tłumaczenia medyczne

Home / Services / tłumaczenia medyczne

Przekłady wykonywane przez lekarzy: dokumentacja medyczna pacjentów, badania kliniczne, publikacje, filmy, sympozja naukowe, instrukcje obsługi sprzętu medycznego,  aparatury do analityki medycznej, naukowo-badawczej itd. Najwyższa jakość w przystępnej cenie!

Profesjonalne tłumaczenia medyczne

pielęgniarka ocierająca czoło lekarzowi – przysięgłe tłumaczenie medyczne
Profesjonalne tłumaczenia medyczne online wykonywane są przez lekarzy z biegłą lub bardzo dobrą znajomością języka obcego. Ich kompetencje językowe poparte są międzynarodowymi certyfikatami (CPE, IELTS, TOEFL, DALF, ZDaF etc. w zależności od danego języka) bądź zagranicznymi stażami zawodowymi. Są to zwykle lekarze czynni zawodowo, dla których tłumaczenia są zajęciem dodatkowym. Jednak są też i tacy, którzy w przeszłości wykonywali pracę lekarza, a obecnie robią karierę lingwistyczną w zakresie przekładu lub nauczania studentów języka medycznego (mają podwójne wykształcenie: ukończyli medycynę i np. posiadają licencjat lub magisterium studiów filologicznych). Tłumacz medyczny to zatem osoba zarówno z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, jak i lingwistycznym, przy czym pojęcie tłumacz medyczny online dotyczy eksperta medycznego i lingwistę w jednej osobie, dostarczającego przekłady zdalnie, czyli za pośrednictwem Internetu. W naszym biurze tłumaczenia medyczne wykonują wyłącznie osoby, które ukończyły studia medyczne (medycyna – lek. med. lub dr n. med.) bądź okołomedyczne (np. fizyka biomedyczna, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo etc.) i posiadają wieloletnie doświadczenie w sztuce przekładu. Założyciel biura specjalistycznych tłumaczeń medycznych Best Text jest certyfikowanym tłumaczem technicznym Naczelnej Organizacji Technicznej z siedzibą w Warszawie z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski (specjalizacja m. in. z medycyny, farmacji i ochrony zdrowia).

Pisemne tłumaczenia medyczne

W razie konieczności pisemne translacje medyczne konsultowane są z ekspertami-klinicystami. Przysięgłe tłumaczenia tekstów medycznych wykonywane są także przez lekarzy,
 
lekarz specjalista – tłumacz medyczny
 
po czym tłumacz przysięgły sprawdza przekład, wnosi ewentualne poprawki do warstwy językowej dokumentu i finalnie nadaje mu wagę urzędową, opatrując tłumaczenie swoją okrągłą pieczęcią. Odnośnie przekładów ustnych zapewniamy medycznych tłumaczy symultanicznych na konferencje medyczne w różnych lokalizacjach – zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju. Organizujemy także obsługę tłumaczeniową sympozjów naukowych czy szkoleń dla lekarzy lub pielęgniarek,
 
pielęgniarka oddziałowa – biuro tłumaczeń medycznych
 
gdy potrzebny jest tłumacz konsekutywny z wiedzą medyczną na dany temat.
 

Tłumaczenia medyczne wykonywane przez lekarzy-specjalistów

Teksty wymagające bardzo szczegółowej wiedzy medycznej mogą być przekazane do tłumaczenia medycznego bezpośrednio lekarzowi ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji, np. z pediatrii, onkologii, kardiologii, ortopedii, chirurgii, ginekologii, nefrologii, psychiatrii lub pracownikowi naukowemu z tytułem doktora nauk medycznych. Natomiast tłumaczenia tekstów stomatologicznych wykonywane są przez lekarza stomatologii (dentystę)

ząb czasu – tłumaczenia tekstów stomatologicznych

lub w konsultacji z nim (korekta merytoryczna przedruków anglojęzycznych czasopism wykonywana przez dr hab. lek. stom., a tłumaczenia manuskryptów, książek i artykułów naukowych na język angielski przez dr n. med. lek. stom., rezydenta w Wielkiej Brytanii).

Pilne i ekspresowe tłumaczenia medyczne

Od pacjentów poszukujących nowoczesnych metod terapeutycznych za granicą otrzymujemy najwięcej zleceń na tłumaczenie dokumentów medycznych i wyników badań laboratoryjnych związanych z dotychczasowym leczeniem lub korespondencji z lekarzami na główne języki europejskie, tj. najczęściej angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski. Pacjenci chorzy na raka bardzo często potrzebują szybkich, tzn. pilnych bądź ekspresowych tłumaczeń medycznych (tłumaczeń na cito) swojej dokumentacji onkologicznej w celu umożliwienia natychmiastowych konsultacji z lekarzami spoza Polski i przeprowadzenia błyskawicznych zagranicznych zabiegów i operacji medycznych, niejednokrotnie pozwalających na szybkie odzyskanie zdrowia bądź też ratujących życie. Najczęstszym zleceniem prywatnym przyjmowanym przez nasze biuro tłumaczeń tekstów medycznych są tłumaczenia dokumentacji medycznej pacjenta (historii choroby), w skład której mogą wchodzić: wypis ze szpitala bądź kliniki wraz z epikryzą, wynik badania MRI (obrazowanie rezonansem magnetycznym), wynik badania TK głowy (tomografii komputerowej głowy),

ludzka czaszka – tłumaczenia medyczne

wynik badania ultrasonograficznego (USG), elektrokardiogram (EKG), encefalogram (EEG) oraz wyniki innych badań obrazowych i laboratoryjnych, skierowanie na badanie lekarskie, zwolnienie lekarskie, opinia medyczna, logopedyczna bądź psychologiczna, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy druk zaświadczenia L4. Ofiary wypadków zagranicznych, starające się o odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub o rentę z ZUS z tytułu trwałej niezdolności do pracy, zlecają nam przysięgłe tłumaczenia medyczne kart informacyjnych leczenia szpitalnego (historii leczenia pacjentów). Z kolei od firm przyjmujemy zlecenia na tłumaczenia z pogranicza medycyny i farmacji dossier rejestracyjnego produktów farmaceutycznych, druków informacyjnych (charakterystyk i ulotek leków) lub dokumentacji dotyczącej badań klinicznych. Takie dokumenty tłumaczone są przez monitorów badań klinicznych, lekarzy bądź farmaceutów, którzy odbyli kursy w zakresie monitorowania badań klinicznych czy szkolenia w zakresie Dobrej Praktyki Klinicznej zgodnej ze standardami ICH dla tychże badań (ICH-GCP). Przekładamy także teksty z dziedzin takich jak medycyna estetyczna i medycyna alternatywna, gdyż obecnie odnotowują one bardzo dynamiczny rozwój.

Tłumaczenia medyczne online

Główną specjalizacją biura są tłumaczenia medyczne online, czyli zamawiane przez Internet.

złota stalówka pióra i termin wizyty u lekarza - tłumacz medyczny przez Internet

Przykładowe tłumaczenia tekstów medycznych, które wykonywaliśmy:

 • protokół badania klinicznego,
 • broszura badacza,
 • autoreferat (celem uzyskania tytułu doktora habilitowanego bądź profesora belwederskiego),
 • dzienniczek pacjenta,
 • formularz świadomej zgody (pacjenta na udział w badaniu klinicznym),
 • wniosek do CEBK (Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych) o zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego,
 • druki informacyjne: ulotka dla pacjenta (PIL), charakterystyka produktu leczniczego – SmPC lub ChPL (dla lekarza), oznakowanie opakowań (leku),
 • dossier rejestracyjne produktu leczniczego (wszystkie moduły 1-5),
 • instrukcja obsługi aparatury medycznej: monitor pacjenta, monitor płodu, łóżko szpitalne z materacem antyodleżynowym, system wczesnego ostrzegania w szpitalu etc.,
 • instrukcja obsługi aparatury diagnostycznej (metody biochemii w biologii molekularnej): zestaw do wykrywania prątków gruźlicy metodą immunoenzymatyczną (ELISA), Western-Blotting, zestawy do elektroforezy białek w systemach Schaggera von Jagova i Laemmliego, zestaw do ogniskowania izoelektrycznego (IF), kalorymetr, wirówka, autoklaw etc.,
 • podręcznik przeznaczony dla studentów studiów lekarskich lub do wewnętrznych celów koncernów farmaceutycznych wydany w formie monografii (mukowiscydoza, POChP, stwardnienie rozsiane – SM, cukrzyca, choroby układu krążenia etc.),
 • publikacja naukowa wraz z dostosowaniem do wytycznych konkretnego medycznego czasopisma zagranicznego o wysokim Impact Factor, np. Nature Medicine,
 • wniosek o przyznanie grantu badawczego, zawierający projekt medycznych badań naukowych,
 • abstrakt,
 • książka popularno-naukowa na temat wpływu żywienia na zdrowie, przygotowana na zamówienie wydawnictwa medycznego (tłumaczenie, redakcja merytoryczna i językowa),
 • patent z zastrzeżeniami dla wynalazku medycznego lub farmaceutycznego (sposób otrzymywania substancji czynnej leku lub jej budowa chemiczna),
 • folder reklamowy ze specyfikacją techniczną (np. instrumenty chirurgiczne, endoprotezy, implanty stomatologiczne),
 • film promocyjny (nt. leku antydepresyjnego lub rekombinowanego leku nowej generacji w terapii przeciwnowotworowej dla koncernu farmaceutycznego, szczoteczki do zębów z giętką główką i giętką rączką dla firmy działającej w branży stomatologicznej) lub film instruktażowy (np. dotyczący metody ostrzykiwania zmarszczek twarzy botoksem i kwasem hialuronowym),
 • studium przypadku (case study),
 • deklaracja zgodności wyrobu medycznego z normami europejskimi do konkursu przetargowego lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych celem zgłoszenia produktu, jego rejestracji i umożliwienia wprowadzenia go do obrotu na rynek polski – medyczne tłumaczenie przysięgłe wymaganych dokumentów,
 • prezentacja multimedialna (w programie Power Point) do celów szkoleniowych firmy medycznej,
 • poster na konferencję naukową (np. rekombinowana insulina długo działająca – nowy analog insuliny),
 • pismo z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych skierowane do podmiotu odpowiedzialnego, tj. zwykle koncernu farmaceutycznego, o konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji leku celem ponownego rozpatrzenia wniosku o jego rejestrację,
 • katalog instrumentów chirurgicznych,
 • karta lub książeczka szczepień obowiązkowych,
 • opinia medyczna, logopedyczna i psychologiczna dotycząca dziecka opóźnionego w rozwoju dla szkoły lub rodzica.

 

Multilingwistyczne doświadczenie w przekładach medycznych

W zakresie tłumaczeń medycznych najczęściej pracujemy w następujących kombinacjach z językiem polskim:

 • I grupa językowa – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski;
 • II grupa językowa – włoski, hiszpański (kataloński), ukraiński, czeski, słowacki, grecki, łaciński (łacina);
 • III grupa językowa – niderlandzki (potocznie: holenderski, flamandzki), turecki;
 • IV grupa językowa – szwedzki, duński, fiński, norweski, serbski, chorwacki, portugalski, bułgarski, japoński.

tłumaczenia medyczne na wiele języków

Czasem klienci korporacyjni zamawiają u nas również przekłady medyczne z języka obcego na inny język obcy. W dorobku posiadamy na przykład ekspresowe tłumaczenia medyczne w zakresie następujących par językowych: angielsko-rosyjskie, angielsko-niemieckie, niemiecko-angielskie, niemiecko-rosyjskie czy portugalsko-rosyjskie. Jesteśmy w stanie wykonać tego typu tłumaczenia z pominięciem języka polskiego, na cito (bardzo szybko) i na poziomie rodzimego (natywnego) użytkownika docelowego języka przekładu, tj. dostarczyć tłumaczenie native speakera. Alternatywnie usługa tłumaczenia może być dwustopniowa, gdy tłumaczem jest polski lekarz, a native speaker zajmuje się tylko językową korektą tekstu, innymi słowy  – z języka angielskiego – proofreadingiem. Posiadamy w bazie tłumaczy z wszystkich kontynentów, stąd np. lekarz o rosyjskich korzeniach i rosyjskim nazwisku, przebywający na stałe w Brazylii, poprzez nasze biuro tłumaczeń może dla Państwa podjąć się tłumaczenia z języka rosyjskiego na język portugalski, dzięki czemu zarówno warstwa merytoryczna, jak i warstwa językowa medycznego tłumaczenia specjalistycznego nie powinny budzić najmniejszych zastrzeżeń. Dzięki takiemu systemowi pracy (ekspert merytoryczny + lingwista native speaker) jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość tłumaczeń tekstów fachowych na rynku translatorskim.

