tłumaczenia umów handlowych

Home / Services / tłumaczenia umów handlowych

Tłumaczenia umów handlowych, kontraktów, dokumentów firmowych

 

Tłumaczenia umów cywilno-prawnych to popularny rodzaj usług translatorskich. Umowa to nic innego jak zobowiązanie do wykonania konkretnej czynności lub transakcji, sporządzana w celu poświadczenia woli Stron.

podpisanie umowy w j. angielskim – tłumaczenie kontraktu

Umowa chroni interesy Stron i precyzyjnie określa warunki współpracy, z wyszczególnieniem cen, terminów, kar umownych, stawek wynagrodzenia, warunków realizacji, praw i obowiązków Stron, sposobów zmiany warunków współpracy i zasad rozstrzygania ewentualnych sporów między Stronami oraz wielu innych aspektów ekonomicznych i prawnych. Niektóre umowy zawierają dodatkowo aneksy, czyli załączniki dookreślające kwestie szczegółowe kontraktu lub będące potwierdzeniem wniesienia zmian do warunków danej umowy. W kwestiach nieuregulowanych daną umową mają zastosowanie przepisy nadrzędne, np. Kodeks Spółek Handlowych lub Kodeks Cywilny. W obrębie umów cywilno-prawnych wyróżnia się wiele podtypów (np. tłumaczenie umowy kredytowej lub umowy o pracę celem zaciągnięcia kredytu w banku), które wyszczególniamy w innym miejscu naszej witryny www. Tłumaczenie umów handlowych w celu zawarcia kontraktu z zagranicznym partnerem biznesowym zwykle nie wymaga formy przysięgłej, chyba że tekst tłumaczenia będzie przedkładany w banku, w towarzystwie ubezpieczeniowym, w sądzie bądź w innym urzędzie z czerwoną tabliczką.

Jak wykonuje się tłumaczenia umów handlowych?

 

Tłumaczenie umowy, np. z języka angielskiego na język polski, wymaga spójności terminologii oraz uwzględnienia realiów systemu prawa, w jakim dana umowa funkcjonuje. Stąd konieczność wyboru odpowiednio terminologii międzynarodowej, narodowej lub lokalnej, w zależności od zaleceń zleceniodawcy i rodzaju tekstu.

podpisanie umowy i jej tłumaczenie

Ze względu na powtarzalną strukturę umów cywilno-prawnych (preambuła, poszczególne klauzule – salwatoryjna, o zachowaniu poufności itd.) szczególnie przydatne mogą okazać się teksty paralelne (referencyjne). Tłumacze czerpią też wiedzę z baz tekstów prawniczych, nieocenioną rolę odgrywa baza aktów prawnych Unii Europejskiej oraz Dziennik Urzędowy UE.

01

Tłumaczenia umów handlowych najwyższej jakości

Znajomość terminologii i doświadczenie gwarancją najwyższej jakości tłumaczeń umów handlowych.

02

Bezpieczeństwo danych podczas tłumaczenia umów handlowych

Profesjonalne tłumaczenia umów handlowych z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa.

Jakość jest ważna !

Wybierz tłumaczenie firmy Best Text – wykonane w 100% przez ludzi dla ludzi
  • wykonane w 100% przez człowieka
  • w ciągłym kontakcie z klientem
  • ze starannością i pasją
  • na czas, uczciwie rozliczone

1000

zadowolonych klientów

5200

zrealizowanych projektów

FAQ - najczęstsze pytania

Czas realizacji zlecenia zależy od oczekiwań i potrzeb klienta, objętości tekstu (zwykle jest wprost proporcjonalny do liczby znaków ze spacjami w tekście), pary językowej, stopnia specjalizacji i złożoności tekstu, formatu tekstu (tekst edytowalny zapisany pismem komputerowym vs. skan bądź pismo odręczne), opcjonalnych usług dodatkowych, takich jak odwzorowanie grafiki czy poddanie tłumaczenia korekcie native speakera itd. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapytania prosimy kierować telefonicznie, e-mailem na adres biuro@besttext.pl lub skorzystać z naszego autorskiego kalkulatora samodzielnej wyceny tłumaczenia online.

Cena tłumaczenia zależy od rozmaitych czynników. Zapytania o podanie szczegółowej wyceny, wraz z podaniem oczekiwanego terminu realizacji (liczby dni lub żądanej daty i godziny realizacji), imienia i nazwiska oraz numeru telefonu do kontaktu, prosimy kierować bezpośrednio na e-mail biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text (biuro@besttext.pl). Alternatywnie, w przypadku dysponowania tekstem edytowalnym, można go skopiować do schowka i samodzielnie wkleić do okna naszego autorskiego kalkulatora wyceny automatycznej online, zadając żądane parametry. Kalkulator wskaże wówczas wynikową cenę. Kalkulator podaje domyślnie najbliższy możliwy termin realizacji zlecenia w trybie zwykłym, który następnie należy potwierdzić, przesyłając zamówienie/zapytanie do pracownika biura tłumaczeń w kolejnym kroku poprzez formularz online. W razie większego pośpiechu trzeba wybrać w kalendarzu inny termin realizacji. Funkcja kalkulatora w czasie rzeczywistym pozwala sprawdzić, jak zmieni się wówczas cena usługi.

Specjaliści z danych dziedzin w przypadku tłumaczeń tekstów fachowych, absolwenci filologii obcych w przypadku tekstów bardziej ogólnych lub specjalistycznych humanistycznych, lub tłumacze przysięgli w przypadku przekładów uwierzytelnionych. Wszyscy tłumacze posiadają wykształcenie minimum wyższe w stopniu magistra / lekarza bądź doktora oraz biegle władają językiem obcym, oraz językiem polskim.