English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 28 maj 2023
Tłumaczenia zoologiczne – zdublowane nazwy gatunkowe zwierząt: łacina, angielski, polski
2013-11-12, dodano przez admin
Kategorie: [ Ciekawostki przyrodnicze ] [ Tłumaczenia z biologii ] [ angielski ]

Łacińsko-angielsko-polski słowniczek zoologiczny  tłumaczenia nazw gatunkowych zwierząt

  
Łacińskie nazwy gatunków zwierząt charakteryzują się ogromną różnorodnością, wyrażającą bogactwo faunistyczne Ziemi, pośród której można jednak odnaleźć pewne podobieństwa taksonomiczne. W poniższej tabeli celowo wymieniono tłumaczenia z łaciny na język polski i na język angielski jedynie wybranych nazw gatunkowych zwierząt, w których występuje identyczny co do brzmienia i pisowni łacińskiej człon nazwy rodzajowej i gatunkowej. Fakt ten może stanowić pewną ciekawostkę biologiczną, ułatwiając zapamiętanie nazw łacińskich popularnych krajowych gatunków fauny.
 

Na przykładzie dwóch gatunków padlinożernej hieny (Tab. 1) pokazujemy, iż jednakowa polska nazwa rodzajowa wcale nie musi mieć analogicznego odpowiednika (odbicia lustrzanego) w języku łacińskim. Z kolei jednakowa nazwa gatunkowa dwóch zupełnie różnych gatunków zwierząt, jak np. Pan troglodytes (szympans zwyczajny) i Troglodytes troglodytes (strzyżyk zwyczajny, wole oczko) może, lecz nie musi implikować konsekwentnego tłumaczenia na język polski. Proste analogie występują w nazwach gatunkowych określających kolory dla takich gatunków, jak np. Lacerta viridis (jaszczurka zielona) i Picus viridis (dzięcioł zielony) czy Ciconia nigra (bocian czarny) i Sambucus nigra (bez czarny) bądź Salix alba (wierzba biała) i Ardea alba (czapla biała). Szerzej o tłumaczeniach zoologicznych i botanicznych piszemy w innym miejscu naszego serwisu www. 
               
Tabela 1. Nazwy wybranych gatunków zwierząt, dla których nazwa rodzajowa i nazwa gatunkowa w języku łacińskim brzmią identycznie. W tabeli podano również ich polskie i angielskie odpowiedniki taksonomiczne – nazwy systematyczne i zwyczajowe.

  nazwa łacińska  nazwa angielska nazwa polska
Alces alces Eurasian elk,
moose
łoś
Anser anser greylag goose gęś gęgawa, gęgawa
Apus apus common swift jerzyk zwyczajny, jerzyk (ptak podobny do jaskółki)
Axis axis cheetal, chital, chital deer, spotted deer, axis deer aksis, jeleń aksis, czytal (ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący Indie i Cejlon)
Bison bison American bison,
bison
bizon, żubr amerykański
Bubo bubo Eurasian eagle-owl puchacz zwyczajny, puchacz
Bufo bufo common toad ropucha szara, ropucha zwyczajna
Buteo buteo common buzzard myszołów zwyczajny, myszołów
Capreolus capreolus European roe deer sarna europejska, sarna
Ciconia ciconia white stork bocian biały
Coccothraustes coccothraustes                                                                 hawfinch grubodziób zwyczajny, grubodziób, pestkojad, grabołusk
Cricetus cricetus European hamster,
Eurasian hamster
chomik europejski
Crocuta crocuta spotted hyena,
laughing hyena
hiena cętkowana, hiena plamista
Dama dama fallow deer daniel (ssak z rodziny jeleniowatych)
Genetta genetta common genet,
small-spotted genet
żeneta zwyczajna, żeneta europejska, żeneta
Glis glis edible dormouse,
fat dormouse
popielica
Hyaena hyaena striped hyena hiena pręgowana
Lutra lutra Eurasian otter, common otter, European otter wydra europejska, wydra
Lynx lynx Eurasian lynx ryś euroazjatycki, ryś
Margaritifera margaritifera eastern pearlshell, freshwater pearl mussel skójka perłorodna, perłoródka rzeczna (małż)
Marmota marmota Alpine marmot świstak alpejski, świstak
Melolontha melolontha cockchafer,
May bug
chrabąszcz majowy
Mephitis mephitis striped skunk skunks zwyczajny, skunks
Myotis myotis greater mouse-eared bat nocek duży (nietoperz)
Natrix natrix grass snake,
ringed snake,
water snake
zaskroniec zwyczajny
Perdix perdix grey partridge,
English partridge, Hungarian partridge, hun
kuropatwa zwyczajna, kuropatwa
Phocoena phocoena harbour porpoise (British),
harbor porpoise (American)
morświn
Phoenicurus phoenicurus common redtsrat, redstart pleszka zwyczajna, pleszka (drobny ptak leśny)
Pica pica Eurasian magpie,
common magpie, European magpie
sroka, sroka pospolita, sroka zwyczajna
Pyrrhula pyrrhula bullfinch, 
common bullfinch, Eurasian bullfinch
gil zwyczajny
Rattus rattus black rat,
ship rat,
roof rat,
house rat
szczur śniady (śniady – o ciemnym umaszczeniu)
Regulus regulus Goldcrest mysikrólik zwyczajny, mysikrólik (najmniejszy ptak Europy, waży około 5 g)
Rupicapra rupicapra northern chamois, chamois kozica północna, kozica
Serinus serinus European serin kulczyk zwyczajny, kulczyk (bliski krewny kanarka, najmniejszy krajowy gatunek łuszczaka)
Thymallus thymallus grayling lipień pospolity, lipień europejski, lipień (ryba)
Troglodytes troglodytes winter wren,
Eurasian wren
strzyżyk zwyczajny, strzyżyk woleoczko, wole oczko (co ciekawe: Pan troglodytes to szympans zwyczajny)
Uncia uncia snow leopard pantera śnieżna, irbis, bars
Vicunga vicunga vicuna wigoń, wikunia (ssak podobny do lamy)
Viviparus viviparus common river snail żyworódka rzeczna (ślimak skorupkowy)
Vulpes vulpes red fox lis rudy, lis pospolity
 
Lista obejmuje głównie ssaki i ptaki, a wybiórczo gady, płazy, ryby i bezkręgowce. Jest niepełna i z pewnością w literaturze będzie można odnaleźć  jeszcze dziesiątki, o ile nie setki nazw gatunkowych zwierząt o identycznych członach rodzajowym i gatunkowym. Jednakże staraliśmy się wybrać przede wszystkim najbardziej reprezentatywne gatunki krajowej fauny. Tym samym ciekawostki przyrodnicze na naszej stronie www uzupełniamy o nowy wpis, tym razem dotyczący biologicznych terminów słownikowych. 


Techniczne tłumaczenie instrukcji obsługi z obróbką grafiki - Starsze »
« Nowsze - Tłumaczenia filmów – dubbing lub stworzenie napisów do filmu w języku polskim lub obcym


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: