Kategoria: Języki tłumaczeń

Home / Języki tłumaczeń
biegi z przeszkodami - tłumaczenia sportowe

Tłumaczenia sportowe

Tłumaczenia dla sektora sportowego dotyczące komunikatów organizacyjnych, tj. regulaminów zawodów sportowych Każda rywalizacja sportowa na poziomie kompetytywnym angażuje udział zawodnika w zawodach sportowych. Czy to zawodowiec, czy amator, każdy sportowiec pragnący się sprawdzić na tle innych osób uprawiających tę samą dyscyplinę sportową, powinien wziąć udział w oficjalnym współzawodnictwie. Z kolei od organizatora imprezy sportowej wymaga […]

obraz olejny - tłumaczenie artystyczne

Tłumaczenie wystawy: kultura, sztuka, technika i nauka

Firma Best Text posiada bogate doświadczenie w zakresie tłumaczeń treści wystaw. Są to zarówno wystawy artystyczne, związane z historią kultury i sztuki, jak i wystawy poświęcone najnowszym osiągnięciom naukowym. Na jakie języki europejskie wykonywane są tłumaczenia wystawy dzieł sztuki Profesjonalne wielojęzyczne tłumaczenie wystawy artystycznej dla muzeum, galerii sztuki, domu kultury bądź innej instytucji angażuje tłumaczy […]

słowa kluczowe - redakcja tekstu naukowego

Tłumaczenie artykułu naukowego na angielski – praktyczne przykłady redakcji tekstu

Pożądane brzmienie tekstu artykułu naukowego w języku angielskim Po przeprowadzeniu badań naukowcy zwykle pragną opublikować uzyskane wyniki w anglojęzycznym czasopiśmie. Najczęstszą formą upublicznienia wyników serii eksperymentów danej grupy badawczej jest artykuł naukowy. By uzyskać wysoką poczytność artykułu i międzynarodowy rozgłos, konieczne jest opublikowanie swojej pracy w anglojęzycznym czasopiśmie o światowym zasięgu. Zasadnym jest zatem, by […]

proofreading - korekta językowa tekstu przez native speakera

Proofreading – korekta językowa native speakera

Etymologia słowa „proofreading” Jaki jest źródłosłów wyrazu proofreading? Proofreading to złożenie powstałe z dwóch słów angielskich: proof (dowód, udowodnienie) + reading (czytanie). W wolnym tłumaczeniu na język polski znaczenie tego pojęcia to „przeczytanie z przeprowadzeniem dowodu”. Kim jest i czym zajmuje się proofreader? Tym samym proofreader, tj. korektor tekstu tłumaczenia, sczytawszy całą treść, ręczy, iż […]

wieczne pióro - parafrazowanie tekstu naukowego

Parafrazowanie angielskiego tekstu naukowego, by uniknąć (auto-)plagiatu

Parafrazowanie treści manuskryptu do publikacji naukowej Obecnie sytuacja w świecie wydawnictw naukowych przedstawia się tak, że każdy tekst manuskryptu („rękopisu”, w erze komputerów napisanego na klawiaturze), który wysyłany jest przez naukowca wraz z wnioskiem o publikację artykułu (po angielsku full article submission), najpierw sprawdzany jest pod kątem stopnia jego unikalności w wydawnictwie naukowym. Warunkiem wstępnym […]

flagi Ukrainy i USA - tłumaczenie przysięgłe z ukraińskiego na angielski

Słów kilka o tłumaczeniu przysięgłym z ukraińskiego na angielski

Z doświadczenia naszego biura tłumaczeń wynika, że na chwilę obecną w Polsce klienci pragnący wykonać tłumaczenia poświadczone z j. ukraińskiego na j. angielski, tj. opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego dla tych dwóch par językowych, muszą sprostać nie lada wyzwaniu. Tym większemu – w przypadku tłumaczenia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub tłumaczenia dyplomu ukończenia studiów […]

młoda tłumaczka w pracy pisząca na laptopie

Młoda tłumaczka angielskiego i niemieckiego w biurze tłumaczeń – rynek pracy

Czasy mamy trudne, zwłaszcza dla świeżo upieczonych absolwentów studiów wyższych bez imponującego doświadczenia zawodowego, tym bardziej absolwentów kierunków humanistycznych i młodych filologów. Praktyki w biurze tłumaczeń Jakie szanse na trudnym rynku pracy ma nowe pokolenie tłumaczy? Niestety łatwo nie jest. Pierwszym krokiem w karierze zawodowej są niemal zawsze praktyki w biurze tłumaczeń, odbywane w ramach […]

sylwetki tłumaczy - słowniki online

Słowniki online biura tłumaczeń specjalistycznych

Słowniki internetowe pomocne w tłumaczeniu, szczególnie tekstów specjalistycznych z zakresu nauk przyrodniczych Tłumaczu! Poniżej zamieściliśmy bogaty wybór linków do darmowych słowników internetowych: ogólnych oraz specjalistycznych, m. in.: medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, biotechnologicznych, chemicznych, biochemicznych. Również znajdziesz tutaj unikatowe, branżowe słowniki pdf (tzw. e-booki) do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych słowników online. Lista jest stosunkowo […]

narzędzia - tłumaczenie instrukcji obsługi

Tłumaczenie instrukcji użytkownika z obróbką grafiki

Pewnie każdy z nas nieraz narzekał bądź wręcz klął na fakt, że nic nie rozumie z instrukcji obsługi lub też nie potrafi w niej sprawnie i szybko odnaleźć potrzebnych informacji.   Tłumaczenie podręcznika użytkownika z intuicyjną obsługą Tak, to odwieczna zmora użytkowników! Podręcznik użytkownika często jest napisany językiem niezrozumiałym, zawiłym, pogmatwanym i jest niewystarczająco ilustrowany. […]

rak po angielsku - tłumaczenie historii choroby

Tłumaczenie historii choroby nowotworowej przez tłumacza medycznego i przysięgłego

Podczas gdy jeszcze 100-200 lat temu, przed dynamicznym „rozwojem” cywilizacji oraz zanim powstała produkowana na masową skalę żywność silnie przetworzona w przemysłowych procesach technologicznych, zgodnie z danymi epidemiologicznymi  (statystyki medycznej) główną przyczyną zgonów w USA była m. in. gruźlica, choroba bakteryjna wywoływana przez prątki Kocha. Natomiast obecnie prym wiodą trzy schorzenia: zawał mięśnia sercowego, udar […]