tłumaczenia rolnicze

Home / Services / tłumaczenia rolnicze

Tłumaczymy: artykuły naukowe o tematyce rolniczej, raporty z polowych badań pestycydów, instrukcje obsługi maszyn rolniczych, broszury nt. produktów rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Kompetentni tłumacze!

Tłumaczenia rolnicze, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń rolniczych

 

Tłumaczenia z dziedziny ’rolnictwo’ dotyczą szeroko pojętej tematyki mechanizacji i chemizacji rolnictwa, a także zależności międzygatunkowych w ekosystemach rolniczych.

 

tarasy rolne – tłumaczenia rolnicze
Tarasy rolne (pola tarasowe) – poziomo ułożone pola uprawne, podzielone na sekcje wysokościowe przypominające stopnie schodów, projektowane na stokach górskich w celu zwiększenia powierzchni upraw i utrzymania wody na polu.
Pola tarasowe z uprawami ryżu stanowią charakterystyczną składową krajobrazu Chin.
Poprzeczny w relacji do stoku układ tarasów również przeciwdziała erozji gleby w wyniku spływania wody po stoku górskim.

 

Tłumaczymy na przykład raporty z wynikami międzynarodowych badań polowych bezpieczeństwa i skuteczności stosowania środków ochrony roślin, celem ich zatwierdzenia przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie i w konsekwencji możliwości wprowadzenia na rodzimy rynek pestycydów. Tego typu przekłady wykonują osoby po studiach w zakresie nauk biologicznych i absolwenci uczelni rolniczych. W razie konieczności teksty mogą być tłumaczone przez pracownika naukowego z tytułem doktora nauk rolniczych lub konsultowane z nim.

rolnik trzymający widły – tłumaczenia rolnictwo

Specyfika tłumaczeń rolniczych

 

Przekłady rolnicze to także tłumaczenia instrukcji obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Takie tłumaczenia techniczne są domeną inżynierów z rolniczym wykształceniem kierunkowym. Do tłumaczeń rolniczych należą też przekłady wszelkich materiałów marketingowych promujących rozwój agroturystyki i produktów rolnictwa ekologicznego. Tutaj sprawdzają się np. filolodzy oraz osoby potrafiące pisać chwytliwe teksty reklamowe, tzw. copywriters.

kłos zboża – tłumaczenie katalogu pestycydów

Z ekologicznego punktu widzenia i w ramach profilaktyki prozdrowotnej zachęcamy jednak drobnych rolników do powrotu do pierwotnego, ręcznego sposobu eliminacji owada kryjącego się pod łacińską nazwą Leptinotarsa decemlineata. Istotnie, każdy dorosły osobnik tego gatunku posiada 10 wzdłużnych pasów na pokrywach obu skrzydeł. Entomologiczna etymologia jak najbardziej uzasadniona! Roślina-żywiciel tego insekta – Solanum tuberosum – wywodzi się z górskich obszarów Ameryki Południowej i obok produktów otrzymywanych z Triticum L. i Secale L. stanowi główny składnik menu przeciętnego Polaka. Mam nadzieję, że zagadka, o jakiego owada chodzi, nie jest zbyt trudna nawet dla osób nie znających ww. łacińskich nazw gatunkowych i rodzajowych. Dygresja nasunęła się w kontekście obecnego masowego wymierania pszczół. Być może należałoby zmienić podejście do toksykologicznych badań pestycydów? Aby zarejestrować pestycyd, trzeba bowiem zbadać go m. in. pod kątem toksyczności względem wrażliwego gatunku pożytecznego owada Apis mellifera. O ile badanie takie nie wykazuje bezpośredniego działania paraliżującego ani w inny sposób upośledzającego, o tyle nie daje pełnego obrazu, co dzieje się z pestycydem i jego ewentualnymi produktami degradacji po pewnym czasie. Potencjalnie mógłby on sukcesywnie akumulować się w organizmie owada, który ma z nim kontakt i np. osłabiać funkcjonowanie jego układu odporności czy stopniowo paraliżować układ nerwowy. Proces letalnej bakteriozy u pszczół jednak wciąż pozostaje zagadką nierozwiązaną, a hipotez źródła tego problemu jest kilka, m.in. niektórzy doszukują się też etiologii w szkodliwym wpływie fal elektromagnetycznych emitowanych przez maszty telefonii komórkowych.

Terminologia związana z tłumaczeniami rolniczymi

Płody rolne na talerzu: groszek, marchewka, kukurydza
 • kombajn;
 • traktor;
 • zabiegi agrotechniczne: orka, bronowanie, nawożenie, wapnowanie, deszczowanie, defoliacja;
 • pole i poletko;
 • sierp i kosa;
 • uprawa roli;
 • młóckarnia, prasa do słomy;
 • ziarno i plewy;
 • pestycydy: herbicydy (chwastobójcze), fungicydy (grzybobójcze), insektycydy (owadobójcze), bakteriocydy (bakteriobójcze), algicydy (glonobójcze);
 • żniwa i plony;
 • gospodarstwo agroturystyczne;
 • żywność ekologiczna;
 • zboże: pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, kukurydza, ryż;
 • rośliny uprawne;
 • nawóz naturalny (obornik, guano) i syntetyczny;
 • trójpolówka, płodozmian, wypas owiec;
 • rolnik, chłop;
 • pielenie;
 • chwasty;
 • oprysk;
 • wschód, kiełkowanie, zarodek, siewka, imbibicja, bielmo, liścień;
 • siew i nasiona;
 • bulwy, kłącza i rozłogi, krótkopędy;
 • system korzeniowy palowy i wiązkowy (rośliny jednoliścienne i dwuliścienne).
01

Tłumaczenia rolnicze wykonywane przez pracowników naukowych

Tłumaczenia rolnicze wykonywane przez profesjonalistów po studiach w zakresie nauk biologicznych i rolniczych.

02

Wysokiej jakości tłumaczenia rolnicze

Doświadczenie, wiedza i spójność terminologi tłumaczeń rolniczych.

Jakość jest ważna !

Wybierz tłumaczenie firmy Best Text – wykonane w 100% przez ludzi dla ludzi
 • wykonane w 100% przez człowieka
 • w ciągłym kontakcie z klientem
 • ze starannością i pasją
 • na czas, uczciwie rozliczone

1000

zadowolonych klientów

5200

zrealizowanych projektów

FAQ - najczęstsze pytania

Czas realizacji zlecenia zależy od oczekiwań i potrzeb klienta, objętości tekstu (zwykle jest wprost proporcjonalny do liczby znaków ze spacjami w tekście), pary językowej, stopnia specjalizacji i złożoności tekstu, formatu tekstu (tekst edytowalny zapisany pismem komputerowym vs. skan bądź pismo odręczne), opcjonalnych usług dodatkowych, takich jak odwzorowanie grafiki czy poddanie tłumaczenia korekcie native speakera itd. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapytania prosimy kierować telefonicznie, e-mailem na adres biuro@besttext.pl lub skorzystać z naszego autorskiego kalkulatora samodzielnej wyceny tłumaczenia online.

Cena tłumaczenia zależy od rozmaitych czynników. Zapytania o podanie szczegółowej wyceny, wraz z podaniem oczekiwanego terminu realizacji (liczby dni lub żądanej daty i godziny realizacji), imienia i nazwiska oraz numeru telefonu do kontaktu, prosimy kierować bezpośrednio na e-mail biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text (biuro@besttext.pl). Alternatywnie, w przypadku dysponowania tekstem edytowalnym, można go skopiować do schowka i samodzielnie wkleić do okna naszego autorskiego kalkulatora wyceny automatycznej online, zadając żądane parametry. Kalkulator wskaże wówczas wynikową cenę. Kalkulator podaje domyślnie najbliższy możliwy termin realizacji zlecenia w trybie zwykłym, który następnie należy potwierdzić, przesyłając zamówienie/zapytanie do pracownika biura tłumaczeń w kolejnym kroku poprzez formularz online. W razie większego pośpiechu trzeba wybrać w kalendarzu inny termin realizacji. Funkcja kalkulatora w czasie rzeczywistym pozwala sprawdzić, jak zmieni się wówczas cena usługi.

Specjaliści z danych dziedzin w przypadku tłumaczeń tekstów fachowych, absolwenci filologii obcych w przypadku tekstów bardziej ogólnych lub specjalistycznych humanistycznych, lub tłumacze przysięgli w przypadku przekładów uwierzytelnionych. Wszyscy tłumacze posiadają wykształcenie minimum wyższe w stopniu magistra / lekarza bądź doktora oraz biegle władają językiem obcym, oraz językiem polskim.