English deutsch Русский française hrvatski

Wtorek, 20 lis 2018
Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne wykonywane są przez lekarzy z biegłą lub bardzo dobrą znajomością języka obcego. Ich kompetencje językowe poparte są międzynarodowymi certyfikatami (CPE, IELTS, TOEFL, DALF, ZDaF etc. w zależności od danego języka) bądź zagranicznymi stażami zawodowymi. Są to zwykle lekarze czynni zawodowo, dla których tłumaczenia są zajęciem dodatkowym. Jednak są też i tacy, którzy w przeszłości wykonywali pracę lekarza, a obecnie robią karierę lingwistyczną w zakresie przekładu lub nauczania studentów języka medycznego (mają podwójne wykształcenie: ukończyli medycynę i np. posiadają licencjat lub magisterium studiów filologicznych). Tłumacz medyczny to zatem osoba zarówno z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, jak i lingwistycznym. W naszym biurze tłumaczenia medyczne wykonują wyłącznie osoby, które ukończyły studia medyczne (medycyna – lek. med. lub dr n. med.) bądź okołomedyczne (np. fizyka biomedyczna, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo etc.) i posiadają wieloletnie doświadczenie w sztuce przekładu. Założyciel biura tłumaczeń Best Text jest certyfikowanym tłumaczem technicznym Naczelnej Organizacji Technicznej z siedzibą w Warszawie z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski (specjalizacja m. in. z medycyny, farmacji i ochrony zdrowia).    

  

lekarz specjalista – tłumacz medyczny 

 

W razie konieczności pisemne translacje medyczne konsultowane są z ekspertami-klinicystami. Przysięgłe tłumaczenia tekstów medycznych wykonywane są także przez lekarzy, po czym tłumacz przysięgły sprawdza przekład, wnosi ewentualne poprawki do warstwy językowej dokumentu i finalnie nadaje mu wagę urzędową, opatrując tłumaczenie swoją okrągłą pieczęcią. Odnośnie przekładów ustnych zapewniamy tłumaczy symultanicznych na konferencje medyczne w różnych lokalizacjach – zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju. Organizujemy także obsługę tłumaczeniową sympozjów naukowych czy szkoleń dla lekarzy lub pielęgniarek, gdy potrzebny jest tłumacz konsekutywny z wiedzą medyczną na dany temat.

     

pielęgniarka oddziałowa – biuro tłumaczeń medycznych dla szpitali   

 

Teksty wymagające bardzo szczegółowej wiedzy medycznej mogą być przekazane do tłumaczenia bezpośrednio lekarzowi ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji, np. z pediatrii, onkologii, kardiologii, ortopedii, chirurgii, ginekologii, nefrologii, psychiatrii lub pracownikowi naukowemu z tytułem doktora nauk medycznych. Natomiast przekłady tekstów stomatologicznych wykonywane są przez lekarza stomatologii lub w konsultacji z nim (korekta merytoryczna przedruków anglojęzycznych czasopism wykonywana przez dr hab. lek. stom., a tłumaczenia manuskryptów, książekartykułów naukowych na język angielski przez dr n. med. lek. stom., rezydenta w Wielkiej Brytanii).

 

