Proofreading – korekta językowa native speakera

Home / Języki tłumaczeń angielski / Proofreading – korekta językowa native speakera
proofreading - korekta językowa tekstu przez native speakera

Etymologia słowa „proofreading”

Jaki jest źródłosłów wyrazu proofreading? Proofreading to złożenie powstałe z dwóch słów angielskich: proof (dowód, udowodnienie) + reading (czytanie). W wolnym tłumaczeniu na język polski znaczenie tego pojęcia to „przeczytanie z przeprowadzeniem dowodu”.

Kim jest i czym zajmuje się proofreader?

Tym samym proofreader, tj. korektor tekstu tłumaczenia, sczytawszy całą treść, ręczy, iż odtąd jest ona poprawna pod względem:

 • gramatycznym,
 • interpunkcyjnym,
 • stylistycznym,
 • ortograficznym,
 • logicznym (w zakresie, w którym rozpatrywany aspekt nie wymaga specjalistycznej wiedzy fachowej, której akurat dany proofreader nie posiada).

Profesjonalny proofreader dba również o to, by tekst brzmiał płynnie i naturalnie w języku docelowym do tego stopnia, aby natywni czytelnicy z krajów anglosaskich nawet nie zauważyli, że został napisany przez osobę, dla której język publikacji nie jest językiem ojczystym. Proofreader zazwyczaj nie wdaje się jednak w merytorykę korygowanej treści.

Kompleks profesjonalnych usług: tłumaczenie + proofreading + redakcja tekstu

Wszystkie błędy logiczne i merytoryczne może natomiast poprawić taki redaktor, który uważa się za specjalistę w danej tematyce. Dwa pojęcia – proofreading i redakcja tekstu to zatem usługi dopełniające. Nasze biuro tłumaczeń może zapewnić kompleksową usługę tego rodzaju.

Jakkolwiek najczęściej autorzy sami są ekspertami w tematyce swoich treści, redakcję tekstu biorąc na siebie. Zainteresowani są jedynie jego proofreadingiem przez native speakera docelowego języka obcego, ewentualnie tłumaczeniem wraz z następczą korektą native speakera.

Korekta językowa tekstów naukowych w języku angielskim

Przeważnie zapotrzebowanie klientów na proofreading dotyczy  języka angielskiego, szczególnie w kontekście korekty językowej tekstów naukowych. Usłudze proofreadingu poddawane są przede wszystkim następujące teksty naukowe:

 • abstrakty,
 • postery na konferencje naukowe,
 • rozprawy doktorskie,
 • autoreferaty habilitacyjne i profesorskie,
 • monografie,
 • skrypty akademickie,
 • manuskrypty, na kanwie których mają powstać artykuły naukowe bądź popularnonaukowe.

W naszym biurze tłumaczeń proofreader wówczas zwykle jest rodowitym Brytyjczykiem lub Amerykaninem, czasem Kanadyjczykiem lub Australijczykiem.

Jakie atuty proofreading wnosi do tekstu?

Proofreading „dopieszcza” tekst manuskryptu klienta w języku obcym lub treść tłumaczenia. Dzięki temu przysparza treści, oprócz cech poprawności, dodatkowych atutów.

proofreading - dopieszczenie tekstu

Sprawia, iż tekst staje się:

 • oryginalny,
 • przyjazny w odbiorze (wywiera dobre wrażenie i przyjemnie się go czyta),
 • angażujący uwagę czytelnika,
 • intrygujący,
 • inspirujący.

Kiedy warto zlecić korektę językową native speakera?

W rzeczy samej z usługi proofreadingu warto skorzystać w każdym przypadku zlecenia tłumaczenia bądź potrzeby publikacji swojego tekstu czy jego emisji przed szerszą rzeszą odbiorców, np. w obcojęzycznej wersji firmowej strony www, w materiałach promocyjnych lub w wydawanej książce. W szczególności – gdy treści mają charakter marketingowy lub naukowy. Dzięki temu tekst stanie się bardziej naturalny i perswazyjny.

Samo poprawne tłumaczenie tekstu marketingowego z pewnością okaże się zrozumiałe dla czytelnika, jednak to za mało, by przekonać klienta do zakupu produktu lub usługi. Tekst w języku obcym powinien trafić do odbiorcy niczym strzała do celu, oryginalnie i z impetem, zapadając głęboko w pamięć oraz podświadomość.

heksagonalny piktogram – wzór plastra miodu

Natomiast samo tłumaczenie tekstu naukowego to zwykle też za mało, by wyróżnić się na tle innych naukowców oraz przebić się przez sito oceniających kryteriów recenzentów prac naukowych, zatrudnianych przez zagraniczne czasopisma naukowe. Recenzenci sprawdzają wartość badawczą (unikatowy charakter odkrycia naukowego), merytoryczną, lingwistyczną oraz zgodność z wytycznymi  czasopisma.

Uwidocznienie poprawek do tekstu w ramach proofreadingu

Profesjonalna korekta językowa tłumaczenia tekstu naukowego, np. treści manuskryptu artykułu przez native speakera języka angielskiego, powinna znacznie poprawić finalny odbiór publikacji tak przez triadę oceniających recenzentów, jak i przez czytelników. Ponadto kolejna osoba zaangażowana w dany projekt może wnieść nań świeże spojrzenie. Będzie bardziej zdystansowana do treści, toteż może przy okazji podać interesujące wskazówki dla autora tudzież wnieść przydatne uwagi dla tłumacza.

ołówki z gumką na zeszycie - wprowadzanie poprawek do tekstu

W naszym biurze tłumaczeń proofreading wykonywany jest z użyciem modułu śledzenia zmian edytora tekstu MS Word. Dzięki temu klienci otrzymują wyraźny, intuicyjny wgląd do wszelkich poprawek proofreadera. Już na pierwszy rzut oka widać ilościowy oraz jakościowy profil poprawek wniesionych do tekstu przez natywnego korektora.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *