English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 2 kwi 2023
Tłumaczenie autoreferatu habilitacyjnego i profesorskiego na angielski – praktyczne wskazówki
2019-05-09, dodano przez admin
Kategorie: [ Tłumaczenia naukowe ] [ angielski ] [ Tłumaczenia medyczne ]


Pracownicy naukowi pragnący uzyskać tytuł doktora habilitowanego (habilitanci) lub profesora belwederskiego zobowiązani są dostarczyć podpisany przez siebie obszerny dokument w języku polskim wraz z jego tłumaczeniem na język angielski, będący potwierdzeniem i podsumowaniem ich dotychczasowych osiągnięć naukowych. W tym celu nierzadko zdarza im się zlecać nam tłumaczenia naukowe autoreferatów (referatów własnego autorstwa). Wśród tekstów dominują tłumaczenia medyczne, zlecane nam przez doktorów i doktorów habilitowanych nauk medycznych, niemniej jednak posiadamy doświadczenie w zakresie szerokiego spektrum dziedzin nauki i sztuki. W związku z tym, że sami wiemy, ile czasu potrzeba, by rzetelnie przygotować dobry tekst, zawsze staramy się pomóc naszym klientom w dotrzymaniu ważnych terminów. Jako że dość często terminy te są napięte, taka sprawa jest nie cierpiąca zwłoki. Wówczas działamy wręcz "od ręki", wykonując usługę pilnego lub ekspresowego tłumaczenia nawet podczas weekendu lub świąt. W żargonie lekarskim takie naglące zlecenie to tłumaczenie na cito.
  
Typowy autoreferat z zakresu nauk ścisłych (medycyna, chemia, farmacja, biologia molekularna, entomologia,  fizyka kwantowa, matematyka itd.) składa się z kilku części, zwykle obejmujących następujące informacje: imię i nazwisko aplikanta, posiadane dyplomy  i stopnie naukowe, historia zatrudnienia w instytucjach naukowo-dydaktycznych – afiliacje (np. uniwersytety, politechniki, Polska Akademia Nauk), wskazanie osiągnięcia naukowego (zwykle jest to monografia, czyli obszerna praca na wybrany, wąski temat), omówienie wyników i metodyki badań własnych w zakresie głównego osiągnięcia naukowego oraz innych osiągnięć naukowych, omówienie celu naukowego pracy oraz możliwych zastosowań praktycznych osiągnięcia, szczegółowe zestawienie dorobku naukowego wraz z podaniem rangi poszczególnych pozycji literatury – wartości współczynnika wpływu IF, punktów MNiSW (publikacje: artykuły naukowe i popularnonaukowe, monografie, książki, skrypty akademickie, cytacje przez innych autorów w czasopismach o wysokiej wadze – Web of Science), nagrody i wyróżnienia za działalność naukową, wygłoszone referaty na sympozjach naukowych, udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, praca dydaktyczna ze studentami, doktorantami bądź – na kierunkach medycznych – rezydentami, tj. lekarzami w trakcie specjalizacji (liczba wychowanków i prac promotorskich – licencjackich, magisterskich, doktorskich), członkostwo w krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych, udział w zespołach eksperckich i konkursowych, specjalistyczne kursy dokształcające, staże zagraniczne itp.

Z kolei autoreferat z dziedziny nauk humanistycznych (muzyka, filozofia, filmoznawstwo, sztuki plastyczne etc.) zwykle nie jest ściśle strukturyzowany, przybierając formę dość dowolną, mniej schematyczną, a bardziej artystyczną.

Profesjonalne przetłumaczenie autoreferatu
wymaga od tłumacza znajomości specjalistycznej terminologii branżowej. Trudność może sprawić przekład polskich stopni naukowych oraz szczebli organizacyjnych jednostek naukowo-badawczych, gdyż tutaj leksyka słownikowa jest niespójna. W przypadku nazw własnych, np. nazw uczelni wyższych oraz innych instytucji naukowo-badawczych należy zajrzeć na oficjalną stronę www i użyć oficjalnej nazwy z angielskiej wersji witryny www, nawet jeśli uważamy, że inne brzmienie byłoby lepsze i bardziej precyzyjne. Spójnie należy pisać nazwy szkół lub instytucji i ich podjednostek organizacyjnych z wielkich liter. W poniższej tabeli przedstawię moją propozycję tłumaczenia kłopotliwych popularnych terminów występujących w autoreferacie. Zwięźle przedyskutuję również typowe błędy w tłumaczeniu. Warto konsultować tłumaczenia bardzo specjalistycznych słów-kluczy z klientami, jeśli mamy wątpliwości, gdyż naukowcy są świetnie oczytani w anglojęzycznej literaturze branżowej w zakresie wąskiej działki swych zainteresowań badawczych. Po kliknięciu w link można zanleźć przykłady kompletnych autoreferatów w wersji polskiej oraz ich tłumaczeń na angielski, przedłożonych przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 
 termin polski  tłumaczenie na angielski  uwagi
 Autoreferat  Summary of professional accomplishments  dosłowne tłumaczenie: „Podsumowanie osiągnięć zawodowych”
 politechnika  technical university  
 wydział  faculty, school  jednostka uczelni wyższej nadrzędna w stosunku do instytutu, słowa „wydział” w kontekście uczelni nie tłumaczy się jako department
 instytut  institute  jednostka uczelni wyższej nadrzędna w stosunku
do katedry (zakładu)
 katedra  chair  Jednostka organizacyjna uczelni o wąskiej dyscyplinie badań, zatrudniająca zespół pracowników naukowo-dydaktycznych, zazwyczaj pracujących pod kierunkiem jednego profesora. Odpowiada zakładowi lub zrzesza klika zakładów.
 zakład  department  w polskich uczelniach często nazwa wymienna dla katedry, tożsama
 pracownia  laboratory  najniższa jednostka administracyjna uczelni wyższej
 adiunkt  assistant professor  
 asystent  assistant lecturer  funkcja na uczelni
 doktor habilitowany
(dr hab.)
 postoctoral fellow  
 habilitacja  postoctoral degree, postdoctoral academic title  w sensie stopnia naukowego
 doktor nauk medycznych
(dr n. med.)
 M.D., Ph.D.  Medical Doctor, Philosophy Doctor
 tytuł pracy badawczej  research thesis title  
 promotor  thesis supervisor  funkcja na uczelni
 praca doktorska; doktorat  Ph.D. thesis, doctoral thesis;
doctorate, doctor's degree, Ph.D. degree
 też w kontekście uzyskanego tytułu naukowego
 praca magisterska  MSc thesis, MA thesis, masters’ thesis  MSc – Master of Science,
MA – Master of Arts
 praca licencjacka  BSc dissertation, BA dissertation, bachelor’s dissertation  3 opcje, Bachelor of Science (BSc) – licencjat z nauk ścisłych, Bachelor of Arts (BA) – licencjat z nauk humanistycznych
 od marca 2015 do nadal (do tej pory)  Since March 2015
to date
 Poprawne opcje zamiast
to date, choć mniej rekomendowane: so far, thus far
Błędem jest stosowanie konstrukcji: until now, till present
 otrzymać katedrę profesorską  to be appointed to professorship  
 aktualny, obecny, bieżący  up-to-date, present, current  synonimy
 rzeczywisty  actual  Słowo dość często błędnie tłumaczone z angielskiego na polski jako „aktualny”.
 Warszawski Uniwersytet Medyczny  Medical University of Warsaw  Warsaw Medical University to, choć językowo poprawne, jednak błędne tłumaczenie z uwagi na konieczność cytowania nazwy z oficjalnej strony www uczelni.
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Nicolaus Copernicus University in Toruń  nazwa wlasna; spójniki, przyimki i zaimki pisze się z małych liter w obrębie nazw własnych i tytułów prac
 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  UTP University of Science and Technology     nazwa własna, tłumaczenie zaczerpnięte z oficjalnej strony www uczelni


Etymologia nazw mebli francuskich i ich tłumaczenie na język polski – stylowe tapicerowane fotele i krzesła francuskie, prowansalskie stoły - Starsze »
« Nowsze - Pilne tłumaczenia medyczne wyników badań online


formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: