tłumaczenie z obróbką grafiki i DTP

Home / Services / tłumaczenie z obróbką grafiki i DTP

Tłumaczenie z obróbką grafiki

 

Dzięki możliwości obróbki graficznej plików docelowych nasi Klienci mogą od nas otrzymać przekład z zachowaniem oryginalnej szaty graficznej i identycznego formatowania tekstu nawet wówczas, gdy plik źródłowy jest nieedytowalny, np. .jpg, .gif czy .pdf.

jeleń w grafice komputerowej

Obróbka grafiki umożliwia m.in. modyfikowanie napisów będących integralnymi elementami zdjęć i schematów, przez co docelowa rycina przedstawia ten sam obraz, lecz inkorporowane w niej napisy przyjmują brzmienie w innym, żądanym języku. Takie zabiegi bardzo często przydają się przy okazji tłumaczeń podręczników użytkownika (instrukcji obsługi), katalogów produktów, rysunków technicznych i schematów ze zdefiniowanymi elementami.

Tłumaczenie z obróbką grafiki i lokalizacją tekstu

 

Ponadto specjalistyczne programy do obróbki grafiki umożliwiają nam przeprowadzenie odpowiednich modyfikacji wielkości okienek, chmurek, pól itp. w zależności od zmiany długości wyrazu czy wypowiedzi w docelowym języku przekładu (np. słowa polskie przeciętnie zawierają więcej liter niż ich angielskie odpowiedniki, stąd przy tłumaczeniu na język polski może zajść konieczność graficznego powiększenia okienek, np. w tłumaczonej aplikacji komputerowej). Takie dopasowanie graficzno-leksykalne wchodzi w zakres usług lokalizacyjnych, czyli mających na celu dostosować wygląd i formułę dokumentu do wymogów danego języka, dialektu czy nawet danej grupy docelowej użytkowników języka przekładu. Zabieg lokalizacji stosowany jest także pod kątem różnic obyczajowo-kulturowych.

Lokalizacja tłumaczeń, grafika i DTP dla grup docelowych – farmacja i medycyna

 

Grupę docelową mogą stanowić np. pacjenci lub lekarze. Pierwsi zwykle czytają ulotkę leku (PIL), ci drudzy natomiast przeważnie bardziej są zainteresowani szczegółowym, profesjonalnym opisem farmakodynamiki, farmakokinetyki, działania i dawkowania leku pod postacią charakterystyki produktu leczniczego (ChPL).

kolory tęczy – skład graficzny plików tłumaczeń

Forma wypowiedzi i zakres używanej terminologii w obydwu przypadkach różnią się znacznie i powinny być dostosowane do konkretnego odbiorcy, np. w języku angielskim potocznie tę samą myśl w ulotce leku wyraża się słowami to give a drug, podczas gdy w charakterystyce produktu leczniczego przyjmuje on brzmienie bardziej oficjalne  – to administer a medicine. Z kolei producenci instrumentów chirurgicznych (skalpeli, wiertarek i elektronarzędzi ortopedycznych etc.) mogą być zainteresowani tłumaczeniem katalogu wyrobów medycznych wraz z obróbką grafiki. Rejestr języka tłumaczenia też powinien wziąć w tym przypadku pod uwagę wymogi lokalizacji tekstu tłumaczenia i estetycznego oraz zgodnego ze sztuką rozmieszczenia go w dokumencie wśród licznych zdjęć i schematów produktów medycznych.

Skład w programie graficznym z przygotowaniem do druku

 

Na życzenie Klienta pliki poddajemy komputerowemu przygotowywaniu do druku (DTP – desktop publishing) przez zastosowanie odpowiednich zabiegów technicznych. Są to mianowicie: korekta redaktorska, obróbka rycin w programie Corel Draw, skład tekstu, czyli jego rozmieszczenie i adjustacja w programie Adobe InDesign, zachowanie odpowiedniej rozdzielczości zdjęć, dopasowanie marginesów do miejsc cięcia maszyny, kodowanie kolorów, zachowanie graficznych elementów wektorowych, np. logotypów, odpowiednich rozszerzeń plików itd.

01

Profesjonalne tłumaczenie z obróbką grafiki i DTP

Wysokiej jakości tłumaczenie z obróbką grafiki i zachowaniem oryginalnej szaty graficznej.

02

Tłumaczenie z obróbką grafiki i przygotowaniem do druku

Tłumaczenie z obróbką grafiki i DTP, obróbką rycin, korektą redaktorską i składem tekstu.

Jakość jest ważna !

Wybierz tłumaczenie firmy Best Text – wykonane w 100% przez ludzi dla ludzi
  • wykonane w 100% przez człowieka
  • w ciągłym kontakcie z klientem
  • ze starannością i pasją
  • na czas, uczciwie rozliczone

1000

zadowolonych klientów

5200

zrealizowanych projektów

FAQ - najczęstsze pytania

Czas realizacji zlecenia zależy od oczekiwań i potrzeb klienta, objętości tekstu (zwykle jest wprost proporcjonalny do liczby znaków ze spacjami w tekście), pary językowej, stopnia specjalizacji i złożoności tekstu, formatu tekstu (tekst edytowalny zapisany pismem komputerowym vs. skan bądź pismo odręczne), opcjonalnych usług dodatkowych, takich jak odwzorowanie grafiki czy poddanie tłumaczenia korekcie native speakera itd. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapytania prosimy kierować telefonicznie, e-mailem na adres biuro@besttext.pl lub skorzystać z naszego autorskiego kalkulatora samodzielnej wyceny tłumaczenia online.

Cena tłumaczenia zależy od rozmaitych czynników. Zapytania o podanie szczegółowej wyceny, wraz z podaniem oczekiwanego terminu realizacji (liczby dni lub żądanej daty i godziny realizacji), imienia i nazwiska oraz numeru telefonu do kontaktu, prosimy kierować bezpośrednio na e-mail biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text (biuro@besttext.pl). Alternatywnie, w przypadku dysponowania tekstem edytowalnym, można go skopiować do schowka i samodzielnie wkleić do okna naszego autorskiego kalkulatora wyceny automatycznej online, zadając żądane parametry. Kalkulator wskaże wówczas wynikową cenę. Kalkulator podaje domyślnie najbliższy możliwy termin realizacji zlecenia w trybie zwykłym, który następnie należy potwierdzić, przesyłając zamówienie/zapytanie do pracownika biura tłumaczeń w kolejnym kroku poprzez formularz online. W razie większego pośpiechu trzeba wybrać w kalendarzu inny termin realizacji. Funkcja kalkulatora w czasie rzeczywistym pozwala sprawdzić, jak zmieni się wówczas cena usługi.

Specjaliści z danych dziedzin w przypadku tłumaczeń tekstów fachowych, absolwenci filologii obcych w przypadku tekstów bardziej ogólnych lub specjalistycznych humanistycznych, lub tłumacze przysięgli w przypadku przekładów uwierzytelnionych. Wszyscy tłumacze posiadają wykształcenie minimum wyższe w stopniu magistra / lekarza bądź doktora oraz biegle władają językiem obcym, oraz językiem polskim.