Słowniki online biura tłumaczeń specjalistycznych

Home / Języki tłumaczeń angielski / Słowniki online biura tłumaczeń specjalistycznych
sylwetki tłumaczy - słowniki online

Słowniki internetowe pomocne w tłumaczeniu, szczególnie tekstów specjalistycznych z zakresu nauk przyrodniczych

Tłumaczu! Poniżej zamieściliśmy bogaty wybór linków do darmowych słowników internetowych: ogólnych oraz specjalistycznych, m. in.:

 • medycznych,
 • farmaceutycznych,
 • biologicznych,
 • biotechnologicznych,
 • chemicznych,
 • biochemicznych.

Również znajdziesz tutaj unikatowe, branżowe słowniki pdf (tzw. e-booki) do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych słowników online.

dziewczyna studiująca słownik języka angielskiego Oxford

Lista jest stosunkowo długa. Podpowiedź: by wyszukać interesującą Cię frazę w obrębie podstrony serwisu, wciśnij jednocześnie dwa klawisze skrótu CTRL + F. Ukaże się okno wyszukiwania. Wprowadź interesującą Cię frazę lub wyraz. W ten sposób szybko przeniesiesz się w pasujące do Twoich słów kluczowych miejsce na stronie www.


Internetowy słownik zoologii bezkręgowców – j. angielski Online Dictionary of Invertebrate Zoology

To unikatowy angielsko-angielski słownik przydatny przy pisaniu i czytaniu publikacji naukowych z zakresu entomologii i innych gałęzi zoologii organizmów bezkręgowych. Bardzo obszerne wydanie, napisane przez amerykańskich naukowców. Leksykon zawiera objaśnienia kilkunastu tysięcy fachowych terminów stosowanych w anglojęzycznej literaturze naukowej i popularnonaukowej.

motyl na liściu – angielski leksykon bezkręgowców

Cennym aspektem tego leksykonu jest etymologiczne ujęcie haseł, czyli podanie pochodzenia znaczenia tych haseł wraz z językiem źródłowym, często będących złożeniami z kilku wyrazów i kilku języków – najczęściej ze starożytnej greki i łaciny, lecz również z języka staroangielskiego, starofrancuskiego, niemieckiego, duńskiego i in.

ikona zapisywania pliku pdf na dysk

 


Multisłownik ling.pl

Najobszerniejszy polski słownik wielojęzyczny w sieci. 7 podstawowych języków europejskich, łącznie ponad 4,5 miliona haseł z przeszło 20 milionami znaczeń, w zależności od kontekstu. Hasła zaczerpnięto z kilkudziesięciu różnych słowników, w tym dwóch słowników medycznych.


Słowniki języka angielskiego z wymową etutor.pl

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski z wymową wyrazów oraz przydatną funkcjonalnością, tj. podzielony na działy tematyczne, m. in.:

 • Słownik medyczny dla lekarzy i pielęgniarek,
 • Słownik terminów anatomicznych,
 • Słownik biologiczny,
 • Słownik terminów związanych z biotechnologią,
 • Słownik terminów botanicznych,
 • Słownik terminów chemicznych,
 • Słownik terminów ekologicznych,
 • Słownik terminów fizjologicznych,
 • Słownik terminów zoologicznych,
 • Słownik terminów stomatologicznych,
 • Słownik terminów rolniczych,
 • Słownik terminów ornitologicznych.

Podział jest nieco niespójny, gdyż botanika i zoologia mogłyby zostać włożone do jednego worka z biologią, choć jeżeli ktoś szuka terminów z wąskiej dziedziny lub chciałby poszerzyć swój zakres słownictwa z danej dziedziny szczegółowej, wówczas taki podział będzie idealny do nauki słówek specjalistycznych.


Tech-dict.pl – słownik terminów technicznych (j. ang + j. pol)

Największy bezpłatny słownik techniczny angielsko-polski i polsko-angielski online. Zawiera prawie 260 tysięcy niepowtarzalnych zwrotów. Tłumaczy terminy z różnych dziedzin: nauki, techniki i przemysłu, m. in. informatyki, języka biznesu, medycyny, biologii, chemii, rolnictwa, mechaniki czy wojskowości. Bez wątpienia okaże się bardzo przydatnym narzędziem w ramach wykonywania tłumaczeń technicznych, np. instrukcji obsługi maszyn i urządzeń mechanicznych lub elektronicznych.


