobowiązuje się wówczas do obciążenia go kosztami obsługi w wysokości 100,00 PLN netto (słownie: sto złotych) + 23% VAT oraz zgadza się na poniesienie kosztów usługi wykonanej do momentu anulowania przez Niego zlecenia. W przypadku anulowania zamówienia tłumaczenia ustnego Klient zobowiązuje się do uiszczenia 50% wartości zlecenia, przy czym w przypadku, gdy Klient odwołuje tłumaczenie ustne w przeddzień lub w dniu planowanego terminu rozpoczęcia usługi, Klient zobowiązuje się do uiszczenia 100% wartości uzgodnionej w zleceniu kwoty. Klient musi otrzymać potwierdzenie przyjęcia przez firmę Best Text Jego dyspozycji anulowania usługi i tylko wtedy taka dyspozycja jest uznawana za ważną. Z tego powodu powinien uprzedzić o chęci anulowania zamówienia najpierw telefonicznie, a potem też przekazać swoją dyspozycję w treści wiadomości e-mail (pisemnie).

brak terminowej płatności

W przypadku braku zapłaty należności objętej fakturą VAT w terminie wskazanym na fakturze, zostanie wysłane wezwanie do zapłaty i Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami tego wezwania w kwocie 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych) netto + 23% VAT. W razie braku zapłaty należności w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty sprawa windykacji należności zostanie przekazana do kancelarii prawnej celem wystąpienia z ostatecznym, przesądowym wezwaniem do zapłaty, którego koszty w kwocie 100 PLN (słownie: sto złotych) + 23% VAT Klient zobowiązuje się pokryć.