Z uwagi na ścisłą specjalizację zwracają się do nas Klienci nawet z najdalszych zakątków Polski. Tłumaczyliśmy m. in. dla osób, firm i instytucji państwowych z następujących miast: Warszawa, Kraków, Wrocław, Opole, Katowice, Poznań, Łódź, Częstochowa, Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Białystok, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock, Leszno, Kalisz, Sieradz, Radom, Rzeszów, Tarnów, Przemyśl, Krosno, Lublin, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Zielona Góra, Legnica, Wałbrzych, Bielsko-Biała, Nowy Sącz, Zamość, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Ciechanów, Białystok, Ostrołęka, Łomża, Suwałki, Biała Podlaska, Jaworzno, Chrzanów, Trzebinia, Krzeszowice, Mysłowice, Sosnowiec, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Oświęcim, Imielin, Balin, Chełmek, Bytom, Chorzów, Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie…

Hasła związane z kategorią „Tłumaczenia medyczne„:

 • ortodoncja (aparaty
 • korygujące wady zgryzu);
 • endodoncja (leczenie
 • kanałowe, korzeń zęba, torbiel zęba);
 • protetyka dentystyczna (protezy zębowe, mosty, korony);
 • implantologia (stomatologia estetyczna: implanty);
 • periodontologia (choroby dziąseł i przyzębia, np. paradontoza);
 • ginekologia i położnictwo;
  neonatologia (noworodek);
 • pediatria (dziecko);
  gerontologia (osoba w wieku starczym);
 • interna (medycyna wewnętrzna, lekarz internista);
 • nefrologia (choroby nerek; dializa lub transplantacja nerki – terapia nerkozastępcza);
 • urologia (mocz, mikcja, prostata – gruczoł krokowy, PSA, sok z owocu granatu, cewka moczowa, cystygrafia mikcyjna);
 • onkologia (nowotwór łagodny i złośliwy, rak, guz lity, metastaza – przerzutowanie, brak zahamowania kontaktowego – niekontrolowana proliferacja, czyli niepohamowane namnażanie się komórek, dieta ketogeniczna, karta informacyjna leczenia szpitalnego – wypis ze szpitala: rak piersi, rak płuc, rak jelita grubego, rak trzustki, rak prostaty);
 • kardiologia (choroby serca, bradykardia, tachykardia, arytmia, migotanie przedsionków, zawał mięśnia sercowego, zwapnienie naczyń wieńcowych, blaszka miażdżycowa, arterioskleroza, pomostowanie aortalno-wieńcowe – CABG, elektrokardiogram – EKG, milimetrowe papiery rejestracyjne);
 • neurologia (choroby układu nerwowego, złogi beta-amyloidu w mózgu, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane – SM, udar);
 • anestezjologia (anestezja, znieczulenie ogólne, znieczulenie miejscowe lidokainą, narkoza, anestezja, mdłości i wymioty);
 • pulmonologia (choroby płuc, POChP, astma oskrzelowa a margaryna);
 • laryngologia (choroby gardła, krtani, uszu, nosa);
 • psychiatria (rytmy biologiczne, myśli samobójcze, próby samobójcze, samobójstwa, leki psychotropowe);
 • ortopedia (leczenie operacyjne chorób i urazów narządu ruchu – wypis ze szpitala);
 • dermatologia (choroby skóry – dermatozy: świerzb, czerniak złośliwy, oparzenia, odmrożenia, albinizm – bielactwo, trądzik różowaty, atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca – PUVA lub ostropest plamisty);
 • alergologia (nadwrażliwość – uczulenie, bazofile, histamina, leki antyhistaminowe, szok anafilaktyczny, zastrzyk z adrenaliną);
 • chirurgia (torakochirurg – specjalista od zabiegów operacyjnych w obrębie klatki piersiowej, wkłucie centralne, operacja przepukliny, zabieg operacyjny tętniaka aorty);
 • diabetologia (diabetyk – cukrzyk, cukrzyca, insulinooporność; dieta złożona z surowych warzyw i owoców z upraw organicznych bądź metformina lub pen – wstrzykiwacz insuliny);
 • hematologia (choroby krwi, morfologia, transfuzja, anemia mikrocytarna – Fe, cyjanokobalamina – witamina B12, krzepliwość krwi – EDTA, hematokryt, koncentrat krwinek czerwonych – KKCz);
 • transplantologia (przeszczep, transplantacja, dawca organu, zgodność tkankowa, MHC klasy I);
 • hepatologia (wątroba, zrazik, płat, HBV, HCV, CRP, marskość);
 • okulistyka (wady wzroku: astygmatyzm, krótkowzroczność, dalekowzroczność, gruczoł łzowy, plamka żółta, siatkówka, rogówka, spojówka);
 • endokrynologia (hormony, gruczoły dokrewne: szyszynka, przysadka mózgowa, tarczyca, grasica, nadnercza, trzustka, jajniki, jądra);
 • balneologia (kąpiele borowinowe, wody lecznicze, torf);
 • hipertensjologia (nadciśnienie tętnicze pierwotne – niedobór potasu, magnezu i wapnia; sok świeżo wyciskany z owoców);
 • medycyna tropikalna (malaria, anemia sierpowata, schistosomatoza);
 • proktologia (jelito grube, odbytnica, badanie per rectum);
 • reumatologia (choroby autoimmunologiczne – choroby z autoagresji, chrząstki, stawy, kolagen, RZS – gościec);
 • gastroenterologia (choroby układu pokarmowego – refluks żołądkowy, wrzody żołądka, Helicobacter pylori);
 • epidemiologia (rozpowszechnienie chorób w populacji: otyłość brzuszna + cukrzyca + nadciśnienie tętnicze + miażdżyca = zespół metaboliczny).
01

Profesjonalne tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne wykonywane przez lekarzy z certyfikatami językowymi.

02

Tłumaczenia medyczne online

Internetowo zamawiane tłumaczenia medyczne w różnych kombinacjach językowych.

Jakość jest ważna !

Wybierz tłumaczenie firmy Best Text – wykonane w 100% przez ludzi dla ludzi
 • wykonane w 100% przez człowieka
 • w ciągłym kontakcie z klientem
 • ze starannością i pasją
 • na czas, uczciwie rozliczone

1000

zadowolonych klientów

5200

zrealizowanych projektów

FAQ - najczęstsze pytania

Tak, to nasza główna specjalizacja.

Lekarze lub absolwenci studiów okołomedycznych z biegłą znajomością języków obcych

Celem konsultacji lekarskiej i kontynuacji leczenia wystarczy tłumaczenie zwykłe, jednak jeśli (później) tłumaczenie ma posłużyć jako dokument do ZUS-u lub towarzystwa ubezpieczeniowego, warto (od razu) zamówić tłumaczenie przysięgłe, honorowane w urzędach.

Jeśli sprawa nie cierpi zwłoki, np. w przypadku choroby nowotworowej, w przypadku kilku stron zwykle możemy dostarczyć tłumaczenie w trybie ekspresowym, w ciągu 24 godzin. Jeśli dokumentacja z leczenia szpitalnego etc. jest obszerna (np. 50 stron), to tłumaczenie możemy dostarczyć w ciągu 3-10 dni.

Celem wyceny tłumaczenia dokumentacji medycznej wyraźny skan wraz z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz oczekiwanego terminu realizacji proszę przesłać na e-mail biuro@besttext.pl. Jeśli do tłumaczenia jest tekst edytowalny (np. w pliku MS Word), opcjonalnie można szybko i łatwo samodzielnie wycenić przekład za pomocą naszego autorskiego kalkulatora wyceny automatycznej online.

Zasadniczo funkcjonuje zasada – im szybciej, tym drożej; oczywiście przy zachowaniu stałej, wysokiej jakości tłumaczenia. Możemy przedstawić trzy oferty do wyboru w trzech trybach czasowych: ekspresowym, pilnym i zwykłym.

Tak, przedstawienie kosztu tłumaczenia tekstu medycznego jest niezobowiązujące i oferta jest darmowa.