Parafrazowanie angielskiego tekstu naukowego, by uniknąć (auto-)plagiatu

Home / Języki tłumaczeń angielski / Parafrazowanie angielskiego tekstu naukowego, by uniknąć (auto-)plagiatu
wieczne pióro - parafrazowanie tekstu naukowego

Parafrazowanie treści manuskryptu do publikacji naukowej

Obecnie sytuacja w świecie wydawnictw naukowych przedstawia się tak, że każdy tekst manuskryptu („rękopisu”, w erze komputerów napisanego na klawiaturze), który wysyłany jest przez naukowca wraz z wnioskiem o publikację artykułu (po angielsku full article submission), najpierw sprawdzany jest pod kątem stopnia jego unikalności w wydawnictwie naukowym. Warunkiem wstępnym i koniecznym jest bowiem, by każda treść dopuszczona do publikacji przez wydawnictwo naukowe była unikalna i nigdzie wcześniej nie publikowana. Jeśli tekst w języku angielskim (British lub American English, ważne, by spójnie i konsekwentnie w całym dokumencie) zawiera niechciane powtórzenia, by dopuścić go do publikacji, najpierw trzeba go sparafrazować.

kostka Rubika - American English

Można go też przy okazji „dopieścić złotymi zgłoskami”. Profesjonalne parafrazowanie tekstu odbywa się na kilka możliwych, współwystępujących sposobów, bez zmiany sensu i zakresu informacji, poprzez:

  • przestawienie szyku zdania,
  • rozbicie długiego zdania wielokrotnie złożonego na kilka krótszych, prostszych i łatwiejszych do czytania zdań,
  • stworzenie listy punktowanej (jak tutaj) zamiast ciągu zdań,
  • zastosowanie innych znaków interpunkcyjnych, np. średników i pauz zamiast przecinków lub cudzysłowów zamiast kursywy tam, gdzie pozwalają na to zasady polskiej interpunkcji i ortografii,
  • zastosowanie synonimów (synonimizowanie tym samym wzbogaca też język anglojęzycznej publikacji, np. książki przetłumaczonej na j. angielski; przy okazji możesz sprawdzić doświadczenie naszego biura tłumaczeń Best Text w tłumaczeniu książek naukowych, klikając ten link),
  • zapis danych numerycznych w innym formacie, jeśli jest to tylko możliwe, np. liczebnik podany systemem greckim 1648 zamiast systemu rzymskiego MDCXLVIII.

 

Jak działa program antyplagiatowy?

W tym celu stworzono specjalny system antyplagiatowy, tj. platformę, która dokonuje szczegółowej analizy powtarzalności tekstu względem wszystkich dotychczas opublikowanych tekstów naukowych, podając wynik procentowy. Zazwyczaj wynik na poziomie powtarzalności ogólnej poniżej 25% stanowi próg akceptacji manuskryptu pracy naukowej do publikacji. Aplikacja ta wykorzystuje ogromną bazę danych, czerpiącą ze zaktualizowanego stanu dorobku naukowego całego naszego globu. Program ten wykrywa powtórzenia ciągów tekstu (po angielsku text strings) następujących po sobie czterech lub większej liczby wyrazów.

 kostka Rubika - parafrazowanie tekstu

Są to sekwencje 4 słów, liczb bądź innych ciągów znaków typograficznych oddzielonych spacjami, pokrywające się w poddawanym analizie manuskrypcie z treściami wprowadzonymi wcześniej do ogromnej bazy ogólnoświatowej wszystkiego, co dotąd opublikowano (angielski: overlapping).

 

Rewording, czyli przeformułowanie, zredagowanie treści manuskryptu artykułu naukowego lub książki w języku angielskim

Angielska definicja słowa rewording – writing something again in different words oznacza nie mniej, nie więcej, jak tylko przeformułowanie lub zredagowanie treści. Zabieg ten stosuje się w celu uniknięcia plagiatu lub autoplagiatu. Autoplagiat miałby miejsce wówczas, gdyby naukowiec do kolejnego swojego artykułu, książki naukowej lub innego tekstu żywcem wkleił fragmenty swoich poprzednich publikacji.

wydawnictwo dawniej

Program antyplagiatowy bez problemu błyskawicznie wskaże takie obszary tekstu i wniosek o przyjęcie pracy do publikacji zostanie czasowo zawieszony już we wstępnej fazie, do ponownego rozpatrzenia. Umiejętna, mądra redakcja treści pracy naukowej pomoże ją opublikować oraz z pewnością tchnie w tekst nowe życie, wzbogacając ją w rozmaite profesjonalne sformułowania, charakterystyczne dla prac naukowych pisanych przez natywnych użytkowników języka angielskiego, czyli native speakerów, np. można wstawić piękne angielskie słowo elucidate jako synonim sformułowania explain thoroughly.

 

Biuro tłumaczeń, korekt językowych oraz parafrazowania tekstów naukowych

Nasze biuro tłumaczeń specjalistycznych Best Text zajmuje się nie tylko pisemnymi tłumaczeniami zwykłymi i przysięgłymi oraz tłumaczeniami ustnymi konsekutywnymi i symultanicznymi. Specjalizujemy się w tłumaczeniach tekstów naukowych wraz z korektą językową native speakera oraz, w razie potrzeby, np. przy klientach powracających, w parafrazowaniu tekstów naukowych celem uniknięcia autoplagiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *