Tłumaczenie artykułu naukowego na angielski – praktyczne przykłady redakcji tekstu

Home / Języki tłumaczeń angielski / Tłumaczenie artykułu naukowego na angielski – praktyczne przykłady redakcji tekstu
słowa kluczowe - redakcja tekstu naukowego

Pożądane brzmienie tekstu artykułu naukowego w języku angielskim

Po przeprowadzeniu badań naukowcy zwykle pragną opublikować uzyskane wyniki w anglojęzycznym czasopiśmie. Najczęstszą formą upublicznienia wyników serii eksperymentów danej grupy badawczej jest artykuł naukowy. By uzyskać wysoką poczytność artykułu i międzynarodowy rozgłos, konieczne jest opublikowanie swojej pracy w anglojęzycznym czasopiśmie o światowym zasięgu. Zasadnym jest zatem, by publikacja została napisana w języku angielskim w sposób poprawny. Ponadto – by treść brzmiała naturalnie nie tylko dla obcokrajowców w ogólnym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim zaś – by warstwa językowa otrzymywała pochlebne recenzje od natywnych użytkowników angielszczyzny, takich jak Anglicy, Kanadyjczycy, Australijczycy, Amerykanie, obywatele RPA, Singapuru bądź Nowej Zelandii. By tekst charakteryzował się bogatym słownictwem oraz szerokim wachlarzem profesjonalnych związków frazeologicznych. Dzięki temu – by był napisany w sposób profesjonalny i atrakcyjny dla czytelników.

Korekta i redakcja artykułu naukowego w języku angielskim

Aby uzyskać wspaniałe wybrzmienie swojej pracy, naukowiec może zlecić do biura tłumaczeń proofreading (korektę native speakera) lub pogłębioną edycję (redakcję) napisanego przez siebie po angielsku manuskryptu artykułu naukowego. Doświadczony redaktor wyłapie niuanse językowe, umiejętnie korygując treść pracy. Profesjonalna redakcja i korekta językowa tekstu naukowego w języku angielskim może dotyczyć nie tylko manuskryptu autorskiego, przekazanego do biura tłumaczeń bezpośrednio przez klienta – pracownika wyższej uczelni. Alternatywnie, zadanie takie może odnosić się do tłumaczenia artykułu naukowego z języka polskiego na język angielski, wykonanego przez zawodowego tłumacza. Praca z tekstem klienta jest wówczas dwu- lub trzystopniowa, skoordynowana pomiędzy tłumaczem naukowym, proofreaderem (korektorem języka angielskiego) oraz redaktorem (native speakerem, najczęściej Brytyjczykiem), a klient przekazuje treść manuskryptu w języku polskim celem przetłumaczenia i dalszej edycji. Poniżej prezentujemy kilka praktycznych przykładów tego typu udoskonalających zmian redakcyjnych.

Przykłady proofreadingu i redakcji tekstu naukowego – język angielski w mikrobiologii i ekologii

Tekst angielski gorszej jakościTekst angielski po korekcie i redakcji

Przykład 1.

Te bakterie mogą liczniej występować wokół korzeni roślin w porównaniu z glebą pozbawioną roślinności.

These bacteriums may be more of them in the rhizosphere of plants than in soil with no vegetation.These bacteria may be more distributed in the rhizosphere of plants than in soil with no vegetation.

Przykład 2.

Ponadto wydaje się, że gram-dodatnie mikroorganizmy mogą mieć istotny wkład w rozkład zanieczyszczeń, w tym policyklicznych węglowodorów aromatycznych.

Also, it appears that gram-positive microorganisms may be important in the breakdown of contaminants including PAHs.Also, it appears that gram-positive microorganisms may play an essential (a key / a pivotal) role / play a crucial part in the breakdown of contaminants including PAHs.

Przykład 3.

Do tej pory nie przeprowadzono żadnych badań z zakresu ekologii mikrobiomu ryzosfery w glebach skażonych policyklicznymi węglowodorami aromatycznymi.

Until now, no studies have been done on rhizosphere microbial ecology in PAH-contaminated soil.To date, no studies have been conducted / carried out on rhizosphere microbial ecology in PAH-contaminated soil.

Przykład 4.

Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu szczegółowego wyjaśnienia czynników determinujących w dziedzinie ekologii mikrobiomu ryzosfery gleb skażonych policyklicznymi węglowodorami aromatycznymi.

More research is needed to make clear the determinants of rhizosphere microbial ecology especially in PAH-contaminated soils.Further research is needed to clarify / to elucidate the determinants of rhizosphere microbial ecology especially in PAH-contaminated soils.

Przykład 5.

Wyniki wskazują, że wysokocząsteczkowe policykliczne węglowodory aromatyczne mogą przylegać do korzeni, jakkolwiek ich przemieszczanie się z korzeni do ulistnionych części roślin jest bez znaczenia.

Results show that larger PAHs may absorb onto roots, but translocation from roots to foliar portions is not worth considering.Results indicate / suggest that larger PAHs may absorb onto roots, but translocation from roots to foliar portions is negligible / out of interest.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *