Pilne tłumaczenia medyczne wyników badań online

Home / Języki tłumaczeń angielski / Pilne tłumaczenia medyczne wyników badań online
chirurgia - tłumaczenie wyników badań lekarskich

Wypis ze szpitala lub kliniki z wynikami badań powinien służyć pacjentowi do dalszego leczenia. Jeśli zachodzi konieczność poszukiwania pomocy lekarskiej za granicą, np. w przypadku diagnozy choroby nowotworowej, wówczas niezbędne jest pilne tłumaczenie medyczne online w biurze tłumaczeń na angielski lub niemiecki, by ratować życie i zdrowie pacjenta.

Czym zatem jest tłumaczenie dokumentów medycznych online na angielski, niemiecki lub in. języki?

To nic innego, jak tylko wykonanie przekładów dokumentacji medycznej pacjenta za pośrednictwem Internetu. Zwykle najpierw klient wyszukuje biuro tłumaczeń medycznych w wyszukiwarce internetowej (np. Bing, Google, Yahoo, a na stronach rosyjskich – Yandex). Klientem biura tłumaczeń online jest najczęściej osoba bliska choremu, a nie sam pacjent, gdyż pacjent onkologiczny zwykle jest w stanie bardzo złym lub krytycznym, jednakże wciąż rokującym nadzieję na poprawę zdrowia.

Wszystkie formalności załatwiane są drogą elektroniczną: zapłata za usługę następuje bankowością internetową lub kartą kredytową online, a korespondencja odbywa się przez e-mail. Polega ona na przesłaniu skanów dokumentacji medycznej celem wyceny tłumaczenia, a po jej akceptacji – na potwierdzeniu zlecenia oraz odesłaniu klientowi tłumaczeń w pliku MS Word, ewentualnie pdf. Zwykle pacjent chory na raka jest w na tyle złym stanie, że każdy dzień zwłoki działałby na jego niekorzyść i zabranie chorobie choćby pojedynczego dnia może odegrać decydującą rolę, toteż tłumaczenie medyczne z polskiego na niemiecki bądź na angielski (dwie najczęstsze pary językowe) wykonywane jest w trybie pilnym lub ekspresowym – w żargonie medycznym jest to tzw. tłumaczenie na cito.

Czym różnią się przysięgłe tłumaczenia medyczne od zwykłych tłumaczeń medycznych?

Tłumaczenie tekstów medycznych przeznaczonych wyłącznie do zagranicznych konsultacji lekarskich i ustalenia dalszego postępowania terapeutycznego w zachodnich ośrodkach medycznych (np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy USA) zwykle nie wymaga formy oficjalnie potwierdzonej za zgodność, czyli jest to specjalistyczne tłumaczenie zwykłe. Z kolei tłumaczenie dokumentacji medycznej (szerszy opis zagadnienia znajduje się po kliknięciu w link obok), przeznaczone dla urzędników państwowych bądź firm ubezpieczeniowych celem uzyskania odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub przyznania stopnia niepełnosprawności przez lekarzy-orzeczników, wymaga oficjalnej formy prawnej potwierdzonej za zgodność z oryginalnym dokumentem przez tłumacza przysięgłego i jest to tzw. tłumaczenie przysięgłe. Zwykle tłumaczenie przysięgłe wymagane jest przez urzędy z czerwonymi tabliczkami, takie jak sąd, policja, prokuratura, ZUS, a także towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kim jest tłumacz medyczny online?

Osoba wykonująca tłumaczenia wyników badań medycznych to przeważnie lekarz biegle znający język obcy (w tym specjalstyczną terminologię medyczną), na który dokonywany jest przekład oraz świetnie odnajdujący się w stylistyce języka polskiego. Alterantywnie może to być osoba po innych studiach, najlepiej pokrewnych (mgr biologii, mgr fizjoterapii, dr framacji, dr chemii etc.), która np. w ramach studiów podyplomowych zrealizowała program specjalistycznego kursu języka angielskiego w zakresie tłumaczeń medycznych. W naszej ojczyźnie najczęściej poszukiwany jest tłumacz medyczny angielsko-polski online oraz tłumacz medyczny niemiecko-polski online. Czasem też – gdy potrzebne jest przetłumaczenie diagnozy napisanej po łacinie na zaświadczeniu lekarskim, druku L4, skierowaniu bądź w epikryzie wypisu ze szpitala na język polski w celu interpretacji jednostki chorobowej dla wiedzy samego pacjenta – do akcji wkracza tłumacz łacińsko-polski medyczny. Ponieważ w krajach anglosaskich nie używa się łaciny medycznej, fragmenty historii choroby na wypisie z polskiego szpitala podane w języku łacińskim tłumacz medyczny musi przełożyć na j. angielski. Również lekarze z zacięciem i doświadczeniem translatorskim oraz biegłą znajomością języka niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego, czeskiego, niderlandzkiego, duńskiego, norweskiego lub szwedzkiego znajdują dodatkowe zatrudnienie przy tłumaczeniach medycznych wypisu ze szpitala oraz rozmaitych wyników badań obrazowych i laboratoryjnych. W przypadku tłumaczenia dokumentów medycznych online do krajów skandynawskich najczęściej wystarczy przekład na język angielski, gdyż praktycznie wszyscy tamtejsi lekarze w wystarczającym stopniu używają angielszczyzny w pracy zawodowej. Wyniki badań po angielsku służą im do ustalenia konkretnego schematu leczenia pacjenta: czy to farmakologicznego, czy chirurgicznego, czy też terapii skojarzonej.

Tłumaczenie wyników badań w przypadku wyjazdu za granicę

Od 2020 roku do 2022 roku przysięgłe tłumaczenie wyników badań medycznych na język angielski bywało również potrzebne osobom przekraczającym granicę państw. Celnik na granicy lub pracownik obsługi lotniska mógł wymagać okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego z negatywnym wynikiem badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Obecnie zwykłe lub przysięgłe tłumaczenie wyników badań medycznych, przeważnie na język angielski, ewentualnie niemiecki, potrzebne bywa osobom będącym w terapii, które wyjeżdżają za granicę na urlop lub kontrakt w ramach pracy zawodowej. W razie wystąpienia komplikacji zdrowotnych bądź zaostrzeń (pogorszenia się stanu zdrowia), związanych z chorobą przewlekłą, która ich trapi, taką jak np. hemofilia czy padaczka – mają wówczas pod ręką przetłumaczoną dokumentację medyczną do pilnego okazania lekarzowi w danym kraju. Język angielski jest międzynarodowym językiem środowisk lekarskich, wobec czego najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem dla takich pacjentów okazuje się zlecenie tłumaczenia medycznego na angielski do profesjonalnego biura zatrudniającego tłumaczy medycznych.

Medyczny tłumacz online w dzisiejszych czasach jest zawodem pożądanym, podczas gdy gros społeczeństwa w starszym, a nawet średnim wieku trapiona jest przez ciężkie choroby cywilizacyjne, wśród których niechlubny prym wiedzie rak – cesarz wszech chorób. Przykre to, lecz prawdziwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *