English deutsch Русский française hrvatski

Środa, 8 lut 2023
Tłumaczenia biotechnologiczne

Tłumaczenia biotechnologiczne wykonują absolwenci studiów magisterskich lub doktoranci kierunku 'biotechnologia', względnie 'biologia' przy wyborze specjalności 'biologia molekularna'. Niektórzy tłumacze tekstów biotechnologicznych posiadają doktorat i własny dorobek naukowy. Inni odbyli zagraniczne studia, staże czy też ukończyli zagraniczne kursy podnoszące zarówno ich kwalifikacje merytoryczne w danej dziedzinie, jak i językowe. Często taki zagraniczny pobyt przekłada się na posiadane międzynarodowe certyfikaty: ogólnych kompetencji językowych – poświadczając zaawansowaną (np. CAE) lub biegłą znajomość języka obcego (np. CPE) – bądź kompetencji dotyczących specyficznych umiejętności, np. technik pisania publikacji naukowych (kurs 'Postgraduate Writing for Scientists'). 

 

pierścień puryny – tłumaczenia biotechnologia

  

Tłumaczymy i redagujemy m. in. następujące dokumenty:

 • protokoły eksperymentalne (ELISA, PCR, RT-PCR, ogniskowanie izoelektryczne – IF, elektroforeza 1D i 2D, Western-Blotting, klonowanie genów, sekwencjonowanie DNA i białek, ekspresja transgenów w komórkach bakteryjnych, mikromacierze DNA, molekularne metody oczyszczania DNA, RNA, białek, witamin itd.),
 • abstrakty,
 • streszczenia prac licencjackich i magisterskich,
 • recenzje rozpraw doktorskich,
 • artykuły naukowe i manuskrypty,
 • rozdziały książek specjalistycznych,
 • materiały marketingowe dotyczące produktów rekombinowanych, np. insuliny glargine,
 • instrukcje obsługi aparatury naukowo-badawczej (autoklaw, wirówka, cytometr przepływowy, chromatograf HPLC itp.),
 • instrukcje obsługi urządzeń do diagnostyki molekularnej (aparat do sekwencjonowania DNA),
 • wnioski o przyznanie grantów na badania, np. z zakresu genetyki roślin czy genetyki zwierząt,
 • studia wykonalności projektów dotowanych z Unii Europejskiej (budowa parków naukowo-technicznych),
 • treść tematycznych witryn internetowych firm biotechnologicznych. 


Ponadto wykonujemy przekłady ustne konferencji naukowych.

Wycena Tłumaczenie

Zamówienie Tłumaczenie

Hasła związane z kategorią "Tłumacz biotechnolog":

genetyka molekularna, inżynieria genetyczna, konstrukty genetyczne;
enzymy restrykcyjne, sekwencje palindromowe, plazmidy;
przeciwciała monoklonalne (mAb);
podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnolog kolisty DNA (mtDNA – mitochondrialny, chlDNA – plastydowy), biblioteki cDNA (komplementarnego DNA);
modelowanie molekularne biocząsteczek;
organizmy transgeniczne (GMO, hybrydy, mutanty);
proteomika i enzymologia;
temperatura topnienia i hybrydyzacji DNA;
czynniki wzrostu i różnicowania komórek, bankowanie komórek, proliferacja i hiperplazja, zahamowanie kontaktowe;
elektroforeza DNA, żel poliakrylamidowy i bromek etydyny;
elektroforeza białek, żel agarozowy, zymografia;
chromatografia: cienkowarstwowa (TLC), gazowa (GC), średniociśnieniowa cieczowa (FPLC), wysokosprawna cieczowa (HPLC);
chromatografia powinowactwa, chromatografia chiraselektywna;
sączenie molekularne (filtracja żelowa);
receptor, ligand, inhibitor (agoniści i antagoniści);
mikrosatelitarny DNA, topoizomeraza, telomeraza, polimeraza DNA;
bioreaktor, Escherichia coli;
terapia genowa, działo genowe;
klonowanie – mikromanipulator i mikropipeta;
zielone białko fluoryzujące (białko GFP, Green Fluorescent Protein).


Aktualności
2022-03-04
Ekspresowe tłumaczenia przysięgłe online W czasach wielkiej niepewności firmy coraz częściej przyjmują strategię wyczekującą w inwestycjach. ... więcej
2021-03-10
Tłumaczenie książki na j. angielski – podręcznika dla studentów weterynarii SGGW w Warszawie Milionerzy?! Zrealizowaliśmy tłumaczenie medyczne z korektą native speakera na ponad milion znaków z... więcej
2020-10-12
Tłumaczenia pisemne niczym duńskie klocki Lego – konstrukcje i inwestycje Klocki Lego – słynne zabawki z plastiku. Jak budować i inwestować? Co je łączy z tłumaczeniami pisem... więcej


Informacje
Biuro tłumaczeń
Tłumaczenia
Języki tłumaczeń
Teksty dla ciekawskich

formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: