Tłumaczenie instrukcji obsługi przez tłumacza technicznego

Home / Języki tłumaczeń angielski / Tłumaczenie instrukcji obsługi przez tłumacza technicznego
monitor medyczny - tłumaczenie instrukcji obsługi

Etapy tłumaczenia instrukcji obsługi

Kompleksowe przygotowanie instrukcji obsługi w innym języku, np. w języku polskim na podstawie tekstu instrukcji użytkownika w języku obcym, np. angielskim, przebiega kilkuetapowo, polegając na tłumaczeniu tekstu i obróbce grafiki. Szczegółowo proces ten przedstawia się następująco:

  • Etap 1. Konwersja pliku w formacie nieedytowalnym (zwykle .pdf) do pliku w formacie edytowalnym (.doc lub .docx) przez grafika komputerowego (tzw. OCR).
  • Etap 2. Ręczne poprawienie błędów programu konwertującego.
  • Etap 3. Przekazanie pliku w formacie MS Word do tłumaczenia.
  • Etap 4. Tłumaczenie instrukcji obsługi z języka angielskiego na język polski itp. lub z języka polskiego na kilka języków obcych jednocześnie przez tłumaczy technicznych, w tym tekstu głównego oraz opisów rycin i schematów.
  • Etap 5. Autokorekta tłumaczenia (sczytanie całego tekstu przez tłumacza technicznego).
  • Etap 6. Opcja: korekta tekstu tłumaczenia przez drugiego tłumacza, polonistę lub native speakera języka obcego.
  • Etap 7. Dopasowanie tytułów rozdziałów i podrozdziałów oraz numerów stron spisu treści do faktycznego układu dokumentu w wersji przetłumaczonej (funkcja MS Word: aktualizuj pole). Oznacza to, że spis treści tworzy się na samym końcu, po przetłumaczeniu instrukcji. Zwykle numery stron w dokumencie docelowym nie pokrywają się z numerami w dokumencie źródłowym, więc należy zwrócić na to baczną uwagę.Aparat Nikon - tłumaczenie instrukcji użytkownika na j. angielski
  • Etap. 8 Konwersja pliku MS Word do pliku Acrobat Reader.
  • Etap. 9 Przesłanie Klientowi tłumaczeń technicznych instrukcji użytkownika w obydwu wersjach, tj. edytowalnej (MS Word) w razie, gdyby zechciał wprowadzić pewne modyfikacje w tekście, oraz nieedytowalnej (Acrobat Reader).

 

Warsztat pracy tłumacza technicznego

W procesie tłumaczenia instrukcji obsługi bierze udział tłumacz techniczny. Właściciel biura tłumaczeń Best Text jest certyfikowanym tłumaczem technicznym Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie w zakresie następujących specjalizacji: medycyna, farmacja, biologia, weterynaria. Tłumacz techniczny posiada specjalistyczną wiedzę i często doświadczenie praktyczne w pracy z danym urządzeniem, np. inżynier mechanik tłumaczy instrukcję obsługi kombajnu, doktor biochemii tłumaczy podręcznik użytkownika autoklawu lub laminaru przepływowego, a lekarz tłumaczy instrukcję obsługi monitora pacjenta. Czasem jednak do wykonania profesjonalnego tłumaczenia instrukcji obsługi sprzętu medycznego czy katalogu instrumentów chirurgicznych nie wystarczy tytuł lekarza medycyny, lecz dodatkowo potrzebna jest specjalizacja lekarska, np. ortopeda, chirurg lub specjalista rehabilitacji medycznej podejmuje się przekładu instrukcji użytkowania i implantacji endoprotez, dlatego agencja tłumaczeń, zatrudniając wachlarz specjalistów, otwiera przed klientami możliwość rzetelnego przekładu tekstów z rozmaitych szczegółowych dziedzin techniki i nauki. Przykładowo poprawne przetłumaczenie instrukcji obsługi monitora z wyświetlaczem LCD lub specyfikacji pilotowania samolotu wymaga umiejętnego korzystania ze słownika naukowo-technicznego (obecnie na rynku największym tego typu wydaniem jest słownik wydawnictwa WNT) i innych słowników specjalistycznych, przeglądania zdjęć i schematów podobnych produktów i urządzeń w sieci Internet, konsultowania terminologii na forach dla tłumaczy oraz posiadania podstawowej wiedzy z zakresu fizyki (w tym elektryczności, optyki), informatyki, elektroniki czy materiałoznawstwa. Po wykonaniu tłumaczenia polonista bądź native speaker języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego itd. może sprawdzić tekst pod kątem poprawności językowej, jeśli Klientowi bardzo zależy na najwyższej jakości rynkowej (druk wysokonakładowy).

Tłumaczenia podręcznika użytkownika bez dostępu do urządzenia

Profesjonalne tłumaczenia przewodnika użytkownika za każdym razem stanowią pewne wyzwanie dla tłumacza, szczególnie gdy nie posiada on przy sobie urządzenia, by sprawdzić działanie niektórych funkcji w praktyce. Właśnie dlatego Klient otrzymuje wersję tłumaczenia do edycji, by sam mógł wnieść ewentualne poprawki, mając wiedzę praktyczną w pracy z danym modelem urządzenia, której zwykle nie posiada zdalny tłumacz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *