Naukowe tłumaczenia medyczne – podobieństwa i różnice w odmianach języka angielskiego

Home / Języki tłumaczeń angielski / Naukowe tłumaczenia medyczne – podobieństwa i różnice w odmianach języka angielskiego
połączenie flag - British English vs. American English w terminach medycznych języka angielskiego

W przeciwieństwie do odmiany brytyjskiej amerykańska odmiana medycznego języka angielskiego charakteryzuje się wypadnięciem jednej samogłoski (’a’ lub 'o’: 'ae’–>’e’ oraz 'oe’–>’e’) w niektórych terminach medycznych. Zaznacza się skłonność Amerykanów do skracania słów wywodzących się z języka łacińskiego, który – można by rzec – wciąż jest językiem diagnoz medycznych (różnice zaznaczono w poniższej tabeli tłustym drukiem). Profesjonalne tłumaczenia medyczne wymagają od tłumacza tekstu specjalistycznego spójnego i konsekwentnego stosowania wybranej formy: brytyjskiej lub amerykańskiej.

dziwonia ogrodowa – para ptaków (samiec i samica)
Para ptaków na gałęzi. Dymorfizm płciowy na przykładzie dziwonii ogrodowej – amerykańskiego gatunku wróblowatych ziarnojadów, zięb. W gromadzie ptaków samiec zwykle jest znacznie barwniej upierzony niż zazwyczaj szaro-bura samica. Owe charakterystyczne różnice fenotypowe (związane z wyglądem zewnętrznym) określane są mianem dymorfizmu płciowego. Zdjęcie stanowi skojarzeniową analogię do subtelnych różnic w pisowni odmian języka angielskiego – brytyjskiej i amerykańskiej.

 

W związku z powyższym w zależności od kraju publikacji artykułu naukowego lub artykułu popularnonaukowego należy stosować odpowiedni rejestr.

język polskiBritish EnglishAmerican English
anemia med.anaemiaanemia
narkoza, znieczulenie farmakologiczne med.anaesthesiaanesthesia
hematologia med.haematologyhematology
krwotok med.haemorrhagehemorrhage
hemoglobina med.haemoglobinhemoglobin
ginekologia med.gyneacologygynecology
posocznica med.septicaemiasepticemia
biegunka med.diarrhoeadiarrhea
rzeżączka med.gonorrhoeagonorrhea
ameba, pełzak med. biol.amoebaameba
ślinotok med.sialorrhoeasialorrhea
obrzękoedemaedema

Oczywiście pełna lista różnic jest o wiele, wiele dłuższa, jednak przykłady powinny być pouczające, gdyż w innych przypadkach schemat się powiela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *