korekta tekstów

Home / Services / korekta tekstów

Korekta i redakcja tekstów

 

Pisemne tłumaczenia specjalistyczne wykonują eksperci po studiach kierunkowych, zgodnie z profilem wykształcenia.

korekta tłumaczenia na angielski – native speaker

Polityka utrzymania jakości usług naszej firmy oferuje również możliwość zamówienia tekstu przekładu wraz z weryfikacją drugiego, niezależnego tłumacza (korektora i/lub redaktora), często o bogatszym doświadczeniu translatorskim i zapleczu redaktorskim. Tłumaczenie wraz z korektą (i redakcją) dostarczane jest Klientowi w pliku MS Word przy włączonej funkcji śledzenia zmian (j. angielski: track changes). Specjalnością firmy jest tłumaczenie tekstów naukowych (przez Polaka) wraz z korektą native speakera (najczęściej Brytyjczyka): pracy licencjackiej lub magisterskiej, rozprawy doktorskiej czy habilitacyjnej (autoreferatu), tudzież manuskryptu (artykułu naukowego) przeznaczonego do publikacji w polskich lub zagranicznych czasopismach o wysokim współczynniku Impact Factor, np. Acta Biochimica Polonica czy Nature Medicine. Językowa korekta pracy magisterskiej bądź jej streszczenia w języku angielskim należy do jednego z najczęściej przyjmowanych zleceń w biurze tłumaczeń Best Text.

Korekta tłumaczenia lub manuskryptu (język obcy)

 

Możliwa jest również korekta tekstów napisanych bezpośrednio przez Klienta w danym języku (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim itd.), dzięki czemu – jak na dłoni – widać każdą pojedynczą poprawkę.

korekta – sukces zamiast porażki

Korekta językowa może sprowadzać się do korekty tłumaczeń zewnętrznych, czyli wykonanych przez osoby trzecie (spoza biura Best Text). Program jednocześnie umożliwia wstawianie komentarzy do tekstu pod postacią chmurek z objaśnieniami lub pytaniami do autora. Aplikacja posiada dodatkowo opcję odznaczenia, tj. usunięcia zmian wprowadzanych przez recenzenta lub kilku recenzentów w celu „wyczyszczenia” pliku. Bardzo pożyteczna funkcja tego edytora tekstu (patrz: powyższy zrzut ekranu)!

Korekta tekstu i redakcja polonistyczna

 

Ponadto zapewniamy usługę korekty i redakcji polonistycznej lub merytorycznej wszelkich potrzebnych tekstów, np. reklamowych (marketingowych, PR-owskich), treści przemówień czy tekstów przeznaczonych do publikacji i druku wysokonakładowego (książki, artykuły, monografie, katalogi produktów, broszury, ulotki, prace dyplomowe). Korektę taką przeprowadza polonista (mgr lub dr filologii polskiej), ewentualnie we współpracy z ekspertem merytorycznym z danej branży, jeśli zlecenie dotyczy również korekty merytorycznej.

Proofreading, czyli korekta native speakera  (angielski, francuski itd.)

 

Z kolei w przypadku nieprzysięgłego tłumaczenia tekstu specjalistycznego na język obcy (angielski, niemiecki, francuski czy rosyjski), wykonanego przez znawcę danej branży, opcją jest dodatkowa korekta native speakera (rodzimego użytkownika docelowego języka przekładu), np. wykładowcy akademickiego od przedmiotu „writing” i/lub redaktora. Pomimo wdrożenia przez naszego programistę kalkulatora samodzielnej standardowej wyceny, wynikowa cena korekty tekstu przedłożonego przez Klienta może być ustalana indywidualnie, przy czym dopuszczamy też możliwość negocjacji. Wycena zależy od oceny rzeczywistego nakładu pracy korektora i/lub redaktora (wstępnej analizy tekstu pod kątem stopnia jego poprawności). Zapraszamy do przekazywania zapytań ofertowych.

01

Specjalistyczna korekta tekstów

Korekta tekstów przez doświadczonego tłumacza, korektora i redaktora.

02

Tłumaczenie i korekta tekstów naukowych

Tłumaczenie i korekta tekstów naukowych przez native speakera.

Jakość jest ważna !

Wybierz tłumaczenie firmy Best Text – wykonane w 100% przez ludzi dla ludzi
  • wykonane w 100% przez człowieka
  • w ciągłym kontakcie z klientem
  • ze starannością i pasją
  • na czas, uczciwie rozliczone

1000

zadowolonych klientów

5200

zrealizowanych projektów

FAQ - najczęstsze pytania

Zwykle koszt korekty to połowa kosztu tłumaczenia dla danej objętości tekstu. Celem uzyskania precyzyjnej wyceny prosimy o skorzystanie z naszego kalkulatora wyceny automatycznej online bądź o przesłanie tekstu na nasz adres e-mail biuro@besttext.pl.

Wszelkie poprawki wnoszone są przez rodzimego użytkownika języka w trybie śledzenia zmian do plików .doc, .docx (MS Word) lub .pdf (Acrobat Reader). Graficznie sprowadza się to do tego, że zmiany te są zwizualizowane przez zmianę koloru czcionki fragmentów tekstu korygowanego (przeważnie z czarnej na czerwoną lub niebieską) wraz z adnotacjami na marginesie „wstawiono”, „usunięto” bądź komentarzami w przypadki niejasności co do sensu danych fragmentów tekstu. Dzięki temu osoba pisząca tekst po angielsku czy niemiecku etc. oprócz produktu pod postacią poprawionego językowo tekstu może się też samodoskonalić w zakresie pisanego języka obcego poprzez autoanalizę uwidocznionych poprawek, by w przyszłości nie powielać tych samych błędów. Zatem Klient uzyskuje tekst skorygowany oraz ww. wartość dodaną, szczególnie istotną w przypadku naukowców samodzielnie piszących teksty swoich prac naukowych w języku obcym – przeważnie po angielsku – celem publikacji wyników swoich badań eksperymentalnych w zagranicznych czasopismach naukowych.