English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 19 sie 2018
Tłumaczenia naukowe
Tłumaczenia tekstów naukowych przeznaczonych do publikacji należą do jednych z najbardziej wymagających. By sprostać wysokim wymaganiom recenzentów redakcji i wydawnictw fachowych biuro tłumaczeń Best Text zatrudnia najlepszych tłumaczy specjalistycznych (zwykle naukowców z własnym dorobkiem naukowym) i korektorów-native speakerów. Sugerujemy, by tłumaczenia manuskryptów przeznaczonych do publikacji w zagranicznych czasopismach zlecać nam wraz z korektą native speakera docelowego języka przekładu.
 
komórki i DNA – tłumaczenia naukowe z korektą native speakera
 

Rekomendowane etapy procesu przygotowania publikacji naukowej na podstawie manuskryptu Klienta, przedłożonego nam w języku polskim:
 1. ustalenie z Klientem, w jakim czasopiśmie przekład miałby zostać opublikowany i przygotowanie lub przeredagowanie manuskryptu zgodnie z wytycznymi danego czasopisma (opcja)
 2. tłumaczenie tekstu specjalistycznego na język obcy, np. angielski
 3. wewnętrzne konsultacje terminologii z naszymi fachowcami (w przypadku wątpliwości)
 4. konsultacje dotyczące warstwy merytorycznej translacji z Klientem (w razie uwag lub trudności)
 5. korekta językowa tekstu przez native speakera języka docelowego (opcja)
 6. wprowadzenie ewentualnych zmian, zgodnych z zastrzeżeniami recenzentów (opcja)
 

Główne dziedziny tłumaczeń tekstów akademickich:
   
  • biologia
  • chemia
  • medycyna
  • farmacja
  • rehabilitacja
  • biotechnologia
  • rolnictwo
  • fizyka
  • matematyka            
  • leśnictwo
  • geologia
  • geografia
  • filozofia
  • teologia
  • historia
  • ekonomia
  • marketing
  • prawo
  • turystyka
  • sztuka
  • ogrodnictwo
  • zarządzanie
  • politologia
  • socjologia

   
   
   
   


   

formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: buzz marketing