tłumaczenia naukowe

Home / Services / tłumaczenia naukowe

Profesjonalne tłumaczenia naukowe


Profesjonalne tłumaczenia tekstów naukowych przeznaczonych do publikacji należą do jednych z najbardziej wymagających. By sprostać wysokim wymaganiom recenzentów redakcji i wydawców fachowych czasopism naukowych biuro tłumaczeń Best Text zatrudnia najlepszych tłumaczy specjalistycznych (często naukowców z własnym dorobkiem naukowym) i korektorów-native speakerów. Sugerujemy, by tłumaczenia manuskryptów przeznaczonych do publikacji w zagranicznych czasopismach zlecać nam wraz z korektą native speakera docelowego języka przekładu (proofreading).

roztocze kurzu domowego pod mikroskopem elektronowym – tłumacz tekstów naukowych
roztocze kurzu domowego pod mikroskopem elektronowym

 

Jak wygląda tłumaczenie naukowe?


Rekomendowane etapy procesu przygotowania publikacji naukowej na podstawie manuskryptu Klienta, przedłożonego nam w języku polskim:

 1. ustalenie z Klientem, w jakim czasopiśmie chciałby opublikować przekład i przygotowanie lub przeredagowanie manuskryptu zgodnie z wytycznymi danego czasopisma (opcja),
 2. tłumaczenie tekstu specjalistycznego na język obcy, zwykle angielski, przez profesjonalnego tłumacza,
 3. konsultacje fachowej terminologii obcej z naszymi fachowcami (w przypadku wątpliwości) i/lub z Klientem,
 4. konsultacje dotyczące warstwy merytorycznej translacji z Klientem (w razie uwag lub trudności),
 5. korekta językowa tekstu przez native speakera języka docelowego (opcja),
 6. wydanie certyfikatu korekty native speakera dla recenzentów (opcja),
 7. wprowadzenie ewentualnych zmian, zgodnych z zastrzeżeniami recenzentów (opcja).
erytrocyty w świetle naczynia krwionośnego – tłumaczenie naukowe
Ludzkie czerwone ciałka krwi (erytrocyty) w świetle naczynia krwionośnego, widziane pod mikroskopem elektronowym.
 
 
Erytrocyty ludzkie są bezjądrzaste, wobec tego nie dzielą się i nie przekazują DNA, żyjąc około 100 dni. Są stale wymieniane przez organizm. Mają za zadanie transportować tlen (O2) z płuc do tkanek oraz dwutlenek węgla (CO2) z tkanek do płuc. Cząsteczki te wiążą się w erytrocytach z czerwonym barwnikiem hemoglobiną – białkiem hemowym. Jedna cząsteczka hemu, z centralnie skoordynowanym dwudodatnim kationem żelaza (Fe) w centrum aktywnym, ma potencjał wiązania do ośmiu atomów tlenu (4 podjednostki hemu, każda wiążąca dwuatomową cząsteczkę tlenu). Oprócz żelaza do syntezy hemu potrzebna jest witamina B12, czyli kobalamina, zawierająca kation kobaltu (Co) w centrum pierścienia makrocyklicznego. Kobalamina uczestniczy w procesie erytropoezy – powstawania nowych czerwonych ciałek krwi. Methemoglobina jest hemoglobiną, której zdolność do transportu tlenu została trwale zablokowana czadem, czyli tlenkiem węgla (CO) w wyniku zaczadzenia dymem, np. wśród ofiar pożarów. Jeśli ponad 50% hemoglobiny zwiąże się z CO, wówczas następuje zgon z powodu komórkowej hipoksji. Erytrocyty mają około 6,0-7,5 μm średnicy i 2 μm grubości, kształtem w przekroju przypominającym dwuwklęsły dysk. Jest on prawdopodobnie ewolucyjną pozostałością po jądrze komórkowym, które występuje w erytrocytach niższych grup kręgowców, np. płazów. Z drugiej strony taki kształt doskonale spełnia rolę obniżenia oporów wewnątrznaczyniowych krążącej krwi, zwiększenia powierzchni chłonnej w stosunku do masy komórki oraz nadania im znakomitej elastyczności, szczególnie przydatnej w wąskich naczyniach włosowatych (kapilarach), posiadających średnicę od 8 do 10 μm.
 

Przykłady tłumaczeń naukowych


 • autoreferat habilitacyjny lub profesorski
 • artykuł naukowy
 • artykuł popularnonaukowy
 • abstrakt
 • studium przypadku medycznego
 • wniosek o grant badawczy
 • poster na konferencję naukową
 • prezentacja Power Point
 • CV badacza
 • życiorys naukowca
 • monografia
 • streszczenie
 • książka naukowa
 • film o tematyce medycznej
 • manuskrypt
 • podręcznik akademicki
 • list przewodni do recenzentów
 • protokół badania klinicznego
 • praca licencjacka
 • praca magisterska
 • rozprawa doktorska
 • podręcznik kliniczny
 • skrypt dla studentów
 • program nauczania studiów wyższych

W jakich dziedzinach przeprowadza się badania naukowe?


 • biologia
 • chemia
 • medycyna
 • farmacja
 • rehabilitacja
 • biotechnologia
 • rolnictwo
 • fizyka
 • matematyka
 • leśnictwo
 • geologia
 • geografia
 • filozofia
 • teologia
 • historia
 • ekonomia
 • marketing
 • prawo
 • turystyka
 • sztuka
 • ogrodnictwo
 • zarządzanie
 • politologia
 • socjologia
 • psychologia
 • bibliotekoznawstwo
 • językoznawstwo
 • kulturoznawstwo
 • religioznawstwo
01

Profesjonalne tłumaczenia naukowe

Wymagające tłumaczenia naukowe na najwyższym poziomie.

02

Tłumaczenia naukowe z korektą native speakera

Tłumaczenia naukowe przeprowadzane przez tłumaczy specjalistów i native speakerów.

Jakość jest ważna !

Wybierz tłumaczenie firmy Best Text – wykonane w 100% przez ludzi dla ludzi
 • wykonane w 100% przez człowieka
 • w ciągłym kontakcie z klientem
 • ze starannością i pasją
 • na czas, uczciwie rozliczone

1000

zadowolonych klientów

5200

zrealizowanych projektów

FAQ - najczęstsze pytania

Osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym w danej dziedzinie nauki i tytułem magistra lub doktora, najczęściej posiadające też własny dorobek naukowy. W przypadku nauk humanistycznych, takich jak np. filozofia, socjologia lub marketing, czasem też absolwenci filologii obcych z zacięciem naukowym. W przypadku nauk ścisłych – absolwenci uczelni technicznych bądź uniwersytetów po kierunkach ścisłych.

Zazwyczaj proofreading zajmuje native speakerowi 1-3 dni robocze.

Cena tłumaczenia tekstu naukowego zależy od pary językowej, objętości tekstu (liczby znaków ze spacjami) oraz tempa realizacji usługi. Wycena jest bezpłatna i niezobowiązująca; możliwa jest po przesłaniu tekstu na e-mail biuro@besttext.pl lub wklejeniu treści do naszego autorskiego kalkulatora wyceny automatycznej online.