Biologia tłumaczy relacje w świecie materii ożywionej – rozważania egzystencjonalne i prozdrowotne

Home / Teksty dla ciekawskich Ciekawostki przyrodnicze / Biologia tłumaczy relacje w świecie materii ożywionej – rozważania egzystencjonalne i prozdrowotne
fitoplankton – tłumaczenia z biologii

Czym jest biologia?

Biologia jest nauką, która pozwala nam zrozumieć otaczający nas świat i przetłumaczyć go na ludzkie realia. Biologia traktuje m. in. o interakcjach między- i wewnątrzgatunkowych w populacjach roślin i zwierząt. Behawioralne przystosowania w świecie fauny i flory potrafią fascynować swą różnorodnością, celnością, wysublimowaniem form i kształtów, a często nawet zaskakiwać.

 

Etologia – dział zoologii badający zachowanie zwierząt i ludzi

Według nowej nomenklatury etologia to dział biologii zajmujący się badaniem zachowania się wszystkich organizmów żywych. Jakże wiele psychologia i socjologia mogłyby skorzystać z tej wiedzy. Na te interakcje między organizmami żywymi składać się mogą np.: półpasożytnictwo i pasożytnictwo, komensalizm czy mutualizm. Jeśli chodzi o typy przystosowań ewolucyjnych i interakcji międzygatunkowych, bardziej konkretnie z kolei możemy mieć do czynienia z allelopatią, mikoryzą, mimikrą, mimetyzmem, drapieżnictwem, padlinożerstwem, koprofagią, saprofityzmem, altruizmem krewniaczym i odwzajemnionym etc. Ze świata roślin i zwierząt możemy wiele dowiedzieć się o nas samych – ludziach.

oczy złożone ważki – tłumaczenia z biologii, zoologii, entomologii

Wbrew pozorom niewiele różnimy się od innych istot, jeśli rozważyć pewne zachowania i relacje w stosunkach na linii człowiek-człowiek. W przyrodzie bowiem nie ma nic za darmo. W ekosystemach materia tworzy obieg, a energia przepływa. Tworząc paralelę: w życiu człowieka dobro i zło też powracają, lecz z innej, nieoczekiwanej strony, a przepływy energetyczne dają nam siłę i radość. Energia ta ulega częściowej dyssypacji (częściowemu rozproszeniu) np. na sposób ciepła lub pracy, zużywając się, gdyż do procesów fizjologicznych jest wykorzystywane ATP. Tak jak rośliny i zwierzęta, my ludzie posiadamy dany zasób energii do wykorzystania w całym swoim życiu i to, w jaki sposób będziemy korzystać z tego dobrodziejstwa, zależy wyłącznie od nas.

 

Długowieczność a gospodarowanie zasobami energii

Dla przykładu członkowie plemienia Hunza w Himalajach dożywają 120-140 lat i taka sama jest średnia przeżywalność w ich populacji. To właśnie dzięki optymalnemu gospodarowaniu energią ich organizmy tak powoli zużywają się i tak powoli starzeją. Taka też jest genetyczna predyspozycja populacji ogólnej Homo sapiens, jeśli chodzi o żywotność. Sekretem długowieczności przedstawicieli plemienia Hunza jest picie wody strukturalnej, czyli wody z rozpuszczonego lodu. Woda używana do picia przez członków plemienia Hunza spływa z lodowców.

 

Doniosła rola wody strukturalnej w promowaniu życia

Taka woda z lodu z punktu widzenia bioenergetyki jest łatwo przyswajalna i praktycznie nie wymaga nakładów energetycznych na jej asymilację przez organizm człowieka. Na podstawie szeregu eksperymentów naukowych dowiedziono, iż woda posiada unikalne właściwości, dzięki czemu w tzw. stanie informacyjno-fazowym zapamiętuje i przekazuje wszystkie dane pod postacią drgań elektromagnetycznych. Wykazano również, iż struktura wody pitnej jest ważniejsza niż jej skład chemiczny. To najczęściej struktura uporządkowana i tworząca grupy, tzw. klastry, inaczej komórki klastrowe pamięci. Amerykański biochemik Lee Lorenzen, jak również japoński badacz Masaru Emoto, dowiedli, że woda przechowuje informacje (zarówno te pozytywne, jak i te negatywne). W zależności od tego, jaka informacja skumulowała się w wodzie, którą pijemy – albo wspieramy i poprawiamy nasze zdrowie, albo je pogarszamy. Ta swoista pamięć wody przechodzi na ludzi i wpływa na nich zgodnie z najsilniejszym prawem, które rządzi światem – prawem przyciągania. Prawo to powoduje, że pozytywne myśli przywołują pozytywne wydarzenia. Woda z pewnością „pamięta” wydarzenia z czasów, gdy płynęła przez świat i zapisuje je w sobie, w tym gromadzi np. pestycydy, spływając z pól uprawnych. Dlatego zarówno skład, jak i struktura wody pitnej są niesłychanie ważne dla zachowania zdrowia! Pogoda ducha również, gdyż  – jak obecnie szacuje się  – 90% chorób ma podłoże psychosomatyczne, tzn. że psyche (umysł) wpływa na somę (ciało). Z tego względu lekarz w swej praktyce medycznej powinien traktować pacjenta holistycznie, czyli całościowo. Człowiek bowiem, też jako pacjent, nie powinien być trywialnie sprowadzany do przypadku medycznego, gdyż składa się z duszy i ciała.

kropla spadająca na taflę wody – tłumacz tekstów biologicznych

Można to również odnieść do łacińskiej reguły chemicznej Simila similibus solvuntur, czyli „Podobne rozpuszcza się w podobnym” (związki o podobnej strukturze chemicznej dobrze mieszają się ze sobą: np. olej i fenol czy benzyna a olej i woda, tzn. że związki hydrofilowe lubią wodę, a hydrofobowe lubią tłuste związki i ich cząsteczki do nich harmonijnie dopasowują się na zasadzie sterycznej interakcji cząsteczka-cząsteczka). Ponieważ organizm człowieka w około 70% składa się z wody, z energetycznego i chemicznego punktu widzenia tak ważne jest optymalne dopasowanie się i optymalna asymilacja wody wprowadzanej do niego z zewnątrz do wody metabolicznej, zawartej w cytoplazmie komórek. Wraz z wiekiem powoli tracimy zdolność syntezy kolagenu, który zatrzymuje wodę w skórze i innych tkankach miękkich, stąd udział wody w tkankach ulega znacznej redukcji, np. aż do 50%. Z tego też powodu tworzą się zmarszczki na skórze. O człowieku starszym, pomarszczonym można powiedzieć kolokwialnie, choć niezbyt grzecznie „wysuszony”.

Dzięki piciu spływającej z lodowców gór, czystej wody strukturalnej członkowie plemienia Hunza oszczędzają energię, którą mogą wykorzystać na przedłużenie sobie ziemskiego żywota. Dowodem na poparcie tezy o przysługującym nam zasobie energii może być fakt, że w czasie głodowania w pierwszej kolejności tracimy przystosowania do najmniej potrzebnych do przeżycia jednostki czynności fizjologicznych. Osobnik głodujący traci zdolność do reprodukcji. Rozmnażanie się byłoby niepotrzebnym wydatkiem energetycznym w sytuacji stresu. W dalszej kolejności atrofii (zanikowi) mogą ulec również narządy rozrodcze.

I Ty teoretycznie możesz przeżyć 140 lat, jeśli oczywiście masz motywację i czerpiesz radość z życia. Wszelkie zbędne wydatki energetyczne procentują in minus. Oczywiście ta ukryta wiedza już w pewnym sensie tkwi w nas; lenistwo jest niczym innym, jak tylko naturalnym oszczędzaniem zasobów energetycznych, czyli przystosowaniem ewolucyjnym, a powszechne wykorzystywanie człowieka przez człowieka sprowadzić można do atawizmów, czyli pierwotnych odruchów służących oszczędzaniu energii przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej jakości życia. Jak mówi powiedzenie: W kapitalizmie jest wyzysk człowieka przez człowieka, a w komunizmie było na odwrót. Ciekawe, jakie stanowisko w tej kwestii zająłby Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdybyśmy nagle zaczęli żyć średnio choćby o 10 lat dłużej, prowadząc optymalny tryb życia, pijąc tylko wodę strukturyzowaną i soki wyciskane z organicznych upraw warzyw i owoców?! Żeby tylko był do nich lepszy dostęp w dzisiejszym świecie chemizacji upraw i konserwacji żywności, byłoby fantastycznie.

Tłumaczenia tekstów naukowych i popularnonaukowych o tematyce biologicznej

By pomóc Wam w zrozumieniu Waszego świata przez obcokrajowców, pragniemy zaoferować jego przetłumaczenie, czyli przejmujemy rolę pomostu w komunikacji werbalnej i niewerbalnej pomiędzy ludźmi różnych narodowości. W tym celu tłumaczenia z zakresu biologii w biurze tłumaczeń Best Text wykonują specjaliści po przyrodniczych studiach kierunkowych. Są to albo magistrzy, albo doktorzy biologii, często z własnym dorobkiem naukowym i biegłą znajomością języków obcych, np. angielskiego, niemieckiego, japońskiego czy nawet perskiego.

Przekładamy m. in.:

 • patenty z listą zastrzeżeń,
 • umowy handlowe, np. dotyczące fabryki biogazu,
 • protokoły eksperymentalne,
 • artykuły naukowe i popularnonaukowe, np. wyniki badań polowych środków ochrony roślin,
 • czasopisma branżowe (wydania dwujęzyczne), np. Agroindustry,
 • monografie,
 • CV naukowców,
 • wszelkie teksty specjalistyczne,
 • materiały marketingowe: katalogi, ulotki, broszury,
 • filmy przyrodnicze (tworzymy napisy, które synchronizujemy z wizją lub podkładamy głos lektora),
 • prezentacje multimedialne w Power Point,
 • książki naukowe i popularnonaukowe,
 • indeksy i programy studiów biologicznych,
 • dyplomy ukończenia studiów na kierunku biologia,
 • instrukcje obsługi aparatury laboratoryjnej, np. autoklaw, sekwencer DNA, chromatograf HPLC,
 • dokumenty prawne związane z tematyką biologiczną,
 • abstrakty i streszczenia prac magisterskich i prac doktorskich,
 • wszelkie inne teksty biologiczne.

Najwyższa jakość w przystępnej cenie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *