Tłumaczenia z dziedziny „biochemia” wykonywane przez naukowców – tłumaczy-biochemików

Home / Biuro tłumaczeń / Tłumaczenia z dziedziny „biochemia” wykonywane przez naukowców – tłumaczy-biochemików
rozdział elektroforetyczny - biochemia - tłumaczenia

Kim są tłumacze tekstów biochemicznych w naszym biurze tłumaczeń

Tłumaczenia z biochemii wykonywane są przez biochemików – magistrów, doktorantów, doktorów, a nawet doktorów habilitowanych zakładów biochemii rozmaitych uczelni wyższych. Takie tłumaczenia naukowe wykonują ludzie, którzy na co dzień pracują w biochemicznych laboratoriach badawczych i posiadają własny dorobek naukowy oraz publikacje w obcojęzycznych czasopismach naukowych.

biochemik – analiza prążków elektroforetycznych pod UV
Biochemik / genetyk molekularny podczas analizy prążków rozdziału elektroforetycznego kwasów nukleinowych w żelu poliakrylamidowym pod lampą UV.

Wszyscy biolodzy molekularni z pewnością znają podręczniki: Biochemia Luberta Stryera, Biochemia Harpera Roberta K. Murraya i in. czy Cytobiochemia Leokadii Kłyszejko-Stefanowicz. Wywodzimy się z kręgów naukowych, więc również świetnie znamy zagadnienia tam przedstawione. Rozumiemy teksty biochemiczne, dlatego bez obaw można nam powierzyć swoje prace magisterskie, rozprawy doktorskie, abstrakty, manuskrypty, teksty odczytów na sympozja, postery na konferencje biochemiczne, rozdziały podręczników akademickich, artykuły naukowe i popularnonaukowe, opisy przypadków, monografie.

analizator biochemiczny - tłumaczenia z biochemii
Zautomatyzowana analiza biochemiczna próbek.

 

Podział biochemii na poddziedziny

Biochemia to dość szeroka dziedzina nauki, reprezentowana przez rozmaite nisze eksperckie:

  • biochemia analityczna (chromatografia, elektroforeza, Western-Blotting, filtracja żelowa – sączenie molekularne, ogniskowanie izoelektryczne),
  • biochemia fizyczna (stała szybkości reakcji chemicznej, kalorymetria),
  • biochemia komórkowa (enzymy komórkowe, wtórne przekaźniki komórkowe, szlaki sygnalizacji wewnątrzkomórkowej),
  • biochemia strukturalna (budowa cukrów, kwasów nukleinowych, białek, aminokwasów, witamin, tłuszczów, trójglicerydów, lipopolisacharydów i innych cząsteczek o aktywności biologicznej),
  • biochemia medyczna (bloki metaboliczne, biochemiczne mechanizmy patogenezy),
  • biochemia żywienia,
  • biochemia krwi (badanie biochemiczne krwi: elektrolity, enzymy wątrobowe: ASPAT, ALAT),
  • cytobiochemia (reakcje biochemiczne na poziomie cytoplazmy komórek),
  • genomika, proteomika i enzymologia (enzymy i inhibitory; endonukleazy, restryktazy, metylazy; ligazy, liazy, transferazy, fosfatazy, fosfodiesterazy, przeciwciała – immunoglobuliny, czynniki krzepliwości krwi itp.),
  • neurobiochemia (biochemiczne mechanizmy zapamiętywania i transmisji sygnału na synapsach chemicznych).

Wiekopomne odkrycia biochemików

W zasadzie wszystkie procesy biologiczne opisywane i wykorzystywane w biologii molekularnej i biotechnologii nie byłyby poznane, gdyby nie zasługi biochemii. Odkrycia biochemików na zawsze pozostaną podwalinami pod współczesną biochemię, np.:

Watson i Crick w 1953 roku wykorzystali metodę krystalografii rentgenowskiej w celu opisania struktury DNA jako podwójnej, lewskrętnej helisy,

Jacques Monod i François Jacob w 1961 roku dowiedli istnienia informacyjnego RNA (mRNA) i opisali mechanizm genetycznej kontroli działania komórek na przykładzie modelu regulacji ekspresji genów (operon laktozowy u bakterii), a w 1963 roku odkryli proces allosterycznej inhibicji aktywności enzymatycznej,

Furchgott, Ignarro i Murad w 1998 roku odkryli rolę aktywnych molekuł tlenku azotu (NO) w układzie krwionośnym, sprowadzającą się m. in. do regulacji napięcia naczyń krwionośnych, a w konsekwencji regulacji ciśnienia tętniczego krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *