Kategoria: Tłumaczenia prawne

Home / Tłumaczenia prawne
kobieta z wagą - prawo - tłumaczenia prawne

Tłumaczenia prawnicze rządzą się własnymi prawami – typy umów

Czym są tłumaczenia prawnicze? Tłumaczenia prawnicze wymagają znajomości terminologii prawnej i konkretnej wiedzy na temat systemów prawnych – tłumacz nie może polegać wyłącznie na „językowej intuicji”. Pomimo starań na rzecz unifikacji terminologii prawnej na świecie słownictwo stosowane w tekstach z dziedziny prawa rządzi się (sic!) własnymi prawami. Pozornie prosta umowa może zawierać wiele pułapek, wynikających […]

Droga do tłumacza

Tłumaczenia przysięgłe j. angielskiego na przykładzie Jaworzna.

Jak uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego? Tłumacz przysięgły to absolwent studiów wyższych (magisterskich, lekarskich lub innych; najczęściej po kierunku filologicznym, lecz niekoniecznie), który zdał wymagający egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego w danej parze językowej, np. angielski-polski. Ów egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje tłumaczenia dwóch fragmentów tekstu na język angielski […]