 ząb czasu – tłumaczenia tekstów medycznych 


Od pacjentów poszukujących nowoczesnych metod terapeutycznych za granicą otrzymujemy najwięcej zleceń na tłumaczenie dokumentów medycznych i wyników badań laboratoryjnych związanych z dotychczasowym leczeniem lub korespondencji z lekarzami na główne języki europejskie, tj. najczęściej angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski. Najczęstszym zleceniem prywatnym przyjmowanym przez nasze biuro tłumaczeń jest zamówienie tłumaczenia kompletnej dokumentacji medycznej pacjenta (historii choroby), w skład której mogą wchodzić: wypis ze szpitala bądź kliniki wraz z epikryzą, wynik badania MRI (obrazowanie rezonansem magnetycznym), wynik badania TK (tomografia komputerowa), wynik badania ultrasonograficznego (USG), elektrokardiogram (EKG), encefalogram (EEG) oraz wyniki innych badań obrazowych i laboratoryjnych, skierowanie na badanie lekarskie, zwolnienie lekarskie, opinia medyczna, logopedyczna bądź psychologiczna, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy druk zaświadczenia L4. Ofiary wypadków zagranicznych, starające się o odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub o rentę z ZUS z tytułu trwałej niezdolności do pracy, zlecają nam przysięgłe tłumaczenia kart informacyjnych leczenia szpitalnego (historii leczenia). Z kolei od firm przyjmujemy zlecenia na translacje dossier rejestracyjnego produktów farmaceutycznych, druków informacyjnych (charakterystyk i ulotek leków) lub dokumentacji dotyczącej badań klinicznych. Takie dokumenty tłumaczone są przez monitorów badań klinicznych, lekarzy bądź farmaceutów, którzy odbyli kursy w zakresie monitorowania badań klinicznych czy szkolenia w zakresie Dobrej Praktyki Klinicznej zgodnej ze standardami ICH dla tychże badań (ICH-GCP). Przekładamy także teksty z dziedzin takich jak medycyna estetyczna i medycyna alternatywna, gdyż obecnie odnotowują one bardzo dynamiczny rozwój.    


Specjalizujemy się w translacjach medycznych online, czyli zamawianych przez Internet. Przykładowe tłumaczenia tekstów medycznych, które wykonywaliśmy:

 • protokół badania klinicznego,

 • broszura badacza,

 • autoreferat (celem uzyskania tytułu doktora habilitowanego bądź profesora belwederskiego),

 • dzienniczek pacjenta,

 • formularz świadomej zgody (pacjenta na udział w badaniu klinicznym),

 • wniosek do CEBK (Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych) o zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego,

 • druki informacyjne: ulotka dla pacjenta (PIL), charakterystyka produktu leczniczego SmPC lub ChPL (dla lekarza), oznakowanie opakowań (leku),
 • dossier rejesteracyjne produktu leczniczego (wszystkie moduły 1-5),
 • instrukcja obsługi aparatury medycznej: monitor pacjenta, monitor płodu, łóżko szpitalne z materacem antyodleżynowym, system wczesnego ostrzegania w szpitalu etc.,

 • instrukcja obsługi aparatury diagnostycznej (metody biochemii w biologii molekularnej): zestaw do wykrywania prątków gruźlicy metodą immunoenzymatyczną (ELISA), Western-Blotting, zestawy do elektroforezy białek w systemach Schaggera von Jagova i Laemmliego, zestaw do ogniskowania izoelektrycznego (IF), kalorymetr, wirówka, autoklaw etc.,    

 • podręcznik przeznaczony dla studentów studiów lekarskich lub do wewnętrznych celów koncernów farmaceutycznych wydany w formie monografii (mukowiscydoza, POChP, stwardnienie rozsiane  SM, cukrzyca, choroby układu krążenia etc.),

 • publikacja naukowa wraz z dostosowaniem do wytycznych konkretnego czasopisma zagranicznego o wysokim Impact Factor, np. Nature Medicine,
 • wniosek o przyznanie grantu badawczego, zawierający projekt medycznych badań naukowych,
   
 • abstrakt,
 • książka popularno-naukowa na temat wpływu żywienia na zdrowie, przygotowana na zamówienie wydawnictwa medycznego (tłumaczenie, redakcja merytoryczna i językowa),
 • patent z zastrzeżeniami dla wynalazku medycznego lub farmaceutycznego (sposób otrzymywania substancji czynnej leku lub jej budowa chemiczna),
 • folder reklamowy ze specyfikacją techniczną (np. instrumenty chirurgiczne, endoprotezy, implanty stomatologiczne),  
 • film promocyjny (nt. leku antydepresyjnego lub rekombinowanego leku nowej generacji w terapii przeciwnowotworowej dla koncernu farmaceutycznego, szczoteczki do zębów z giętką główką i giętką rączką dla firmy działającej w branży stomatologicznej) lub film instruktażowy (np. dotyczący metody ostrzykiwania zmarszczek twarzy botoksem i kwasem hialuronowym), 
 • studium przypadku (case study),
   
 • deklaracja zgodności wyrobu medycznego z normami europejskimi do konkursu przetargowego  przekład przysięgły,
 • prezentacja multimedialna (w programie Power Point) do celów szkoleniowych firmy medycznej,

 • poster na konferencję naukową (np. rekombinowana insulina długo działająca – nowy analog insuliny),
 • pismo z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, skierowane do podmiotu odpowiedzialnego, tj. zwykle koncernu farmaceutycznego, o konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji leku celem ponownego rozpatrzenia  wniosku o jego rejestrację, 
 • katalog instrumentów chirurgicznych.

czaszka edukacyjna studenta medycyny – tłumaczenia medyczneW zakresie tłumaczeń medycznych najczęściej pracujemy w następujących kombinacjach z językiem polskim:

 • I grupa językowa  angielski, niemiecki, francuski, rosyjski;
 • II grupa językowa – włoski, hiszpański (kataloński), ukraiński, czeski, słowacki, grecki, łaciński (łacina);
 • III grupa językowa – niderlandzki (potocznie: holenderski, flamandzki), turecki;
 • IV grupa językowa – szwedzki, duński, fiński, norweski, serbski, chorwacki, portugalski, bułgarski, japoński.
Czasem klienci korporacyjni zamawiają u nas również przekłady medyczne z języka obcego na inny język obcy. W dorobku posiadamy na przykład tłumaczenia medyczne: angielsko-rosyjskie, angielsko-niemieckie, niemiecko-angielskie, niemiecko-rosyjskie czy portugalsko-rosyjskie. Jesteśmy w stanie wykonać tego typu tłumaczenia z pominięciem języka polskiego i na poziomie native speakera, tj. rodzimego użytkownika docelowego języka przekładu. Alternatywnie tłumaczenie może być dwustopniowe, gdy tłumaczem jest polski lekarz, a native speaker zajmuje się tylko językową korektą tekstu. Posiadamy w bazie tłumaczy z wszystkich kontynentów, stąd np. lekarz o rosyjskich korzeniach i rosyjskim nazwisku, przebywający na stałe w Brazylii, poprzez nasze biuro tłumaczeń może dla Państwa podjąć się tłumaczenia z języka rosyjskiego na język portugalski, dzięki czemu zarówno warstwa merytoryczna, jak i warstwa językowa tłumaczenia specjalistycznego nie powinny budzić najmniejszych zastrzeżeń. Dzięki takiemu systemowi pracy (ekspert merytoryczny + lingwista native speaker) jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość tłumaczeń tekstów fachowych na rynku translatorskim.
       
Z uwagi na ścisłą specjalizację zwracają się do nas Klienci nawet z najdalszych zakątków Polski. Tłumaczyliśmy m. in. dla osób / firm z następujących miast: Warszawa, KrakówWrocław, Opole, Katowice, Poznań, Łódź, Częstochowa, Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Elbląg, Olsztyn, Białystok, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock, Leszno, Kalisz, Sieradz, Radom, Rzeszów, Tarnów, Przemyśl, Krosno, Lublin, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Legnica, Wałbrzych, Bielsko-Biała, Nowy Sącz, Zamość, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Ciechanów, Białystok, Ostrołęka, Łomża, Suwałki, Biała Podlaska, Jaworzno, Chrzanów, Mysłowice, Sosnowiec, Tychy, Oświęcim...
Wycena Tłumaczenie

Zamówienie Tłumaczenie

Hasła związane z kategorią "Tłumaczenia medyczne":

apteczka pierwszej pomocy – biuro tłumaczeń medycznych ortodoncja (aparaty korygujące wady zgryzu);
endodoncja (leczenie kanałowe, korzeń zęba);
protetyka dentystyczna (protezy zębowe, mosty, korony);
implantologia (stomatologia estetyczna: implanty);
periodontologia (choroby dziąseł i przyzębia, np. paradontoza);
ginekologia i położnictwo;
neonatologia (noworodek);
pediatria (dziecko);
gerontologia (osoba w wieku starczym);
interna (medycyna wewnętrzna, lekarz internista);
nefrologia (choroby nerek; dializa lub transplantacja nerki – terapia nerkozastępcza);
urologia (mocz, mikcja, prostata –gruczoł krokowy, sok z owocu granatu, cewka moczowa);
onkologia (nowotwór łagodny i złośliwy, guz lity, metastaza – przerzutowanie, karta informacyjna leczenia szpitalnego: rak piersi, rak płuc, rak jelita grubego, rak trzustki, rak prostaty);
kardiologia (choroby serca, bradykardia, tachykardia, arytmia, migotanie przedsionków, zawał mięśnia sercowego, zwapnienie naczyń wieńcowych, pomostowanie aortalno-wieńcowe – CABG, elektrokardiogram – EKG, milimetrowe papiery rejestracyjne);
neurologia (choroby układu nerwowego, złogi beta-amyloidu w mózgu, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane – SM, udar);
anestezjologia (znieczulenie, mdłości i wymioty);
pulmonologia (choroby płuc, POChP, astma oskrzelowa a margaryna);
laryngologia (choroby gardła, krtani, uszu, nosa).
psychiatria (rytmy biologiczne);
ortopedia (leczenie operacyjne chorób i urazów narządu ruchu – wypis ze szpitala);
dermatologia (choroby skóry – dermatozy: świerzb, czerniak złośliwy, oparzenia, odmrożenia, albinizm – bielactwo, trądzik różowaty, atopowe zapalenie skóry, wyprysk, łuszczyca – PUVA lub ostropest plamisty);
alergologia (nadwrażliwość – uczulenie, bazofile, histamina, leki antyhistaminowe, szok anafilaktyczny, zastrzyk z adrenaliną);
chirurgia (torakochirurg – specjalista od zabiegów operacyjnych w obrębie klatki piersiowej, wkłucie centralne, operacja przepukliny, zabieg operacyjny tętniaka aorty);
diabetologia (diabetyk – cukrzyk, cukrzyca, insulinooporność; dieta złożona z surowych warzyw i owoców z upraw organicznych bądź metformina lub pen – wstrzykiwacz insuliny);
hematologia (choroby krwi, morfologia, transfuzja, anemia mikrocytarna – Fe, krzepliwość krwi – EDTA, hematokryt, KKCz);
transplantologia (przeszczep, zgodność tkankowa, MHC klasy I);
hepatologia (wątroba, zrazik, płat, HBV, HCV, CRP, marskość);
okulistyka (wady wzroku: astygmatyzm, krótkowzroczność, dalekowzroczność);
endokrynologia (hormony, gruczoły dokrewne: szyszynka, przysadka mózgowa, tarczyca, grasica, nadnercza, trzustka, jajniki, jądra);
balneologia (kąpiele borowinowe, wody lecznicze, torf);
hipertensjologia (nadciśnienie tętnicze pierwotne – niedobór potasu, magnezu i wapnia; sok świeżo wyciskany z owoców);
medycyna tropikalna (malaria, anemia sierpowata, schistosomatoza);
proktologia (jelito grube, odbytnica, badanie per rectum);
reumatologia (choroby autoimmunologiczne – choroby z autoagresji, chrząstki, stawy, kolagen, RZS – gościec);
gastroenterologia (choroby układu pokarmowego – refluks żołądkowy, wrzody żołądka, Helicobacter pylori);
epidemiologia (rozpowszechnienie chorób w populacji: otyłość brzuszna + cukrzyca + nadciśnienie tętnicze + miażdżyca = zespół metaboliczny).


Aktualności
2018-06-12
Tłumaczenia książek medycznych, podręczników z biologii i in. dla wydawnictw, firm, instytucji Zleć nam tłumaczenie książki, a otrzymasz wysoki poziom literacki i merytoryczny tekstu wynikowego.... więcej
2017-05-25
Tłumaczenia filmów – dubbing lub stworzenie napisów do filmu w języku polskim lub obcym Sprawdź efekty naszych prac na przykładzie tłumaczenia wypowiadanych w filmie kwestii – stworzenie n... więcej
2013-11-12
Tłumaczenia zoologiczne – zdublowane nazwy gatunkowe zwierząt: łacina, angielski, polski Zobacz, jak łatwiej zapamiętać łacińskie nazwy gatunkowe wybranych pospolitych gatunków zwierząt. Sł... więcej


Informacje
Biuro tłumaczeń
Tłumaczenia
Języki tłumaczeń
Teksty dla ciekawskich

formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: buzz marketing