Medycyna jako nauka wielogałęziowa – polsko-angielskie tłumaczenia specjalizacji medycznych; słowniczek

Home / Języki tłumaczeń angielski / Medycyna jako nauka wielogałęziowa – polsko-angielskie tłumaczenia specjalizacji medycznych; słowniczek
medycyna - narzędzia chirurgicze - tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski dotyczące działów medycyny przedstawiamy w poniższej tabeli (Tabela 1). Również wyjaśniamy pokrótce znaczenie tych pojęć.

biały szczur z czerwonymi oczami - medycyna

Tymczasem chcielibyśmy skupić Państwa uwagę na medycynie transportu, która według nowej nomenklatury grupuje medycynę lotniczą, morską, kolejową i tropikalną. Ponadto lekarz ze specjalizacją z medycyny transportu posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie profilaktyki, potencjalnych zagrożeń, diagnozowania i terapii chorób także w obszarze medycyny pracy, medycyny podróży i turystyki, medycyny hiperbarycznej, medycyny transportu drogowego i epidemiologii. Medyk tej specjalizacji ma prawo do orzekania w sprawach lekarskich, sądowych, ubezpieczeniowych, jak również o niezdolności do pracy czy o wskazaniach do rehabilitacji. Ponadto może wystawiać zaświadczenia i opinie lekarskie w kwestii problemów zdrowotnych wynikłych z podróżowania wszelkimi rodzajami środków transportu, np. o ryzyku powstania zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych w wyniku lotu samolotem rejsowym z rezerwacją klasy ekonomicznej (tzw. economy class syndrome). Lekarz medycyny transportu przeprowadza okresowe badania pacjentów oraz wydaje orzeczenia o stanie ich zdrowia. W przypadku podejrzenia choroby lokomocyjnej lub obaw związanych z podróżą nowym środkiem transportu (np. lot samolotem, rejs promem dalekomorskim) należy zgłosić się po pomoc do ww. specjalisty. Studia podyplomowe w zakresie tej specjalizacji dostępne są w Polsce od roku 1999.