Wielojęzyczny słownik Proz.com

Słownik tworzony na bieżąco przez internetową społeczność profesjonalnych tłumaczy z całego świata. Praktycznie wszystkie języki i wszystkie branże. Można tutaj znaleźć zatwierdzone propozycje tłumaczeń oraz objaśnienia bardzo wielu specjalistycznych terminów i całych sformułowań, często nie spotykane w innych źródłach. Portal proz.com stanowi doskonałe narzędzie w pracy tłumacza.

karta słownika z terminem angielskim "dictionary" oraz zakładką z frędzli


Słownik ogólny i słownik medyczny Merriam-Webster

Ciekawa pod wieloma względami anglojęzyczna strona www, oferująca w poszczególnych zakładkach:

 • mocno rozbudowany słownik ogólny,
 • tezaurus – angielski słownik synonimów i antonimów (wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych),
 • historię danego słowa,
 • przykłady zastosowania danego słowa w zdaniach.

Co ważne występuje możliwość odsłuchania wymowy wyrazów dzięki nagranym głosom lektorów – native speakerów języka angielskiego.

Szersze informacje na temat naszych usług korekty językowej native speakera języka angielskiego można znaleźć w linku prowadzącego z niniejszego zdania do właściwej strony www .


Angielsko-angielski obrazkowy przewodnik po anatomii ludzkiego ciała

Fantastyczne narzędzie pracy dla studentów medycyny, lekarzy i przede wszystkim tłumaczy medycznych! Obrazkowy leksykon anatomiczny, dzięki podświetlaniu się elementów zaznaczonych kursorem myszy (zielona oblamówka), prezentuje struktury anatomiczne w projekcji 2D, które sprawiają wrażenie trójwymiarowych obrazów (3D). Pisząc językiem bioinformatyka, leksykon ten unaocznia i namacalnym czyni faktem, iż jeden obraz niesie w sobie o wiele więcej bitów informacji niż jedno słowo (tym bardziej w jednostce czasu)!

anatomia ludzkiego ciała - leksykon 3D


Leksykon biology online

Największy na świecie leksykon terminów i pojęć biologicznych, obejmujący ponad 70 000 wyrazów. Występuje wyłącznie w języku angielskim. Prezentowane w leksykonie terminy opatrzone są zdjęciami i schematami.


Polsko-angielski słownik terminologiczny biotechnologii żywności i rolnictwa

Perełka w swojej klasie – słownik polsko-angielski i leksykon (ze skorowidzem angielsko-polskim) pojęć z zakresu biotechnologii żywności i rolnictwa.

zraszanie pola uprawnego - tłumaczenia dla sektora rolnictwa

Słownik jest tłumaczeniem wersji anglojęzycznej, przygotowanym przez Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

ikona zapisywania pliku pdf na dysk

Więcej informacji na temat szerokiej oferty naszego biura oraz praktycznej strony tłumaczeń z zakresu biotechnologii obszernie opisujemy na stronie www dedykowanej wyłącznie temu zagadnieniu. Kliknij link obok, by przenieść się na właściwą stronę www.


Słownik biochemii i chemii organicznej

Glosariusz ten został stworzony z myślą o biochemikach, biologach molekularnych i amatorach chemii organicznej. Unikatowy, bezpłatny słownik dla tłumaczy tekstów z pogranicza biochemii i chemii organicznej, studentów tych kierunków oraz naukowców. Słownik został wzbogacony o załącznik, w którym autor rozwinął znaczenie wielu skrótów i akronimów branżowych. Co czyni glosariusz tym wartościowszym, wszystkie hasła posiadają odniesienia do cytowanych pozycji literatury. Słownik zawiera m. in. terminy będące złożonymi nazwami związków organicznych. Kliknij ikonkę, by pobrać angielsko-polski glosariusz biochemii i chemii organicznej.

ikona zapisywania pliku pdf na dysk

Szersze informacje na temat kulisów tłumaczeń tekstów biochemicznych opisujemy w innym artykule na naszym blogu, poświęconym specjalnie temu zagadnieniu. Kliknij link obok, by przenieść się na właściwą stronę www.


Glosariusz Chemii Medycznej – Medicinal Chemistry Glossary

Słowniczek pojęć z zakresu chemii, biologii molekularnej, farmacji i medycyny w formie tabeli. Terminy i ich objaśnienia tylko w języku angielskim. Pod tabelą wzory strukturalne podstawowych organicznych związków chemicznych i grup funkcyjnych stosowanych w chemii medycznej.

Szersze informacje na temat oferty naszego biura tłumaczeń specjalistycznych w zakresie tłumaczeń chemicznych obszernie opisujemy na stronie www dedykowanej wyłącznie temu zagadnieniu. Kliknij hiperłącze w poprzednim zdaniu, aby przenieść się na właściwą stronę internetową.


Lekarski Poradnik Językowy

Zmierz się z arcytrudnym testem ortograficznym oraz testem poprawności językowej. Porady językowe dla lingwistów, lekarzy, tłumaczy tekstów medycznych i wszystkich osób dbających o poprawność wypowiedzi. Puryści językowi do boju! Fantastyczny materiał do ćwiczeń. Autor – dr n. med. i dr hab. n. hum. przytacza szereg pospolitych błędów językowych, podając poprawne formy i ich uzasadnienia.

stetoskop, laptop - poradnik medyczny do tłumaczeń

Na stronie znajduje się też poradnik dotyczący technik pisania biomedycznych publikacji naukowych. Bardzo ciekawy serwis www!


Anationary – angielsko-polski i polsko-angielski słownik anatomiczny

Przydatny słownik mianownictwa anatomicznego. Obejmuje ponad 20 000 haseł. Oprócz angielskiego i polskiego ponadto zawiera łacinę medyczną. W tłumaczonej przez nas dokumentacji medycznej pacjentki widniał termin „dołek podjajnikowy” i prawie niemożliwym było odnalezienie tłumaczenia tak w wydaniach drukowanych specjalistycznych słowników medycznych, jak w zasobach wyszukiwarki Google. Dopiero ten słownik online przyszedł z pomocą. Okazuje się, że najczęstszym mianownictwem polskim jest tutaj „dół jajnikowy”, a angielskim odpowiednikiem tego terminu „ovarian fossa„. Najpierw należało „przekonwertować” termin anatomiczny z medycznego żargonu lokalnego na „język ogólnopolski”, aby znaleźć tłumaczenie medyczne na angielski. Fascynujące zawiłości warsztatu pracy tłumacza tekstów medycznych. 😉


Słownik dodatków do żywności i leków (j. polski i j. angielski)

Słownik zawiera kompletną listę dodatków dozwolonych przez Ministra Zdrowia do stosowania w produktach leczniczych i artykułach spożywczych dystrybuowanych na terenie Polski. Zastosowano tutaj tabelaryczny podział na funkcje technologiczne dozwolonych substancji dodatkowych (np. substancja wypełniająca, substancja zagęszczająca, substancja spulchniająca) oraz wykaz substancji dodatkowych, wymienionych w kolejności numeracji E, czyli wg systemu oznaczeń Unii Europejskiej, np. dodawany do wędlin konserwant E250 (azotyn sodu – ang. sodium nitrite), przez wielu badaczy podejrzewany o właściwości rakotwórcze, gdyż indukuje powstawanie nitrozamin w procesie peklowania wędlin. Aby zobrazować szkodliwość azotynów dla organizmów w ogóle, można przedstawić paralelę: w zbiornikach wodnych wydalany przez ryby toksyczny amoniak jest asymilowany przez bakterie z rodzaju Nitrosomonas, a następnie zamieniany do mniej toksycznych azotynów, które z kolei przez inną grupę bakterii z rodzaju Nitrobacter są konwertowane do obojętnych azotanów. Te stanowią dobre źródło azotu dla roślin, spożywanych przez roślinożerne ryby. Uproszczony cykl obiegu azotu w zbiornikach wodnych zatacza pełne koło, zamykając się.

Na liście również znajduje się substancja o symbolu E951 (aspartam, przez licznych naukowców uznawany za czynnik sprawczy chorób neurodegeneracyjnych, a nawet raka mózgu). Można tu również znaleźć konserwant E211beznoesan sodu (ang. sodium benzoate), który w reakcji z witaminą C (E300) jest w stanie utworzyć rakotwórczy benzen. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku spożywania słodzonych napojów gazowanych, szczególnie tych w półtoralitrowej butelce PET, do których dodaje się jednocześnie obydwie te substancje.

witaminy, tabletki, pigułki - słownik do tłumaczenia terminów farmaceutycznych

Dokument ten to nieoceniona pomoc dla tłumaczy tekstów farmaceutycznych (zawiera pojęcia stosowane w opisie składu chemicznego leków, suplementów diety i artykułów żywnościowych). Może się okazać szczególnie przydatny do tłumaczenia charakterystyk i ulotek produktów farmaceutycznych.

ikona zapisywania pliku pdf na dysk

Więcej informacji na temat szerokiej oferty naszego biura oraz praktycznej strony tłumaczeń farmaceutycznych obszernie opisujemy na stronie www dedykowanej wyłącznie temu zagadnieniu. Kliknij link obok, by przenieść się na właściwą stronę www.


Słowniczek terminów medycznych wyjaśnionych językiem laika (j. angielski)

Słowniczek zawiera kilkadziesiąt terminów medycznych, z którymi na co dzień mają do czynienia angielscy czy amerykańscy lekarze; podano w nim nazwy możliwych działań niepożądanych leków, chorób i innych dolegliwości. Profesjonalne zwroty używane są np. w charakterystykach produktów leczniczych (ChPL) stworzonych na potrzebę wyższego personelu medycznego. Ich opisowe odpowiedniki bądź powszechnie używane synonimy podane zostały w formie prostych definicji. Te proste definicje to zwykle właściwe zwroty do użycia w tłumaczeniach treści ulotek dla pacjentów (PILPatient Information Leaflet). Na końcu dokumentu zamieszczono instrukcje przydatne do tłumaczenia ulotek leków z uwagi na szeroką grupę odbiorców, którzy często nie znają specjalistycznej terminologii medycznej i farmaceutycznej.

ikona zapisywania pliku pdf na dysk

 


Algorytm klasyfikacji zdarzeń niepożądanych i działań niepożądanych

Plik zawiera klasyfikację, według której lekarze mogą raportować zdarzenia niepożądane oraz działania niepożądane związane ze stosowaniem leków do producentów środków farmaceutycznych. Objaśniono kilka kluczowych pojęć, np. SAE lub ADR (polskie definicje i rozwinięcia akronimów pochodzenia angielskiego).

ikona zapisywania pliku pdf na dysk

 


Ptaki Polski

Birds of Poland, the Complete Checklist. Znajduje się tutaj lista łacińskich nazw gatunkowych ptaków zamieszkujących Polskę z ich odpowiednikami w języku angielskim oraz języku polskim, które pogrupowano w trzech kolumnach. Kolejność alfabetyczną podano dla nazw łacińskich, więc wyszukiwanie interesującego nas gatunku w j. polskim lub angielskim można przeprowadzić korzystając ze skrótu klawiszowego CTRL + F (Znajdź na stronie…). Ponadto w wyższym katalogu serwisu www można znaleźć łacińskie odpowiedniki większości gatunków ptaków z całego świata, jeśli zna się nazwę angielską. Następnie w wyszukiwarce „Google” można wpisać odszukaną nazwę łacińską, zaznaczając opcję „Szukaj na stronach kategorii: język polski”. W ten sposób można dowiedzieć się, czy istnieje nazwa gatunkowa w języku polskim nadana populacjom ptasim zamieszkującym inne kraje.


Słownik statystyczny statistics.com

Definicje pojęć z zakresu statystyki w języku angielskim. Narzędzie bardzo przydatne w tłumaczeniu artykułów naukowych z języka angielskiego.


Słownik angielsko-polski dla elektryków

Działa w obydwie strony. Zawiera 4 500 wyrażeń z zakresu elektrotechniki. Może okazać się przydatny w tłumaczeniach instrukcji obsługi aparatury badawczej czy diagnostycznej, która przeważnie zasilana jest strumieniem elektronów.


Słownik języka polskiego PWN

Rodzaj leksykonu Wydawnictwa Naukowego PWN. Liczy ponad 100 000 haseł i został opracowany na podstawie wspólnej bazy dwóch najważniejszych słowników PWN: Uniwersalnego słownika języka polskiego i Wielkiego słownika wyrazów obcych.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *