Kategoria: Korekta tekstu

Home / Korekta tekstu
słowa kluczowe - redakcja tekstu naukowego

Tłumaczenie artykułu naukowego na angielski – praktyczne przykłady redakcji tekstu

Pożądane brzmienie tekstu artykułu naukowego w języku angielskim Po przeprowadzeniu badań naukowcy zwykle pragną opublikować uzyskane wyniki w anglojęzycznym czasopiśmie. Najczęstszą formą upublicznienia wyników serii eksperymentów danej grupy badawczej jest artykuł naukowy. By uzyskać wysoką poczytność artykułu i międzynarodowy rozgłos, konieczne jest opublikowanie swojej pracy w anglojęzycznym czasopiśmie o światowym zasięgu. Zasadnym jest zatem, by […]

proofreading - korekta językowa tekstu przez native speakera

Proofreading – korekta językowa native speakera

Etymologia słowa „proofreading” Jaki jest źródłosłów wyrazu proofreading? Proofreading to złożenie powstałe z dwóch słów angielskich: proof (dowód, udowodnienie) + reading (czytanie). W wolnym tłumaczeniu na język polski znaczenie tego pojęcia to „przeczytanie z przeprowadzeniem dowodu”. Kim jest i czym zajmuje się proofreader? Tym samym proofreader, tj. korektor tekstu tłumaczenia, sczytawszy całą treść, ręczy, iż […]

zardzewiały łańcuch maszynerii – tłumaczenia tekstów technicznych

Biuro tłumaczeń, pracownia translatorska a niezależny tłumacz – co wybrać? „Korekta korozji”.

Biura tłumaczeń w Polsce zaczęły powstawać dopiero po roku 1988, czyli w czasach wielkich przemian ustrojowych w naszym kraju, kiedy na terytorium RP zaczął wchodzić kapitał zagraniczny. Pierwszym z nich najprawdopodobniej było biuro tłumaczeń Lidex z Warszawy. Wcześniej tłumaczenia jako takie można było zlecić poszczególnym tłumaczom, którzy nie zrzeszali się w wyspecjalizowane biura. Na przewagę […]

książki po angielsku - korekta tłumaczeń

Korektor tekstu tłumaczenia – tendencje do wyrazistości i precyzji wypowiedzi

Poprawność wypowiedzi pisemnej i ustnej Oceniając przejawy tendencji do wyrazistości i precyzji pod względem poprawnościowym, językoznawcy zwykle skłonni są tolerować to zjawisko bardziej niż wyniki działania tendencji do zmniejszania wysiłku wkładanego w poprawność lingwistyczną. Moim zdaniem jest to reakcja uzasadniona. Chodzi o to, że różnego rodzaju odstępstwa od tradycji są uzasadnione stopniem dokładności przekazywanej przez […]