tłumaczenia biologiczne

Home / Services / tłumaczenia biologiczne

Zwykłe i przysięgłe tłumaczenia biologiczne

Tłumaczenia z dziedziny ’biologia’ wykonują biolodzy z tytułem magistra lub doktora. Są wśród nich absolwenci, którzy wykonali swój finalny projekt badawczy w instytucie biologii molekularnej, zoologii czy botaniki.

para motyli – mimikra
Para motyli nocnych (ciem) jako przykład zjawiska mimikry – upodabniania się zwierząt bezbronnych do drapieżników; tutaj z uwagi na barwne plamy na skrzydłach imitujące duże oczy sowy. Ćmy posiadają czułki pierzaście rozgałęzione, podczas gdy motyle dzienne – proste anteny zakończone buławką.

 

Niektórzy napisali rozprawę doktorską z paleobotaniki, inni z immunologii, entomologii, biochemii czy lichenologii. Każdy tekst trafia do właściwego specjalisty (zwykle w roli tłumacza, czasem wymagając konsultacji merytorycznej drugiej osoby, zajmującej się wąską, specyficzną dziedziną wiedzy). Założyciel biura tłumaczeń jest certyfikowanym tłumaczem technicznym NOT w Warszawie w parze tłumaczeniowej polski-angielski ze specjalizacją m.in. z biologii i z wykształcenia jest biologiem.

kwiat w doniczce – tłumaczenia biologia (botanika)

Co obejmują tłumaczenia z biologii?

Tłumaczymy i redagujemy m.in. takie dokumenty jak: wniosek o przyznanie grantu do KBN lub jego streszczenie w języku angielskim, recenzja pracy doktorskiej, streszczenie pracy magisterskiej, program studiów, abstrakt, artykuł naukowy (zarówno przedruk z obcojęzycznego pisma, jak i w drugą stronę – przekład manuskryptu do zagranicznej publikacji), artykuł popularnonaukowy, rozdział podręcznika akademickiego, prezentacja w programie Power Point, treść tematycznej witryny internetowej, przegląd literatury fachowej itd.

papuga – tłumaczenia biologia (zoologia)

Na życzenie Klienta wykonujemy:

 • tłumaczenia przysięgłe tekstów biologicznych, np. deklaracji zgodności aparatury do badań naukowych z normami europejskimi,
 • tłumaczenie tekstu naukowego wraz z korektą native speakera (proofreadingiem) docelowego języka przekładu w ramach profesjonalnego przygotowania manuskryptu do recenzji i druku w rodzimym czasopiśmie z listy filadelfijskiej lub zagranicznym czasopiśmie o wysokim współczynniku Impact Factor,
 • redakcję i korektę anglojęzycznego manuskryptu przygotowanego przez Klienta – native speaker,
 • dostosowanie publikacji do wytycznych konkretnego czasopisma, np. Genome Biology, Biology Letters, Journal of Zoology,
 • obróbkę grafiki i skład tekstu.

Hasła związane z tłumaczeniami tekstów biologicznych

 • ewolucjonizm (Karol Darwin, bezkierunkowość mutacji, dobór naturalny, dryf genetyczny);
 • botanika systematyczna;
 • ichtiologia (ryby);
 • herpetologia (zwierzęta pełzające: płazy i gady);
 • ornitologia (ptaki);
 • gady kopalne, dinozaury;
 • cytologia i biochemia: cytobiochemia;
 • przeciwciało (immunoglobulina): zachłanność i powinowactwo, kompleks immunologiczny i precypitacja;
 • neurobiologia (mózg i rdzeń kręgowy, neurony, komórki glejowe, astrocyty);
 • homunculus;
 • centrum aktywne (katalityczne) enzymu;
 • kieszeń wiążąca substrat, blokada steryczna, inhibitor;
 • drobne ssaki;
 • krukowate;
 • mikroskop: świetlny (konfokalny, fluorescencyjny), elektronowy;
 • stereoskop, preparat mikroskopowy;
 • zoologia;
 • fizjologia komórki, ciśnienie osmotyczne;
 • pompa sodowo-potasowa, adenozynotrifosforan (ATP);
 • hormony tropowe przysadki, liberyny i statyny, adrenalina (epinefryna), auksyny, gibereliny, cytokininy, etylen;
 • mutualizm (symbioza), komensalizm, protokooperacja, pasożytnictwo, półpasożytnictwo;
 • mediatory zapalenia: cytokiny, chemokiny, interleukiny, kininy;
 • koneksyna, integryna, aktyna, miozyna, dyneina;
 • lizozym i lipopolisacharyd (LPS);
 • mimetyzm (kamuflaż) i mimikra;
 • ubarwienie aposematyczne i kryptyczne;
 • motyle, chrząszcze (kózkowate, biegaczowate), ważki.

Biedronka siedmiokropka na liściu

01

Tłumaczenia biologiczne wykonywane przez specjalistę

Przekłady wykonywane przez magistrów i doktorów biologii: abstrakty, artykuły naukowe, wnioski o przyznanie grantu itp.

02

Profesjonalne tłumaczenia biologiczne

Pomagamy naukowcom publikować wyniki prac badawczych w zagranicznych czasopismach.

Jakość jest ważna !

Wybierz tłumaczenie firmy Best Text – wykonane w 100% przez ludzi dla ludzi
 • wykonane w 100% przez człowieka
 • w ciągłym kontakcie z klientem
 • ze starannością i pasją
 • na czas, uczciwie rozliczone

1000

zadowolonych klientów

5200

zrealizowanych projektów

FAQ - najczęstsze pytania

Absolwenci studiów biologicznych z tytułem magistra lub doktora biologii.

Tak. Wykonujemy korektę prac naukowych. Zajmuje się nią native speaker, Brytyjczyk. Wszystkie poprawki w tekście uwidaczniamy w trybie funkcji śledzenia zmian MS Word.

Tak, jednak jest to usługa opcjonalna, dodatkowo płatna 300 PLN netto + 23% VAT.

Wystarczy wkleić treść do specjalnego okna kalkulatora wyceny automatycznej online, ustawiając kilka parametrów.