dziedzina / gałąź medycyny
(polski)
field / branch of medicine
(English)
definicja
medycyna domowadomestic medicine
medycyna doświadczalnaexperimental medicine
medycyna empirycznaempiric medicine
medycyna fizycznaphysical medicine
medycyna geriatrycznageriatric medicine, geriatricsDział medycyny zajmujący się psychologicznymi i społecznymi zagadnieniami dotyczącymi
chorób i obniżonej sprawności ludzi w podeszłym wieku.
medycyna hiperbarycznahyperbaric medicine,
hyperbaric oxygen therapy (HBOT)
Medyczne zastosowanie tlenu
w stężeniu wyższym niż ciśnienie atmosferyczne (100% zamiast 21%),
np. terapia odtruwająca
w przypadku zaczadzenia (CO).
medycyna jądrowanuclear medicine
medycyna klinicznaclinical medicine
medycyna kolejowarailway medicine
medycyna kosmiczna(aero)space medicine,
cosmic medicine
medycyna lotniczaaviation medicine,
air medicine
medycyna ludowafolk medicine
medycyna morskamaritime medicine
medycyna nuklearnanuclear medicineGałąź medycyny zajmująca się
diagnozowaniem i terapią chorób z użyciem radionuklidów
(izotopów promieniotwórczych). Przykłady zastosowań: cystografia
mikcyjna, scyntygrafia układu
kostnego, leczenie paliatywne
w onkologii.
medycyna podróżytravel medicine,
emporiatrics
Dziedzina medycyny zajmująca się problemami zdrowotnymi
podróżnych w ruchu międzynarodowym.
medycyna pracyoccupational medicine,
work medicine
medycyna przemysłowaindustrial medicine
medycyna przypadków
nagłych
emergency medicine
medycyna psychosomatycznapsychosomatic medicine
medycyna sądowaforensic medicine,
legal medicine
medycyna społecznasocialized medicine,
state medicine
medycyna transportutransport medicine
medycyna tropikalnatropical medicine
medycyna weterynaryjnaveterinary medicine
medycyna wewnętrzna,
interna
internal medicine,
intern
Dział medycyny zajmujący
się schorzeniami organów
wewnętrznych ciała.
medycyna wieku
dojrzewania
adolescent medicine
medycyna wieku
dziecięcego, pediatria
p(a)ediatric medicine, p(a)ediatrics
medycyna wojskowamilitary medicine,
war medicine
medycyna zapobiegawczapreventive medicineDziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką prozdrowotną.
diabetologiadiabetologyDziedzina medycyny zajmująca się cukrzycą i metodami jej prewencji i leczenia. Diabetyk to osoba chora na cukrzycę.
tyreologiathyreologyDziedzina medycyny zajmująca się chorobami tarczycy i sposobami ich leczenia.
endokrynologiaendocrinologyDziedzina medycyny zajmująca się chorobami o podłożu hormonalnym i sposobami ich leczenia. Bada działanie gruczołów dokrewnych - gruczołów wydzielania wewnętrznego, czyli uwalniania hormonów bezpośrednio do krwioobiegu.
okulistykaophthalmology
onkologiaoncologyDziedzina medycyny zajmująca się procesami nowotworzenia, czyli powstawania guzów nowotworowych oraz wynikającej z ich narastania choroby - raka. Onkologia ma za zadanie leczyć choroby nowotworowe metodami medycyny klasycznej: chirurgicznym wycinaniem guzów, radioterapią (naświetlaniem) lub chemioterapią (zastosowaniem cyklostatyków, tzn. związków zatrzymujących komórki w cyklu podziałowym, preferencyjnie komórki zmienione nowotworowo).
laryngologialaryngologyDziedzina medycyny traktująca o chorobach uszu, krtani, gardła i zatok.
cardiologykardiologiaDziedzian medycyny traktująca o chorobach serca i naczyń krwionośnych.
nefrologianephrologyDziedzina medycyny traktująca o chorobach nerek.
chirurgiasurgeryDziedzina medycyny zajmująca się operacjami przy użyciu skalpela, piły chirurgicznej i innych instrumentów tnących tkanki pacjenta. Generalnie polega na resekcji, czyli wycinaniu zmian patologicznych.
neurologianeurologyDziedzina medycyny traktujący o chorobach układu nerwowego, takich jak np. padaczka, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona etc.
proktologiaproctologyDział medycyny zajmujący się chorobami odbytu.
wenerologiavenerologyDziedzina medycyny traktująca o chorobach wenerycznych, tzn. przypadłościach układu moczowo-płciowego.
hepatologiahepatologyDziedzina medycyny traktująca o chorobach wątroby.
gastrologiagastrologyDziedzina medycyny traktująca o chorobach zołądka.
radiologiaradiologyDziedzina medycyny zajmująca się naświetlaniem i prześwietlaniem ciała falami elektromagnetycznymi (np. promieniami X) w celach diagnostycznych lub terapeutycznych.

Główną specjalizacją pracowników biura tłumaczeń specjalistycznych Best Text z siedzibami w Jaworznie i Warszawietłumaczenia medyczne. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych. Dodatkowo dajemy Państwu możliwość wykonania przysięgłego tłumaczenia tekstu medycznego. Taki przekład jest dwustopniowy, tj. najpierw dokument medyczny trafia do lekarza w roli tłumacza, skąd następnie filolog w roli tłumacza przysięgłego wnosi swój wkład w warstwę językową przekładu. Wówczas dokument, np. tłumaczenie karty informacyjnej leczenia szpitalnego, nabiera mocy prawnej i jest akceptowany nie tylko przez pracowników szpitali czy klinik (w celu dalszego leczenia wystarczy zwykłe tłumaczenie medyczne), lecz przede wszystkim przez firmy ubezpieczeniowe, sądy, urzędy i inne instytucje państwowe, np. przez konsylium lekarzy-orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *