tłumaczenia farmaceutyczne

Home / Services / tłumaczenia farmaceutyczne

Tłumaczenia farmaceutyczne, tłumaczenie recept, ulotek leków

 

Tłumaczenia farmaceutyczne dla koncernów farmaceutycznych, importerów leków czy firm świadczących usługi rejestracyjne na ich rzecz obejmują przede wszystkim tłumaczenia pisemne dossier rejestracyjnego leku (wg matrycy CTD) oraz tzw. druków informacyjnych.

zastrzyki – tłumaczenia dla przemysłu farmaceutycznego

 

Wśród tychże druków występują: charakterystyki produktu leczniczego (ChPL) dla lekarzy, ulotka informacyjna dla pacjenta, dodawana do opakowania leku, (PIL) i etykiety na opakowanie leku (Labelling). Ponadto są to tłumaczenia w ramach harmonizacji produktów leczniczych, czyli przekłady znormalizowanych zmian do dokumentacji rejestracyjnej, zgodnych z wytycznymi dyrektyw unijnych. Tego typu tłumaczenia wykonujemy na podstawie terminologicznych wytycznych EMEA w celu ujednolicenia słownictwa, zgodnie z prawem farmaceutycznym. W ostatnich latach Polacy coraz chętniej sięgają po suplementy diety, np. osoby pijące dużo kawy mogą cierpieć na drganie powieki lub nocne skurcze łydek w wyniku wypłukiwania przez używkę z organizmu elektrolitów, stąd tłumaczymy ulotki oraz opisy opakowań suplementów diety (np. potas i magnez w tabletkach przeciwko nocnym kurczom łydek).

mikroskop - tłumacz tekstów farmaceutycznych

Tłumaczenia tekstów farmaceutycznych to także pisemne przekłady dokumentacji dotyczącej walidacji metod analitycznych w farmacji (certyfikaty analizy, świadectwa rejestracji), specyfikacje, wyniki jakościowych i ilościowych badań fizyko-chemicznych leków, w tym badań biorównoważności. To również tłumaczenia marketingowe: folderów reklamowych lub filmów traktujących o lekach, społecznych akcji promocyjnych w zakresie ochrony zdrowia, prezentacji Power Point itd. Wreszcie to tłumaczenia treści naukowych: abstraktów przygotowywanych na sympozja naukowe, książek i artykułów naukowych dla wydawnictw fachowych czy symultaniczne przekłady konferencji w zakresie farmakologii bądź farmakoekonomii.

strzykawka - tłumacz tekstów farmaceutycznych

Kim jest tłumacz farmaceutyczny?

 

Tłumacz farmaceutyczny według naszych zasad naboru kadry jest osobą, która ukończyła studia na kierunku ’farmacja’, ’medycyna’ bądź ewentualnie posiada pokrewny profil wykształcenia i w stopniu biegłym opanowała dany język obcy. Wśród tłumaczy tekstów farmaceutycznych są np. monitorzy badań klinicznych, analitycy medyczni, fizycy biomedyczni, biolodzy i inne kompetentne osoby. Założyciel biura tłumaczeń Best Text jest certyfikowanym tłumaczem technicznym NOT w Warszawie w parze językowej polski-angielski m.in. w zakresie specjalizacji z farmacji.

W ramach tłumaczeń farmaceutycznych wykonujemy również tłumaczenia patentów czy tłumaczenia dokumentów dla farmaceutów ubiegających się o uznanie kwalifikacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej, tj. tłumaczenia dyplomu farmaceuty, prawa wykonywania zawodu, świadectw pracy itd. Z kolei nasze tłumaczenia z pogranicza medycyny i farmacji dotyczą tematyki badań klinicznych, tj. badań skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków (np. PSUR). Wybrane dokumenty, które przekładaliśmy: karta obserwacji klinicznej (CRF – case report form), dzienniczek pacjenta, protokół badania, formularz świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu, wniosek do CEBK o zezwolenie na przeprowadzenie badań, raporty dotyczące zdarzeń niepożądanych i działań niepożądanych, standardowe procedury postępowania (SOP – standard operating procedures). Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Hasła związane z tłumaczeniami farmaceutycznymi

Leki w kapsułkach
 • farmakologia, farmakokinetyka i farmakodynamika;
 • farmakoekonomia;
 • bromatologia;
 • ziołolecznictwo, zioła, farmakognozja;
 • postać leku: tabletka, kapsułka, peletka, proszek, pigułka, globulka, drażetka, liposom, granulat, czopek, płyn infuzyjny, zawiesina, odwar, napar, wyciąg, syrop, hydrożel, krople, maść;
 • leki wydawane na receptę (Rp. – Rx.) oraz leki wydawane bez recepty (leki OTCover-the-counter drugs);
 • opakowanie bezpośrednie: fiolka, ampułka, blister, saszetka;
 • leki oryginalne i generyki;
 • produkt leczniczy: substancja czynna oraz substancje pomocnicze (wypełniacz, nośnik);
 • antybiotyki o działaniu bakteriobójczym i/lub bakteriostatycznym: beta-laktamowe (np. penicyliny, cefalosporyny), peptydowe, aminoglikozydy, tetracykliny, makrolidy, linkozamidy, rifamycyny;
  leki nasercowe, leki nasenne, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki homeopatyczne, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwbólowe, leki przeciwwirusowe, leki przeciwpadaczkowe;
 • analgezja (objawowe leczenie bólu – blokery receptorów bólowych);
 • droga podania: wziewnie, doustnie (Per Os – p.o.), dożylnie (i.v.), domięśniowo (i.m.), podskórnie (s.c.), doodbytniczo (Per Rectum – p.r.), podjęzykowo, dospojówkowo, dostawowo itd.;
 • środki przeciwwirusowe: Acyclovir, Zovirax, interferon beta;
  sulfonamidy i fotouczulanie;
 • dawka: terapeutyczna, podtrzymująca, letalna, bolus;
 • pełne nazwy i skróty tytułów naukowych w farmacji: profesor farmacji (profesor doktor habilitowany nauk farmaceutycznych – prof. dr hab. n. farm.), doktor farmacji (doktor nauk farmaceutycznych – dr n. farm.), magister farmacji (mgr farm.), technik farmacji (tech. farm.);
 • specjalizacje w farmacji: farmacja przemysłowa, farmacja kliniczna, farmacja szpitalna, farmacja apteczna, farmacja apteczno-zielarska, analityka farmaceutyczna, analityka kliniczna, analityka środowiskowa;
 • lek roślinny, ekstrakcja, technologia środków leczniczych i kosmetycznych;
 • monoterapia a leczenie skojarzone;
 • interakcje międzylekowe, działanie niepożądane (efekt uboczny działania leku), ciężkie zdarzenie niepożądane (serious adverse event – SAE);
 • wybrane funkcje technologiczne dozwolonych przez Ministra Zdrowia substancji dodawanych do żywności, leków i suplementów diety: barwnik, substancja konserwująca (konserwant), emulgator, zagęstnik, substancja żelująca, stabilizator, substancja przeciwzbrylająca, substancja spulchniająca, substancja wiążąca, substancja wypełniająca (wypełniacz), nośnik, enzym, substancja wzmacniająca smak i zapach, substancja glazurująca;
 • przysięga Hipokratesa, zasada Paracelsusa.ulotek
01

Profesjonalne tłumaczenia farmaceutyczne

Tłumaczenia farmaceutyczne wykonywane przez ekspertów z dziedziny farmacji.

02

Tłumaczenia farmaceutyczne treści naukowych

Specjalistyczne tłumaczenia farmaceutyczne książek, artykułów i badań naukowych oraz przekłady konferencji farmakologicznych.

Jakość jest ważna !

Wybierz tłumaczenie firmy Best Text – wykonane w 100% przez ludzi dla ludzi
 • wykonane w 100% przez człowieka
 • w ciągłym kontakcie z klientem
 • ze starannością i pasją
 • na czas, uczciwie rozliczone

1000

zadowolonych klientów

5200

zrealizowanych projektów

FAQ - najczęstsze pytania

Tak, przetłumaczyliśmy setki kompletów tego typu dokumentów dla międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, głównie w parze językowej polski-angielski oraz angielski-rosyjski.

Owszem, tłumaczymy książeczki szczepień dzieci.

Lekarze, farmaceuci oraz czasem osoby z pokrewnym wykształceniem okołomedycznym, np. biotechnolodzy, generalnie profesjonalni tłumacze z tytułem magistra (MSc) lub doktora (PhD).

Wykonywaliśmy tłumaczenia dokumentów farmaceutycznych dla Polpharma S.A., Roche Polska Sp. z o.o., Genzyme Europe B.V. (Holandia), Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., SP Medical A/S (Dania), Narodowy Instytut Leków, Dorota Słodkowska – Doradztwo Farmaceutyczne, Ranbaxy Poland Sp. o.o., Merck KGaA (Niemcy) i wielu innych firm.

Najwięcej tego typu tłumaczeń wykonywaliśmy z polskiego na angielski, z angielskiego na polski, z angielskiego na rosyjski, z polskiego na ukraiński, z francuskiego na polski, jak również rzadziej w innych parach językowych, np. z rosyjskiego na portugalski (odmiana brazylijska).

Przeważnie 1-2 pełne dni robocze.