English deutsch Русский française hrvatski

Czwartek, 17 paź 2019
Tłumaczenia biotechnologiczne

Tłumaczenia biotechnologiczne wykonują absolwenci studiów magisterskich lub doktoranci kierunku 'biotechnologia', względnie 'biologia' przy wyborze specjalności 'biologia molekularna'. Niektórzy tłumacze tekstów biotechnologicznych posiadają doktorat i własny dorobek naukowy. Inni odbyli zagraniczne studia, staże czy też ukończyli zagraniczne kursy podnoszące zarówno ich kwalifikacje merytoryczne w danej dziedzinie, jak i językowe. Często taki zagraniczny pobyt przekłada się na posiadane międzynarodowe certyfikaty: ogólnych kompetencji językowych – poświadczając zaawansowaną (np. CAE) lub biegłą znajomość języka obcego (np. CPE) – bądź kompetencji dotyczących specyficznych umiejętności, np. technik pisania publikacji naukowych (kurs 'Postgraduate Writing for Scientists'). 

 

pierścień puryny – tłumaczenia biotechnologia

  

Tłumaczymy i redagujemy m. in. następujące dokumenty:

 • protokoły eksperymentalne (ELISA, PCR, RT-PCR, ogniskowanie izoelektryczne – IF, elektroforeza 1D i 2D, Western-Blotting, klonowanie genów, sekwencjonowanie DNA i białek, ekspresja transgenów w komórkach bakteryjnych, mikromacierze DNA, molekularne metody oczyszczania DNA, RNA, białek, witamin itd.),
 • abstrakty,
 • streszczenia prac licencjackich i magisterskich,
 • recenzje rozpraw doktorskich,
 • artykuły naukowe i manuskrypty,
 • rozdziały książek specjalistycznych,
 • materiały marketingowe dotyczące produktów rekombinowanych, np. insuliny glargine,
 • instrukcje obsługi aparatury naukowo-badawczej (autoklaw, wirówka, cytometr przepływowy, chromatograf HPLC itp.),
 • instrukcje obsługi urządzeń do diagnostyki molekularnej (aparat do sekwencjonowania DNA),
 • wnioski o przyznanie grantów na badania, np. z zakresu genetyki roślin czy genetyki zwierząt,
 • studia wykonalności projektów dotowanych z Unii Europejskiej (budowa parków naukowo-technicznych),
 • treść tematycznych witryn internetowych firm biotechnologicznych. 


Ponadto wykonujemy przekłady ustne konferencji naukowych.

Wycena Tłumaczenie

Zamówienie Tłumaczenie

Hasła związane z kategorią "Tłumacz biotechnolog":

genetyka molekularna, inżynieria genetyczna, konstrukty genetyczne;
enzymy restrykcyjne, sekwencje palindromowe, plazmidy;
przeciwciała monoklonalne (mAb);
podwójna helisa DNA – tłumacz biotechnolog kolisty DNA (mtDNA – mitochondrialny, chlDNA – plastydowy), biblioteki cDNA (komplementarnego DNA);
modelowanie molekularne biocząsteczek;
organizmy transgeniczne (GMO, hybrydy, mutanty);
proteomika i enzymologia;
temperatura topnienia i hybrydyzacji DNA;
czynniki wzrostu i różnicowania komórek, bankowanie komórek, proliferacja i hiperplazja, zahamowanie kontaktowe;
elektroforeza DNA, żel poliakrylamidowy i bromek etydyny;
elektroforeza białek, żel agarozowy, zymografia;
chromatografia: cienkowarstwowa (TLC), gazowa (GC), średniociśnieniowa cieczowa (FPLC), wysokosprawna cieczowa (HPLC);
chromatografia powinowactwa, chromatografia chiraselektywna;
sączenie molekularne (filtracja żelowa);
receptor, ligand, inhibitor (agoniści i antagoniści);
mikrosatelitarny DNA, topoizomeraza, telomeraza, polimeraza DNA;
bioreaktor, Escherichia coli;
terapia genowa, działo genowe;
klonowanie – mikromanipulator i mikropipeta;
zielone białko fluoryzujące (białko GFP, Green Fluorescent Protein).


Aktualności
2019-07-04
Tłumaczenia przysięgłe – kompendium wiedzy biura tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka angielskiego na przykładzie miasta Jaworzno. Dokumenty podlegające tłumaczeniu uwierzytelnionemu i warsztat pracy tłumacza przysięgłego.... więcej
2019-06-23
Tłumaczenia naukowe i korekta native speakera – proofreading Nasze tłumaczenie na język angielski wystawy "Zmierz się!" w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.... więcej
2019-05-11
Pilne tłumaczenia medyczne wyników badań online Tłumaczenia medyczne – kiedy ich potrzebujesz? Czym są przysięgłe tłumaczenia medyczne? Tłumacz medy... więcej


Informacje
Biuro tłumaczeń
Tłumaczenia
Języki tłumaczeń
Teksty dla ciekawskich

formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: buzz marketing